Κατασκευαστές

HP LaserJet Pro M12a View full size

HP LaserJet Pro M12a

HP LaserJet Pro M12a - Ασπρόμαυρος Εκτυπωτής Laser Α4

More details

M12a

Availability: κατόπιν παραγγελίας

74,00 €

Αγορά

HP LaserJet Pro M12a <div class="row even"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>&Pi;&epsilon;&rho;&iota;&gamma;&rho;&alpha;&phi;ή &pi;&rho;&omicron;ϊό&nu;&tau;&omicron;&sigmaf;</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">HP LaserJet Pro M12a - &Alpha;&sigma;&pi;&rho;ό&mu;&alpha;&upsilon;&rho;&omicron;&sigmaf; &Epsilon;&kappa;&tau;&upsilon;&pi;&omega;&tau;ή&sigmaf; Laser &Alpha;4</div> </div> </div> <div class="row odd"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>&Kappa;&alpha;&tau;&alpha;&sigma;&kappa;&epsilon;&upsilon;&alpha;&sigma;&tau;ή&sigmaf;</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">HP</div> </div> </div> <div class="row even"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>&Sigma;&epsilon;&iota;&rho;ά &pi;&rho;&omicron;ϊό&nu;&tau;&omega;&nu;</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">LaserJet Pro</div> </div> </div> <div class="row odd"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>&Mu;&omicron;&nu;&tau;έ&lambda;&omicron;</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">M12a</div> </div> </div> <div class="row even"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>&Tau;ύ&pi;&omicron;&sigmaf;</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">&Epsilon;&kappa;&tau;&upsilon;&pi;&omega;&tau;ή&sigmaf;</div> </div> </div> <div class="row odd"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>&Pi;&rho;&omicron;&tau;&epsilon;&iota;&nu;ό&mu;&epsilon;&nu;&eta; &chi;&rho;ή&sigma;&eta;</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">&Epsilon;&pi;&alpha;&gamma;&gamma;&epsilon;&lambda;&mu;&alpha;&tau;&iota;&kappa;ή &chi;&rho;ή&sigma;&eta;</div> </div> </div> <div class="row even"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>&Tau;ύ&pi;&omicron;&sigmaf; &epsilon;&kappa;&tau;&upsilon;&pi;&omega;&tau;ή</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">&Alpha;&sigma;&pi;&rho;ό&mu;&alpha;&upsilon;&rho;&omicron;&sigmaf; &epsilon;&kappa;&tau;&upsilon;&pi;&omega;&tau;ή&sigmaf;</div> </div> </div> <div class="row odd"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>&Tau;&epsilon;&chi;&nu;&omicron;&lambda;&omicron;&gamma;ί&alpha; &epsilon;&kappa;&tau;ύ&pi;&omega;&sigma;&eta;&sigmaf;</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">Laser (&alpha;&sigma;&pi;&rho;ό&mu;&alpha;&upsilon;&rho;&eta;)</div> </div> </div> <div class="row even"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>&Chi;&rho;ώ&mu;&alpha; &epsilon;&kappa;&tau;ύ&pi;&omega;&sigma;&eta;&sigmaf;</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">&Mu;&alpha;ύ&rho;&omicron;</div> </div> </div> <div class="row odd"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>&Tau;&alpha;&chi;ύ&tau;&eta;&tau;&alpha; &epsilon;&kappa;&tau;ύ&pi;&omega;&sigma;&eta;&sigmaf;</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">18 ppm</div> </div> </div> <div class="row even"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>&Tau;&alpha;&chi;ύ&tau;&eta;&tau;&alpha; &epsilon;&kappa;&tau;ύ&pi;&omega;&sigma;&eta;&sigmaf; έ&gamma;&chi;&rho;&omega;&mu;&eta;</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">Ό&chi;&iota;</div> </div> </div> <div class="row odd"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>&Alpha;&nu;ά&lambda;&upsilon;&sigma;&eta; (&Alpha;&&Mu;)</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">600 dpi x 600 dpi</div> </div> </div> <div class="row even"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>&Alpha;&nu;ά&lambda;&upsilon;&sigma;&eta; (Έ&gamma;&chi;&rho;&omega;&mu;&eta;)</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">Ό&chi;&iota;</div> </div> </div> <div class="row odd"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>&Mu;&eta;&nu;&iota;&alpha;ί&omicron;&sigmaf; &kappa;ύ&kappa;&lambda;&omicron;&sigmaf; &epsilon;&rho;&gamma;&alpha;&sigma;ί&alpha;&sigmaf;</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">5.000 &sigma;&epsilon;&lambda;ί&delta;&epsilon;&sigmaf;</div> </div> </div> <div class="row even"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>&Delta;&iota;&alpha;&sigma;ύ&nu;&delta;&epsilon;&sigma;&eta;</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">USB 2.0</div> </div> </div> <div class="row odd"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>&Delta;ί&kappa;&tau;&upsilon;&omicron;</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">Ό&chi;&iota;</div> </div> </div> <div class="row even"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>&Epsilon;&nu;&sigma;ύ&rho;&mu;&alpha;&tau;&omicron; &delta;ί&kappa;&tau;&upsilon;&omicron;</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">Ό&chi;&iota;</div> </div> </div> <div class="row odd"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>&Alpha;&sigma;ύ&rho;&mu;&alpha;&tau;&eta; &epsilon;&pi;&iota;&kappa;&omicron;&iota;&nu;&omega;&nu;ί&alpha;</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">Ό&chi;&iota;</div> </div> </div> <div class="row even"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>&Alpha;&sigma;ύ&rho;&mu;&alpha;&tau;&omicron; &delta;ί&kappa;&tau;&upsilon;&omicron;</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">Ό&chi;&iota;</div> </div> </div> <div class="row odd"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>&Mu;&nu;ή&mu;&eta; RAM</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">8 MB</div> </div> </div> <div class="row even"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>&Mu;&nu;ή&mu;&eta; RAM (&Mu;έ&gamma;&iota;&sigma;&tau;&eta;)</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">8 MB</div> </div> </div> <div class="row odd"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>&Sigma;&kappa;&lambda;&eta;&rho;ό&sigmaf; &delta;ί&sigma;&kappa;&omicron;&sigmaf;</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">Ό&chi;&iota;</div> </div> </div> <div class="row even"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>&Epsilon;&pi;&epsilon;&xi;&epsilon;&rho;&gamma;&alpha;&sigma;&tau;ή&sigmaf;</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">266 MHz</div> </div> </div> <div class="row odd"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>&Pi;&rho;&omicron;&sigma;&omicron;&mu;&omicron;ί&omega;&sigma;&eta; &gamma;&lambda;ώ&sigma;&sigma;&alpha;&sigmaf;</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">PCLm / PCLmS</div> </div> </div> <div class="row even"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>Card reader</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">Ό&chi;&iota;</div> </div> </div> <div class="row odd"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>&Omicron;&theta;ό&nu;&eta;</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">Ό&chi;&iota;</div> </div> </div> <div class="row even"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>&Delta;&iota;&pi;&lambda;ή ό&psi;&eta;</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">&Chi;&epsilon;&iota;&rho;&omicron;&kappa;ί&nu;&eta;&tau;&eta;</div> </div> </div> <div class="row odd"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>&Epsilon;&kappa;&tau;ύ&pi;&omega;&sigma;&eta; &sigma;&epsilon; CD/DVD</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">Ό&chi;&iota;</div> </div> </div> <div class="row even"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>&Tau;ύ&pi;&omicron;&sigmaf; &mu;έ&sigma;&omicron;&upsilon;</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">&Chi;&alpha;&rho;&tau;ί A4, A5 (&alpha;&pi;&lambda;ό, LaserJet), &phi;ά&kappa;&epsilon;&lambda;&omicron;&iota;, &kappa;&alpha;&rho;&tau; &pi;&omicron;&sigma;&tau;ά&lambda;</div> </div> </div> <div class="row odd"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>&Chi;&omega;&rho;&eta;&tau;&iota;&kappa;ό&tau;&eta;&tau;&alpha; &mu;έ&sigma;&omicron;&upsilon;</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">150 &phi;ύ&lambda;&lambda;&alpha;</div> </div> </div> <div class="row even"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>&Alpha;&upsilon;&tau;ό&mu;&alpha;&tau;&omicron;&sigmaf; &tau;&rho;&omicron;&phi;&omicron;&delta;ό&tau;&eta;&sigmaf;</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">Ό&chi;&iota;</div> </div> </div> <div class="row odd"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>&Chi;&epsilon;&iota;&rho;&iota;&sigma;&mu;ό&sigmaf; &mu;έ&sigma;&omega;&nu;</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">&Sigma;&upsilon;&rho;&tau;ά&rho;&iota; &pi;&omicron;&lambda;&lambda;&alpha;&pi;&lambda;ώ&nu; &chi;&rho;ή&sigma;&epsilon;&omega;&nu; 150 &phi;ύ&lambda;&lambda;&omega;&nu;</div> </div> </div> <div class="row even"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>Mέ&gamma;&epsilon;&theta;&omicron;&sigmaf; &mu;έ&sigma;&omicron;&upsilon; (max)</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">Legal (216 x 356 mm)</div> </div> </div> <div class="row odd"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>Mέ&gamma;&epsilon;&theta;&omicron;&sigmaf; &mu;έ&sigma;&omicron;&upsilon; (min)</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">147 mm x 211 mm</div> </div> </div> <div class="row even"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>&Mu;έ&gamma;&epsilon;&theta;&omicron;&sigmaf; &mu;έ&sigma;&omicron;&upsilon;</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">A4, A5, &phi;ά&kappa;&epsilon;&lambda;&omicron;&iota; (ISO DL, C5, B5), &kappa;&alpha;&rho;&tau; &pi;&omicron;&sigma;&tau;ά&lambda;</div> </div> </div> <div class="row odd"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>&Alpha;&nu;&alpha;&lambda;ώ&sigma;&iota;&mu;&omicron; &upsilon;&lambda;&iota;&kappa;ό</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">Toner LaserJet HP 79A (CF279A)</div> </div> </div> <div class="row even"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>&Pi;&epsilon;&rho;&iota;&lambda;&alpha;&mu;&beta;&alpha;&nu;ό&mu;&epsilon;&nu;&omicron; &lambda;&omicron;&gamma;&iota;&sigma;&mu;&iota;&kappa;ό</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">&Omicron;&delta;&eta;&gamma;ό&sigmaf; &epsilon;&gamma;&kappa;&alpha;&tau;ά&sigma;&tau;&alpha;&sigma;&eta;&sigmaf;</div> </div> </div> <div class="row odd"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>&Pi;&eta;&gamma;ή &tau;&rho;&omicron;&phi;&omicron;&delta;&omicron;&sigma;ί&alpha;&sigmaf;</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">AC 220-240 V (50/60Hz)</div> </div> </div> <div class="row even"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>&Pi;&epsilon;&rho;&iota;&beta;&alpha;&lambda;&lambda;&omicron;&nu;&tau;&iota;&kappa;ά &pi;&rho;ό&tau;&upsilon;&pi;&alpha;</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">ENERGY STAR Qualified</div> </div> </div> <div class="row odd"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>&Delta;&iota;&alpha;&sigma;&tau;ά&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; (&Pi;x&Beta;x&Upsilon;)</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">34.9 cm x 41 cm x 22.8 cm</div> </div> </div> <div class="row even"> <div class="compareResH col-sm-3"> <h2>&Beta;ά&rho;&omicron;&sigmaf;</h2> </div> <div class="col-sm-9"> <div class="compareRes">5.2 k</div> </div> </div>
59,68 €

Περιγραφή προϊόντος

HP LaserJet Pro M12a - Ασπρόμαυρος Εκτυπωτής Laser Α4

Κατασκευαστής

HP

Σειρά προϊόντων

LaserJet Pro

Μοντέλο

M12a

Τύπος

Εκτυπωτής

Προτεινόμενη χρήση

Επαγγελματική χρήση

Τύπος εκτυπωτή

Ασπρόμαυρος εκτυπωτής

Τεχνολογία εκτύπωσης

Laser (ασπρόμαυρη)

Χρώμα εκτύπωσης

Μαύρο

Ταχύτητα εκτύπωσης

18 ppm

Ταχύτητα εκτύπωσης έγχρωμη

Όχι

Ανάλυση (Α&Μ)

600 dpi x 600 dpi

Ανάλυση (Έγχρωμη)

Όχι

Μηνιαίος κύκλος εργασίας

5.000 σελίδες

Διασύνδεση

USB 2.0

Δίκτυο

Όχι

Ενσύρματο δίκτυο

Όχι

Ασύρματη επικοινωνία

Όχι

Ασύρματο δίκτυο

Όχι

Μνήμη RAM

8 MB

Μνήμη RAM (Μέγιστη)

8 MB

Σκληρός δίσκος

Όχι

Επεξεργαστής

266 MHz

Προσομοίωση γλώσσας

PCLm / PCLmS

Card reader

Όχι

Οθόνη

Όχι

Διπλή όψη

Χειροκίνητη

Εκτύπωση σε CD/DVD

Όχι

Τύπος μέσου

Χαρτί A4, A5 (απλό, LaserJet), φάκελοι, καρτ ποστάλ

Χωρητικότητα μέσου

150 φύλλα

Αυτόματος τροφοδότης

Όχι

Χειρισμός μέσων

Συρτάρι πολλαπλών χρήσεων 150 φύλλων

Mέγεθος μέσου (max)

Legal (216 x 356 mm)

Mέγεθος μέσου (min)

147 mm x 211 mm

Μέγεθος μέσου

A4, A5, φάκελοι (ISO DL, C5, B5), καρτ ποστάλ

Αναλώσιμο υλικό

Toner LaserJet HP 79A (CF279A)

Περιλαμβανόμενο λογισμικό

Οδηγός εγκατάστασης

Πηγή τροφοδοσίας

AC 220-240 V (50/60Hz)

Περιβαλλοντικά πρότυπα

ENERGY STAR Qualified

Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)

34.9 cm x 41 cm x 22.8 cm

Βάρος

5.2 k

No customer comments for the moment.

Write your review

HP LaserJet Pro M12a

HP LaserJet Pro M12a

HP LaserJet Pro M12a - Ασπρόμαυρος Εκτυπωτής Laser Α4

Write your review