Κατασκευαστές

ALGOBOX NET II View full size

ALGOBOX NET II

ICS Algobox Net ΙΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ USB / SERIAL / NET

More details

ALGOBOXNETII

518,00 €

ALGOBOX NET II <p>&Nu;&Epsilon;&Omicron;&Sigma;ALGOBOX NET II&nbsp;&mu;&epsilon; &tau;&iota;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota;&nu;&omicron;ύ&rho;&gamma;&iota;&epsilon;&sigmaf; &pi;&rho;&omicron;&delta;&iota;&alpha;&gamma;&rho;&alpha;&phi;έ&sigmaf;&nbsp;&tau;&omicron;&upsilon; &Upsilon;&Pi;. &Omicron;&Iota;&Kappa;&Omicron;&Nu;&Omicron;&Mu;&Iota;&Kappa;&Omega;&Nu;</p> <p>&bull; &Tau;&alpha;&chi;ύ&tau;&eta;&tau;&alpha; &sigma;ή&mu;&alpha;&nu;&sigma;&eta;&sigmaf; &lt; 1 sec</p> <p>&bull; &Tau;&rho;&iota;&pi;&lambda;ό interface USB, SERIAL, LAN<br />&bull; &Omicron;&theta;ό&nu;&eta; LCD 2x16 &gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;ώ&nu;<br />&bull; &Theta;&epsilon;&rho;&mu;&iota;&kappa;ό&sigmaf; &epsilon;&kappa;&tau;&upsilon;&pi;&omega;&tau;ή&sigmaf; &kappa;&omicron;&rho;&upsilon;&phi;&alpha;ί&alpha;&sigmaf; &pi;&omicron;&iota;ό&tau;&eta;&tau;&alpha;&sigmaf; FUJITSU FTP628<br />&bull; &Chi;&alpha;&rho;&tau;ί 57 mm & &epsilon;ύ&kappa;&omicron;&lambda;&eta; &alpha;&nu;&tau;&iota;&kappa;&alpha;&tau;ά&sigma;&tau;&alpha;&sigma;ή &tau;&omicron;&upsilon;<br />&bull; 10.000 &pi;&alpha;&rho;&alpha;&sigma;&tau;&alpha;&tau;&iota;&kappa;ά &sigma;&epsilon; &kappa;ά&theta;&epsilon; &Zeta; (Ethernet &sigma;ύ&nu;&delta;&epsilon;&sigma;&eta;)<br />&bull; 60.000 &alpha;&pi;&omicron;&sigma;&upsilon;&nu;&delta;έ&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &Phi;.&Mu;.<br />&bull; 10 &alpha;&lambda;&lambda;&alpha;&gamma;έ&sigmaf; &tau;ί&tau;&lambda;&omicron;&upsilon;<br />&bull; 1.000 &beta;&lambda;ά&beta;&epsilon;&sigmaf; CMOS<br />&bull; 1.000 &epsilon;&pi;&epsilon;&mu;&beta;ά&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &tau;&epsilon;&chi;&nu;&iota;&kappa;&omicron;ύ<br />&bull; 1.850 &Zeta;<br />&bull; &Sigma;ύ&nu;&delta;&epsilon;&sigma;&eta; &mu;&epsilon; &tau;&alpha; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&sigma;&sigma;ό&tau;&epsilon;&rho;&alpha; &epsilon;&mu;&pi;&omicron;&rho;&iota;&kappa;ά &pi;&rho;&omicron;&gamma;&rho;ά&mu;&mu;&alpha;&tau;&alpha; &tau;&eta;&sigmaf; &alpha;&gamma;&omicron;&rho;ά&sigmaf;</p> <p>&Chi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&tau;&eta;&rho;&iota;&sigma;&tau;&iota;&kappa;ά &omicron;&delta;&eta;&gamma;&omicron;ύ &Tau;ύ&pi;&omicron;&upsilon; &Alpha;<br />&bull;&nbsp;&Sigma;&upsilon;&mu;&beta;&alpha;&tau;ό&tau;&eta;&tau;&alpha; &mu;&epsilon; ό&lambda;&alpha; &tau;&alpha; &lambda;&epsilon;&iota;&tau;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;&iota;&kappa;ά &sigma;&upsilon;&sigma;&tau;ή&mu;&alpha;&tau;&alpha; ό&pi;&omega;&sigmaf; Dos, windows, Unix &kappa;&alpha;&theta;ώ&sigmaf; & stand alone & web-based &epsilon;&phi;&alpha;&rho;&mu;&omicron;&gamma;έ&sigmaf;<br />&bull; &Sigma;&upsilon;&mu;&beta;&alpha;&tau;ό&tau;&eta;&tau;&alpha; &mu;&epsilon; ό&lambda;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &tau;ύ&pi;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &epsilon;&kappa;&tau;&upsilon;&pi;&omega;&tau;ώ&nu; (laser, dot matrix, inkjet, receipt, usb, parallel, serial, network &kappa;.&alpha;.)<br />&bull; &Upsilon;&pi;&omicron;&sigma;&tau;&eta;&rho;ί&zeta;&epsilon;&iota; &epsilon;&pi;&alpha;&nu;&epsilon;&kappa;&tau;ύ&pi;&omega;&sigma;&eta; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&sigma;&tau;&alpha;&tau;&iota;&kappa;ώ&nu;<br />&bull; &Alpha;&upsilon;&tau;ό&mu;&alpha;&tau;&eta; έ&kappa;&delta;&omicron;&sigma;&eta; &Zeta; &kappa;&alpha;&iota; &alpha;&upsilon;&tau;ό&mu;&alpha;&tau;&eta; &delta;&eta;&mu;&iota;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;ί&alpha; backup &tau;&omega;&nu; &phi;&omicron;&rho;&omicron;&lambda;&omicron;&gamma;&iota;&kappa;ώ&nu; &alpha;&rho;&chi;&epsilon;ί&omega;&nu;<br />&bull; &Upsilon;&pi;&omicron;&sigma;&tau;ή&rho;&iota;&xi;&eta; FTP<br />&bull; &Alpha;&pi;&omicron;&sigma;&tau;&omicron;&lambda;ή &delta;&iota;&alpha;&phi;&omicron;&rho;&epsilon;&tau;&iota;&kappa;ώ&nu; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&sigma;&tau;&alpha;&tau;&iota;&kappa;ώ&nu; &sigma;&epsilon; &delta;&iota;&alpha;&phi;&omicron;&rho;&epsilon;&tau;&iota;&kappa;&omicron;ύ&sigmaf; &epsilon;&kappa;&tau;&upsilon;&pi;&omega;&tau;έ&sigmaf;<br />&bull; &Mu;&epsilon;&tau;&alpha;&tau;&rho;&omicron;&pi;ή draft &epsilon;&kappa;&tau;ύ&pi;&omega;&sigma;&eta;&sigmaf; &sigma;&epsilon; graphic &mu;έ&sigma;&omega; &sigma;&chi;&epsilon;&delta;&iota;&alpha;&sigma;&mu;&omicron;ύ &phi;ό&rho;&mu;&alpha;&sigmaf;<br />&bull; &Alpha;&upsilon;&tau;&omicron;&mu;&alpha;&tau;&omicron;&pi;&omicron;ί&eta;&sigma;&eta; &lambda;&epsilon;&iota;&tau;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;&iota;ώ&nu; &kappa;&alpha;&tau;ά &tau;&eta;&nu; &epsilon;&kappa;&tau;ύ&pi;&omega;&sigma;&eta; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&sigma;&tau;&alpha;&tau;&iota;&kappa;&omicron;ύ</p> <p>&Chi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&tau;&eta;&rho;&iota;&sigma;&tau;&iota;&kappa;ά &omicron;&delta;&eta;&gamma;&omicron;ύ &tau;ύ&pi;&omicron;&upsilon; &Beta;<br />&bull; &Epsilon;ύ&kappa;&omicron;&lambda;&eta; &epsilon;&nu;&sigma;&omega;&mu;ά&tau;&omega;&sigma;&eta; &tau;&omicron;&upsilon; driver &mu;έ&sigma;&alpha; &sigma;&tau;&omicron; &pi;&rho;ό&gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;ά &sigma;&alpha;&sigmaf;<br />&bull; &Epsilon;ύ&chi;&rho;&eta;&sigma;&tau;&eta; &beta;&iota;&beta;&lambda;&iota;&omicron;&theta;ή&kappa;&eta; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&omicron;&nu; έ&lambda;&epsilon;&gamma;&chi;&omicron; &tau;&omicron;&upsilon; Algobox&nbsp;(&lambda;ί&gamma;&epsilon;&sigmaf; &gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;έ&sigmaf; &kappa;ώ&delta;&iota;&kappa;&alpha; &alpha;&rho;&kappa;&omicron;ύ&nu; &gamma;&iota;&alpha; &nu;&alpha; &delta;ώ&sigma;&epsilon;&tau;&epsilon; &sigma;ή&mu;&alpha;&nu;&sigma;&eta;&nbsp;&sigma;&tau;&alpha; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&sigma;&tau;&alpha;&sigma;&tau;&iota;&kappa;ά &sigma;&alpha;&sigmaf;)</p>
417,74 €

ΝΕΟΣALGOBOX NET II με τις καινούργιες προδιαγραφές του ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

• Ταχύτητα σήμανσης < 1 sec

• Τριπλό interface USB, SERIAL, LAN
• Οθόνη LCD 2x16 γραμμών
• Θερμικός εκτυπωτής κορυφαίας ποιότητας FUJITSU FTP628
• Χαρτί 57 mm & εύκολη αντικατάστασή του
• 10.000 παραστατικά σε κάθε Ζ (Ethernet σύνδεση)
• 60.000 αποσυνδέσεις Φ.Μ.
• 10 αλλαγές τίτλου
• 1.000 βλάβες CMOS
• 1.000 επεμβάσεις τεχνικού
• 1.850 Ζ
• Σύνδεση με τα περισσότερα εμπορικά προγράμματα της αγοράς

Χαρακτηριστικά οδηγού Τύπου Α
• Συμβατότητα με όλα τα λειτουργικά συστήματα όπως Dos, windows, Unix καθώς & stand alone & web-based εφαρμογές
• Συμβατότητα με όλους τους τύπους εκτυπωτών (laser, dot matrix, inkjet, receipt, usb, parallel, serial, network κ.α.)
• Υποστηρίζει επανεκτύπωση παραστατικών
• Αυτόματη έκδοση Ζ και αυτόματη δημιουργία backup των φορολογικών αρχείων
• Υποστήριξη FTP
• Αποστολή διαφορετικών παραστατικών σε διαφορετικούς εκτυπωτές
• Μετατροπή draft εκτύπωσης σε graphic μέσω σχεδιασμού φόρμας
• Αυτοματοποίηση λειτουργιών κατά την εκτύπωση παραστατικού

Χαρακτηριστικά οδηγού τύπου Β
• Εύκολη ενσωμάτωση του driver μέσα στο πρόγραμμά σας
• Εύχρηστη βιβλιοθήκη για τον έλεγχο του Algobox (λίγες γραμμές κώδικα αρκούν για να δώσετε σήμανση στα παρασταστικά σας)

No customer comments for the moment.

Write your review

ALGOBOX NET II

ALGOBOX NET II

ICS Algobox Net ΙΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ USB / SERIAL / NET

Write your review