Κατασκευαστές

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ACME MOON Light headphones + mic and remote control / White View full size

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ACME MOON Light headphones + mic and remote control / White

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ACME MOON Light headphones + mic and remote control / White 

More details

MOON

17,34 €

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ACME MOON Light headphones + mic and remote control / White <div class="view-content"> <div class="field-item even"> </div> <div class="field-item even"><a class="btn btn-default" href="https://www.youtube.com/watch?v=dxeTfx0mFZg" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=dxeTfx0mFZg</a></div> <div class="field-item even"> </div> <div class="field-item even"> </div> <div class="field-item even"> </div> <div class="field-item even"> </div> <div class="field-item even"> </div> </div> <div class="view-footer"> <div class="view view-produktu-savybes view-id-produktu_savybes view-display-id-default view-dom-id-074c5ad8b20aa8fb7ca04b29312f731e"> <div class="view-content"> <div class="views-row views-row-1 views-row-odd views-row-first"> <div id="node-1047" class="node node-savybes node-teaser clearfix"> <div class="row"> <div class="col-md-6 col-sm-7 col-xs-8 savybes-xs"> <div class="field field-name-field-ikona field-type-image field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><img src="http://www.acme.eu/sites/default/files/styles/thumbnail/public/images/savybes/2013/moon_1.png" alt="" width="100" height="100" /><img src="http://www.acme.eu/sites/default/files/styles/thumbnail/public/images/savybes/2013/moon_2.png" alt="" width="100" height="100" /><img src="http://www.acme.eu/sites/default/files/styles/thumbnail/public/images/savybes/2013/moon_3.png" alt="" width="100" height="100" /><img src="http://www.acme.eu/sites/default/files/styles/thumbnail/public/images/savybes/2013/moon_4.png" alt="" width="100" height="100" /></div> </div> </div> </div> <div class="col-md-18 col-sm-17 col-xs-16 savybe-info-wrapper"> <div class="savybe-info"> <div class="savybe-title"> <div class="field field-name-field-pavadinimas field-type-text field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"> </div> <h3 class="field-item even"><span style="color: #f5a623;">Compatibility</span></h3> </div> </div> </div> <div class="field-items"> <div class="field-item even"> </div> <div class="field-item even"><span style="color: #f5a623;">Compatible with all audio devices (3.5 mm 4-pin)</span></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="node-1048" class="node node-savybes node-teaser clearfix"> <div class="row"> <div class="col-md-6 col-sm-7 col-xs-8 savybes-xs"> </div> <div class="col-md-18 col-sm-17 col-xs-16 savybe-info-wrapper"> <div class="savybe-info"> <div class="savybe-title"> <div class="field field-name-field-pavadinimas field-type-text field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span style="color: #f5a623;">Remote control</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-name-field-aprasymas field-type-text-long field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"> </div> <div class="field-item even"><span style="color: #f5a623;">PAUSE/PLAY/TALK keys + microphone</span></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="node-1049" class="node node-savybes node-teaser clearfix"> <div class="row"> <div class="col-md-6 col-sm-7 col-xs-8 savybes-xs"> </div> <div class="col-md-18 col-sm-17 col-xs-16 savybe-info-wrapper"> <div class="savybe-info"> <div class="savybe-title"> <div class="field field-name-field-pavadinimas field-type-text field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span style="color: #f5a623;">Lightweight</span></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="views-row views-row-4 views-row-even"> <div id="node-1050" class="node node-savybes node-teaser clearfix"> <div class="row"> <h3 class="col-md-6 col-sm-7 col-xs-8 savybes-xs"> </h3> <div class="col-md-18 col-sm-17 col-xs-16 savybe-info-wrapper"> <div class="savybe-info"> <div class="savybe-title"> <div class="field field-name-field-pavadinimas field-type-text field-label-hidden"> <div class="field-items"> <h3 class="field-item even"><span style="color: #f5a623;">Comfortable cushions</span></h3> <h3 class="field-item even"> </h3> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="views-row views-row-5 views-row-odd"> <div id="node-1051" class="node node-savybes node-teaser clearfix"> <div class="row"> <div class="col-md-6 col-sm-7 col-xs-8 savybes-xs"> <div class="field field-name-field-ikona field-type-image field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><img src="http://www.acme.eu/sites/default/files/styles/thumbnail/public/images/savybes/2013/moon_5.png" alt="" width="100" height="100" /><img src="http://www.acme.eu/sites/default/files/styles/thumbnail/public/images/savybes/2013/moon_6.png" alt="" width="100" height="100" /></div> </div> </div> </div> <div class="col-md-18 col-sm-17 col-xs-16 savybe-info-wrapper"> <div class="savybe-info"> <div class="savybe-title"> <div class="field field-name-field-pavadinimas field-type-text field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"> </div> <h3 class="field-item even"><span style="color: #d0121a;">Quality sound</span></h3> </div> </div> </div> <div class="field-items"> <div class="field-item even"> </div> <div class="field-item even"><span style="color: #d0121a;">20&ndash;20 000 kHz</span></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="views-row views-row-6 views-row-even views-row-last"> <div id="node-1052" class="node node-savybes node-teaser clearfix"> <div class="row"> <h3 class="col-md-6 col-sm-7 col-xs-8 savybes-xs"> </h3> <div class="col-md-18 col-sm-17 col-xs-16 savybe-info-wrapper"> <div class="savybe-info"> <div class="savybe-title"> <div class="field field-name-field-pavadinimas field-type-text field-label-hidden"> <div class="field-items"> <h3 class="field-item even"><span style="color: #d0121a;">Angled stereo plug 3.5 mm</span></h3> <h3 class="field-item even"> </h3> <div class="field-item even"> </div> <div class="field-item even"> </div> <div class="field-item even"> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>
13,98 €

No customer comments for the moment.

Write your review

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ACME MOON Light headphones + mic and remote control / White

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ACME MOON Light headphones + mic and remote control / White

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ACME MOON Light headphones + mic and remote control / White 

Write your review