Κατασκευαστές

Επισκευή Οθόνης Laptop View full size

Επισκευή Οθόνης Laptop

Επισκευή Οθόνης Laptop σε όλα τα μεγέθη

 

More details

30,00 €

On sale On sale!

Επισκευή Οθόνης Laptop <ul> <li class="even firstItem">10,1 LED &Omicron;&theta;ό&nu;&eta; Laptop</li> <li class="odd">11,6 LED &Omicron;&theta;ό&nu;&eta; Laptop</li> <li class="even">12,1 LED &Omicron;&theta;ό&nu;&eta; Laptop</li> <li class="odd">13,3 LCD &Omicron;&theta;ό&nu;&eta; Laptop</li> <li class="even">13,3 LED &Omicron;&theta;ό&nu;&eta; Laptop</li> <li class="odd">14,1 LCD &Omicron;&theta;ό&nu;&eta; Laptop</li> <li class="even">14,1 LED &Omicron;&theta;ό&nu;&eta; Laptop</li> <li class="odd">15 LCD &Omicron;&theta;ό&nu;&eta; Laptop</li> <li class="even">15,4 LCD &Omicron;&theta;ό&nu;&eta; Laptop</li> <li class="odd">15,4 LED &Omicron;&theta;ό&nu;&eta; Laptop</li> <li class="even">15,6 LCD &Omicron;&theta;ό&nu;&eta; Laptop</li> <li class="odd">15,6 LED &Omicron;&theta;ό&nu;&eta; Laptop</li> <li class="even">17 LCD &Omicron;&theta;ό&nu;&eta; Laptop</li> <li class="odd">17,3 LED &Omicron;&theta;ό&nu;&eta; Laptop</li> <li class="even">18,4 LCD &Omicron;&theta;ό&nu;&eta; Laptop</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&Eta; &phi;&omicron;&rho;&eta;&tau;ό&tau;&eta;&tau;&alpha; &tau;&omicron;&upsilon; laptop &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &tau;&omicron; &mu;&epsilon;&gamma;&alpha;&lambda;ύ&tau;&epsilon;&rho;&omicron; &tau;&omicron;&upsilon; &pi;&rho;&omicron;&tau;έ&rho;&eta;&mu;&alpha; &kappa;&alpha;&theta;ώ&sigmaf; &mu;&alpha;&sigmaf; &epsilon;&pi;&iota;&tau;&rho;έ&pi;&epsilon;&iota; &nu;&alpha; &tau;&omicron; έ&chi;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon; &pi;ά&nu;&tau;&alpha; &mu;&alpha;&zeta;ί &mu;&alpha;&sigmaf;. &Alpha;&lambda;&lambda;ά &pi;&alpha;&rho;ά&lambda;&lambda;&eta;&lambda;&alpha; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &kappa;&alpha;&iota; έ&nu;&alpha; &alpha;&pi;ό &tau;&alpha; &mu;&epsilon;&gamma;&alpha;&lambda;ύ&tau;&epsilon;&rho;&alpha; &mu;&epsilon;&iota;&omicron;&nu;&epsilon;&kappa;&tau;ή&mu;&alpha;&tau;&alpha; &kappa;&alpha;&theta;ώ&sigmaf; &eta; &phi;&omicron;&rho;&eta;&tau;ό&tau;&eta;&tau;&alpha; &tau;&omicron;&upsilon; &tau;&omicron; &epsilon;&kappa;&tau;&epsilon;&theta;&epsilon;ί &sigma;&epsilon; &kappa;&iota;&nu;&delta;ύ&nu;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &pi;&omicron;&upsilon; &mu;&pi;&omicron;&rho;&omicron;ύ&nu; &nu;&alpha; &tau;&omicron;&upsilon; &pi;&rho;&omicron;&kappa;&alpha;&lambda;έ&sigma;&omicron;&upsilon;&nu; &mu;ό&nu;&iota;&mu;&epsilon;&sigmaf; &beta;&lambda;ά&beta;&epsilon;&sigmaf;.</p> <p>&Delta;&iota;ά&gamma;&nu;&omega;&sigma;&eta; &beta;&lambda;ά&beta;&eta;&sigmaf;</p> <p>&Tau;&alpha; &pi;&rho;ώ&tau;&alpha; &sigma;&eta;&mu;ά&delta;&iota;&alpha; &tau;&eta;&sigmaf; &beta;&lambda;ά&beta;&eta;&sigmaf; &theta;&alpha; &pi;&alpha;&rho;&omicron;&upsilon;&sigma;&iota;&alpha;&sigma;&tau;&omicron;ύ&nu; &alpha;&mu;έ&sigma;&omega;&sigmaf; &mu;&epsilon;&tau;ά &tau;&omicron; &chi;&tau;ύ&pi;&eta;&mu;&alpha; &pi;&omicron;&upsilon; &theta;&alpha; &delta;&epsilon;&chi;&tau;&epsilon;ί &eta; &omicron;&theta;ό&nu;&eta; &alpha;&lambda;&lambda;ά &mu;&epsilon;&rho;&iota;&kappa;ά ί&sigma;&omega;&sigmaf; &nu;&alpha; &epsilon;&mu;&phi;&alpha;&nu;&iota;&sigma;&tau;&omicron;ύ&nu; ή &nu;&alpha; &tau;&alpha; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&tau;&eta;&rho;ή&sigma;&epsilon;&tau;&epsilon; &alpha;&rho;&gamma;ό&tau;&epsilon;&rho;&alpha;. &Tau;&alpha; &sigma;&eta;&mu;ά&delta;&iota;&alpha; &sigma;&upsilon;&nu;ή&theta;&omega;&sigmaf; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota;:</p> <ul> <li>&Sigma;&pi;&alpha;&sigma;&mu;έ&nu;&eta; &omicron;&theta;ό&nu;&eta;</li> <li>&Rho;&alpha;&gamma;&iota;&sigma;&mu;έ&nu;&eta; &omicron;&theta;ό&nu;&eta;</li> <li>&Nu;&epsilon;&kappa;&rho;ά pixel</li> <li>&Kappa;&alpha;&kappa;ή &alpha;&pi;ό&delta;&omicron;&sigma;&eta; &chi;&rho;&omega;&mu;ά&tau;&omega;&nu;</li> <li>M&alpha;ύ&rho;&epsilon;&sigmaf; &kappa;&eta;&lambda;ί&delta;&epsilon;&sigmaf; &alpha;&pi;ό &mu;&epsilon;&lambda;ά&nu;&iota;</li> <li>&Alpha;&delta;&upsilon;&nu;&alpha;&mu;ί&alpha; &lambda;&epsilon;&iota;&tau;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;ί&alpha;&sigmaf; &omicron;&theta;ό&nu;&eta;&sigmaf;</li> </ul> <p>&Alpha;&nu; &eta; &omicron;&theta;ό&nu;&eta; &sigma;&alpha;&sigmaf; έ&chi;&epsilon;&iota; &beta;&lambda;ά&beta;&eta; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &pi;&omicron;&lambda;ύ &pi;&iota;&theta;&alpha;&nu;ό &nu;&alpha; &chi;&rho;&epsilon;&iota;&alpha;&sigma;&tau;&epsilon;ί &alpha;&nu;&tau;&iota;&kappa;&alpha;&tau;ά&sigma;&tau;&alpha;&sigma;&eta;.</p> <p>&Alpha;&lambda;&lambda;&alpha;&gamma;ή 15,6 LED &Omicron;&theta;ό&nu;&eta;&sigmaf; Laptop</p> <p>&Phi;έ&rho;&tau;&epsilon; &mu;&alpha;&sigmaf; &tau;&omicron; laptop &sigma;&alpha;&sigmaf; &sigma;&tau;&omicron; &epsilon;&rho;&gamma;&alpha;&sigma;&tau;ή&rho;&iota;&omicron; &mu;&alpha;&sigmaf;. &Omicron;&iota; έ&mu;&pi;&epsilon;&iota;&rho;&omicron;&iota; &tau;&epsilon;&chi;&nu;&iota;&kappa;&omicron;ί &mu;&alpha;&sigmaf; &theta;&alpha; &tau;&omicron; &epsilon;&lambda;έ&gamma;&xi;&omicron;&upsilon;&nu;. &Kappa;&alpha;&iota; &theta;&alpha; &kappa;&rho;ί&nu;&omicron;&upsilon;&nu; &epsilon;ά&nu; &chi;&rho;&epsilon;&iota;ά&zeta;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &alpha;&lambda;&lambda;&alpha;&gamma;ή &eta; 15,6 LED &omicron;&theta;ό&nu;&eta; laptop.</p> <p>&Theta;&alpha; &epsilon;&nu;&eta;&mu;&epsilon;&rho;&omega;&theta;&epsilon;ί&tau;&epsilon; &alpha;&nu;ά&lambda;&omicron;&gamma;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &theta;&alpha; &sigma;&alpha;&sigmaf; &delta;ώ&sigma;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon; &tau;&eta;&nu; &delta;&upsilon;&nu;&alpha;&tau;ό&tau;&eta;&tau;&alpha; &nu;&alpha; &epsilon;&pi;&iota;&lambda;έ&xi;&epsilon;&tau;&epsilon; &alpha;&nu; &theta;έ&lambda;&epsilon;&tau;&epsilon; &nu;&alpha; &sigma;&alpha;&sigmaf; &epsilon;&gamma;&kappa;&alpha;&tau;&alpha;&sigma;&tau;ή&sigma;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon; &tau;&eta;&nu; &kappa;&alpha;&iota;&nu;&omicron;ύ&rho;&gamma;&iota;&alpha; &omicron;&theta;ό&nu;&eta;.</p> <p>&Tau;&omicron; &alpha;&nu;&tau;&alpha;&lambda;&lambda;&alpha;&kappa;&tau;&iota;&kappa;ό &pi;&omicron;&upsilon; &delta;&iota;&alpha;&theta;έ&tau;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &upsilon;&psi;&eta;&lambda;ή&sigmaf; &pi;&omicron;&iota;ό&tau;&eta;&tau;&alpha;&sigmaf; &Omicron;&Epsilon;&Mu; &kappa;&alpha;&iota; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&phi;έ&rho;&epsilon;&iota; &epsilon;&xi;&alpha;&iota;&rho;&epsilon;&tau;&iota;&kappa;ά &alpha;&pi;&omicron;&tau;&epsilon;&lambda;έ&sigma;&mu;&alpha;&tau;&alpha;. &Omicron;&iota; &epsilon;&xi;&epsilon;&iota;&delta;&iota;&kappa;&epsilon;&upsilon;&mu;έ&nu;&omicron;&iota; &tau;&epsilon;&chi;&nu;&iota;&kappa;&omicron;ί &mu;&alpha;&sigmaf; &theta;&alpha; &alpha;&pi;&omicron;&sigma;&pi;ά&sigma;&omicron;&upsilon;&nu; &tau;&eta;&nu; &pi;&alpha;&lambda;&iota;ά &omicron;&theta;ό&nu;&eta; &gamma;&iota;&alpha; &nu;&alpha; &epsilon;&gamma;&kappa;&alpha;&tau;&alpha;&sigma;&tau;ή&sigma;&omicron;&upsilon;&nu; &sigma;&tau;&eta;&nu; &sigma;&upsilon;&nu;έ&chi;&epsilon;&iota; &tau;&eta;&nu; &kappa;&alpha;&iota;&nu;&omicron;ύ&rho;&gamma;&iota;&alpha; &sigma;&alpha;&sigmaf; 15,6 LED &omicron;&theta;ό&nu;&eta; laptop.</p> <p>&Tau;&omicron; laptop &theta;&alpha; &epsilon;&xi;&epsilon;&tau;&alpha;&sigma;&tau;&epsilon;ί &gamma;&iota;&alpha; &nu;&alpha; &delta;&iota;&alpha;&pi;&iota;&sigma;&tau;&omega;&theta;&epsilon;ί &eta; &epsilon;&xi;&alpha;&iota;&rho;&epsilon;&tau;&iota;&kappa;ή &lambda;&epsilon;&iota;&tau;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;ί&alpha; &tau;&eta;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota;&nu;&omicron;ύ&rho;&gamma;&iota;&alpha;&sigmaf; &omicron;&theta;ό&nu;&eta;&sigmaf;. &Kappa;&alpha;&iota; έ&pi;&epsilon;&iota;&tau;&alpha; &theta;&alpha; &kappa;&lambda;&eta;&theta;&epsilon;ί&tau;&epsilon; &nu;&alpha; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&lambda;ά&beta;&epsilon;&tau;&epsilon; &tau;&omicron; laptop ή &theta;&alpha; &sigma;&alpha;&sigmaf; &tau;&omicron; &alpha;&pi;&omicron;&sigma;&tau;&epsilon;ί&lambda;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon; &tau;&alpha;&chi;&upsilon;&delta;&rho;&omicron;&mu;&iota;&kappa;ώ&sigmaf;.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt; color: #ff6600;">&Epsilon;&gamma;&gamma;ύ&eta;&sigma;&eta; 1 έ&tau;&omicron;&sigmaf;</span></p>
24,19 €
 • 10,1 LED Οθόνη Laptop
 • 11,6 LED Οθόνη Laptop
 • 12,1 LED Οθόνη Laptop
 • 13,3 LCD Οθόνη Laptop
 • 13,3 LED Οθόνη Laptop
 • 14,1 LCD Οθόνη Laptop
 • 14,1 LED Οθόνη Laptop
 • 15 LCD Οθόνη Laptop
 • 15,4 LCD Οθόνη Laptop
 • 15,4 LED Οθόνη Laptop
 • 15,6 LCD Οθόνη Laptop
 • 15,6 LED Οθόνη Laptop
 • 17 LCD Οθόνη Laptop
 • 17,3 LED Οθόνη Laptop
 • 18,4 LCD Οθόνη Laptop

 

Η φορητότητα του laptop είναι το μεγαλύτερο του προτέρημα καθώς μας επιτρέπει να το έχουμε πάντα μαζί μας. Αλλά παράλληλα είναι και ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα καθώς η φορητότητα του το εκτεθεί σε κινδύνους που μπορούν να του προκαλέσουν μόνιμες βλάβες.

Διάγνωση βλάβης

Τα πρώτα σημάδια της βλάβης θα παρουσιαστούν αμέσως μετά το χτύπημα που θα δεχτεί η οθόνη αλλά μερικά ίσως να εμφανιστούν ή να τα παρατηρήσετε αργότερα. Τα σημάδια συνήθως είναι:

 • Σπασμένη οθόνη
 • Ραγισμένη οθόνη
 • Νεκρά pixel
 • Κακή απόδοση χρωμάτων
 • Mαύρες κηλίδες από μελάνι
 • Αδυναμία λειτουργίας οθόνης

Αν η οθόνη σας έχει βλάβη είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί αντικατάσταση.

Αλλαγή 15,6 LED Οθόνης Laptop

Φέρτε μας το laptop σας στο εργαστήριο μας. Οι έμπειροι τεχνικοί μας θα το ελέγξουν. Και θα κρίνουν εάν χρειάζεται αλλαγή η 15,6 LED οθόνη laptop.

Θα ενημερωθείτε ανάλογα και θα σας δώσουμε την δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε να σας εγκαταστήσουμε την καινούργια οθόνη.

Το ανταλλακτικό που διαθέτουμε είναι υψηλής ποιότητας ΟΕΜ και προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα. Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας θα αποσπάσουν την παλιά οθόνη για να εγκαταστήσουν στην συνέχει την καινούργια σας 15,6 LED οθόνη laptop.

Το laptop θα εξεταστεί για να διαπιστωθεί η εξαιρετική λειτουργία της καινούργιας οθόνης. Και έπειτα θα κληθείτε να παραλάβετε το laptop ή θα σας το αποστείλουμε ταχυδρομικώς.

 

Εγγύηση 1 έτος

No customer comments for the moment.

Write your review

Επισκευή Οθόνης Laptop

Επισκευή Οθόνης Laptop

Επισκευή Οθόνης Laptop σε όλα τα μεγέθη

 

Write your review