Κατασκευαστές

AIRMAX CPE NANOBEAM M5-16 (NBE-M5-16) View full size

AIRMAX CPE NANOBEAM M5-16 (NBE-M5-16)

Ubiquiti airMAX CPE NanoBeam M5-16 (NBE-M5-16) NBE-M5-16

More details

NBE-M5-16

Warning: Last items in stock!

72,00 €

AIRMAX CPE NANOBEAM M5-16 (NBE-M5-16) <p><img src="https://www.e-wireless.gr/image/data/ID-evolution.jpg" alt="" width="867" height="348" /></p> <p><strong>Overview</strong></p> <p>&Alpha;&rho;&chi;ί&zeta;&omicron;&nu;&tau;&alpha;&sigmaf; &mu;&epsilon; &tau;&omicron; first-generation NanoBridge&reg;, &eta; Ubiquiti Networks</p> <p>&epsilon;&iota;&sigma;ή&gamma;&alpha;&gamma;&epsilon; &tau;&omicron;&nu; all-in-one &sigma;&chi;&epsilon;&delta;&iota;&alpha;&sigma;&mu;ό &gamma;&iota;&alpha; &tau;&alpha; airMAX&reg; &pi;&rho;&omicron;ϊό&nu;&tau;&alpha; &nu;&alpha; &lambda;&epsilon;&iota;&tau;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;&omicron;ύ&nu; &sigma;&alpha;&nu; CPE (Customer Premises Equipment).</p> <p>&Tau;ώ&rho;&alpha; &eta; Ubiquiti Networks &phi;έ&rho;&nu;&epsilon;&iota; &tau;&eta;&nu; &tau;&epsilon;&lambda;&epsilon;&upsilon;&tau;&alpha;ί&alpha; &gamma;&epsilon;&nu;&iota;ά &tau;&omicron;&upsilon; CPE, &tau;&omicron; NanoBeam&trade;.</p> <p><strong>Improved Noise Immunity</strong></p> <p>&Tau;&omicron; NanoBeam &kappa;&alpha;&tau;&epsilon;&upsilon;&theta;ύ&nu;&epsilon;&iota; &epsilon;&nu;έ&rho;&gamma;&epsilon;&iota;&alpha; RF &sigma;&epsilon; &mu;&iota;&alpha; &pi;&iota;&omicron; &sigma;&phi;&iota;&kappa;&tau;ή &alpha;&kappa;&tau;ί&nu;&alpha;. &Epsilon;&pi;&iota;&kappa;&epsilon;&nu;&tau;&rho;ώ&nu;&omicron;&nu;&tau;&alpha;&sigmaf; &sigma;&epsilon; &mu;&iota;&alpha; &kappa;&alpha;&tau;&epsilon;ύ&theta;&upsilon;&nu;&sigma;&eta;, &tau;&omicron; NanoBeam &phi;&iota;&lambda;&tau;&rho;ά&rho;&epsilon;&iota; &tau;&omicron;&nu; &epsilon;&xi;&omega;&tau;&epsilon;&rho;&iota;&kappa;ό &theta;ό&rho;&upsilon;&beta;&omicron;, έ&tau;&sigma;&iota; &beta;&epsilon;&lambda;&tau;&iota;ώ&nu;&epsilon;&iota; &tau;&eta;&nu; &alpha;&nu;&omicron;&sigma;ί&alpha; &sigma;&tau;&omicron;&nu; &theta;ό&rho;&upsilon;&beta;&omicron;. &Alpha;&upsilon;&tau;ό &tau;&omicron; &chi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&tau;&eta;&rho;&iota;&sigma;&tau;&iota;&kappa;ό &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &iota;&delta;&iota;&alpha;ί&tau;&epsilon;&rho;&alpha; &chi;&rho;ή&sigma;&iota;&mu;&omicron; &sigma;&epsilon; &mu;&iota;&alpha; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&omicron;&chi;ή &mu;&epsilon; &pi;&omicron;&lambda;&lambda;ά ά&lambda;&lambda;&alpha; &sigma;ή&mu;&alpha;&tau;&alpha; RF &tau;&eta;&sigmaf; ί&delta;&iota;&alpha;&sigmaf; ή &pi;&alpha;&rho;ό&mu;&omicron;&iota;&alpha;&sigmaf; &sigma;&upsilon;&chi;&nu;ό&tau;&eta;&tau;&alpha;&sigmaf;.</p> <p><strong>Integrated Design</strong></p> <p>&Tau;&alpha; &mu;&omicron;&nu;&tau;έ&lambda;&alpha; NanoBeam &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &delta;&iota;&alpha;&theta;έ&sigma;&iota;&mu;&alpha; &sigma;&epsilon; &delta;ύ&omicron; &epsilon;&kappa;&delta;ό&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf;:</p> <p>&bull;<strong>All-in-One Design</strong>&nbsp;&Eta; &Omicron;&mu;ά&delta;&alpha; &Alpha;&nu;ά&pi;&tau;&upsilon;&xi;&eta;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &Pi;&alpha;&rho;&alpha;&gamma;&omega;&gamma;ή&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf; Ubiquiti</p> <p>&sigma;&upsilon;&nu;&delta;ί&alpha;&sigma;&epsilon; &tau;&omicron; radio &kappa;&alpha;&iota; &tau;&eta;&nu; &kappa;&epsilon;&rho;&alpha;ί&alpha; &gamma;&iota;&alpha; &nu;&alpha; &pi;&alpha;&rho;&omicron;&upsilon;&sigma;&iota;ά&sigma;&epsilon;&iota; έ&nu;&alpha; &alpha;&pi;&omicron;&delta;&omicron;&tau;&iota;&kappa;ό&tau;&epsilon;&rho;&omicron; &kappa;&alpha;&iota; &pi;&iota;&omicron; &sigma;&upsilon;&mu;&pi;&alpha;&gamma;έ&sigmaf; CPE. &Tau;&omicron; NanoBeam &pi;&alpha;ί&rho;&nu;&epsilon;&iota; &tau;&eta;&nu; &mu;&epsilon;&gamma;&alpha;&lambda;ύ&tau;&epsilon;&rho;&eta; &epsilon;&nu;ί&sigma;&chi;&upsilon;&sigma;&eta; &alpha;&pi;ό &tau;&omicron; &mu;&iota;&kappa;&rho;ό&tau;&epsilon;&rho;&omicron; &alpha;&pi;&omicron;&tau;ύ&pi;&omega;&mu;&alpha;.</p> <p>&bull;<strong>Dish Reflector Design&nbsp;</strong>&Eta; &tau;&epsilon;&chi;&nu;&omicron;&lambda;&omicron;&gamma;ί&alpha; InnerFeed&trade; &tau;&eta;&sigmaf; Ubiquiti &epsilon;&nu;&sigma;&omega;&mu;&alpha;&tau;ώ&nu;&epsilon;&iota;</p> <p>&tau;&omicron; radio &sigma;&tau;&omicron; &chi;&omega;&nu;ί &tau;&eta;&sigmaf; &kappa;&epsilon;&rho;&alpha;ί&alpha;&sigmaf;, &kappa;&iota; έ&tau;&sigma;&iota; &delta;&epsilon;&nu; &upsilon;&pi;ά&rho;&chi;&epsilon;&iota; &alpha;&nu;ά&gamma;&kappa;&eta; &gamma;&iota;&alpha; &kappa;&alpha;&lambda;ώ&delta;&iota;&omicron;.</p> <p>&Alpha;&upsilon;&tau;ό &beta;&epsilon;&lambda;&tau;&iota;ώ&nu;&epsilon;&iota; &tau;&eta;&nu; &alpha;&pi;ό&delta;&omicron;&sigma;&eta; &epsilon;&pi;&epsilon;&iota;&delta;ή &epsilon;&xi;&alpha;&phi;&alpha;&nu;ί&zeta;&epsilon;&iota; &tau;&iota;&sigmaf; &alpha;&pi;ώ&lambda;&epsilon;&iota;&epsilon;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon; &kappa;&alpha;&lambda;&omega;&delta;ί&omicron;&upsilon;.</p> <p>&Delta;ί&nu;&omicron;&nu;&tau;&alpha;&sigmaf; &mu;&epsilon;&gamma;&alpha;&lambda;ύ&tau;&epsilon;&rho;&eta; &alpha;&pi;ό&delta;&omicron;&sigma;&eta; &lambda;ό&gamma;&omega; &tau;&omicron;&upsilon; &gamma;&rho;&eta;&gamma;&omicron;&rho;ό&tau;&epsilon;&rho;&omicron;&upsilon; &epsilon;&pi;&epsilon;&xi;&epsilon;&rho;&gamma;&alpha;&sigma;&tau;ή &kappa;&alpha;&iota; &kappa;&alpha;&iota;&nu;&omicron;&tau;ό&mu;&omicron; &mu;&eta;&chi;&alpha;&nu;&iota;&kappa;ό&sigma;&chi;&epsilon;&delta;&iota;&alpha;&sigma;&mu;ό &mu;&epsilon; &mu;&iota;&kappa;&rho;ό &kappa;ό&sigma;&tau;&omicron;&sigmaf;, &tau;&omicron; NanoBeam &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &epsilon;&xi;&alpha;&iota;&rho;&epsilon;&tau;&iota;&kappa;ά &epsilon;&upsilon;έ&lambda;&iota;&kappa;&tau;&omicron; &kappa;&alpha;&iota; &sigma;&upsilon;&mu;&phi;έ&rho;&omicron;&nu; &sigma;&epsilon; &mu;&iota;&alpha; &epsilon;&gamma;&kappa;&alpha;&tau;ά&sigma;&tau;&alpha;&sigma;&eta;.</p> <p><strong>airMAX Technology Included</strong></p> <p>&Alpha;&nu;&tau;ί&theta;&epsilon;&tau;&alpha; &mu;&epsilon; &tau;&omicron; standard Wi-Fi &pi;&rho;&omega;&tau;ό&kappa;&omicron;&lambda;&omicron;, &tau;&omicron; Time Division Multiple</p> <p>Access (TDMA) airMAX &pi;&rho;&omega;&tau;ό&kappa;&omicron;&lambda;&omicron; &tau;&eta;&sigmaf; Ubiquiti &epsilon;&pi;&iota;&tau;&rho;έ&pi;&epsilon;&iota; &sigma;&epsilon; &kappa;ά&theta;&epsilon; client &nu;&alpha; &sigma;&tau;έ&lambda;&nu;&epsilon;&iota; &kappa;&alpha;&iota; &nu;&alpha; &pi;&alpha;ί&rho;&nu;&epsilon;&iota; &delta;&epsilon;&delta;&omicron;&mu;έ&nu;&alpha; &chi;&rho;&eta;&sigma;&iota;&mu;&omicron;&pi;&omicron;&iota;ό&nu;&tau;&alpha;&sigmaf; &pi;&rho;&omicron;&kappa;&alpha;&theta;&omicron;&rho;&iota;&sigma;&mu;έ&nu;&epsilon;&sigmaf; &mu;&epsilon;&rho;ί&delta;&epsilon;&sigmaf; &chi;&rho;ό&nu;&omicron;&upsilon; &pi;&rho;&omicron;&gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;&alpha;&tau;&iota;&sigma;&mu;έ&nu;&omicron; &alpha;&pi;ό έ&nu;&alpha;&nu; &pi;&alpha;&nu;έ&xi;&upsilon;&pi;&nu;&omicron; AP controller.</p> <p>&Alpha;&upsilon;&tau;ή &eta; &mu;έ&theta;&omicron;&delta;&omicron;&sigmaf; &ldquo;&mu;&epsilon;&rho;ί&delta;&omega;&nu; &chi;&rho;ό&nu;&omicron;&upsilon;&rdquo; &epsilon;&xi;&alpha;&phi;&alpha;&nu;΄'&iota;&zeta;&epsilon;&iota; &tau;&alpha; &kappa;&omicron;&lambda;&lambda;ή&mu;&alpha;&tau;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &mu;&epsilon;&gamma;&iota;&sigma;&tau;&omicron;&pi;&omicron;&iota;&epsilon;ί &tau;&eta;&nu; &alpha;&pi;&omicron;&delta;&omicron;&tau;&iota;&kappa;ό&tau;&eta;&tau;&alpha;.</p> <p>&Pi;&rho;&omicron;&sigma;&phi;έ&rho;&epsilon;&iota; &sigma;&eta;&mu;&alpha;&nu;&tau;&iota;&kappa;ή &beta;&epsilon;&lambda;&tau;ί&omega;&sigma;&eta; ό&sigma;&omicron;&nu; &alpha;&phi;&omicron;&rho;ά &tau;&alpha; latency, throughput &kappa;&alpha;&iota; scalability &sigma;&epsilon; &sigma;ύ&gamma;&kappa;&rho;&iota;&sigma;&eta; &mu;&epsilon; ά&lambda;&lambda;&alpha; &sigma;&upsilon;&sigma;&tau;ή&mu;&alpha;&tau;&alpha; &epsilon;&xi;&omega;&tau;&epsilon;&rho;&iota;&kappa;&omicron;ύ &chi;ώ&rho;&omicron;&upsilon; &tau;&eta;&sigmaf; &kappa;&alpha;&tau;&eta;&gamma;&omicron;&rho;ί&alpha;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon;.</p> <p><strong>Intelligent QoS</strong>&nbsp;&Pi;&rho;&omicron;&tau;&epsilon;&rho;&alpha;&iota;ό&tau;&eta;&tau;&alpha; &delta;ί&nu;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &sigma;&epsilon; &epsilon;&phi;&alpha;&rho;&mu;&omicron;&gamma;έ&sigmaf; voice/video &gamma;&iota;&alpha; &alpha;&pi;&rho;ό&sigma;&kappa;&omicron;&pi;&tau;&omicron; streaming.</p> <p><strong>Scalability</strong>&nbsp;&Upsilon;&psi;&eta;&lambda;ή &chi;&omega;&rho;&eta;&tau;&iota;&kappa;ό&tau;&eta;&tau;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &alpha;&pi;&omicron;&delta;&omicron;&tau;&iota;&kappa;ό&tau;&eta;&tau;&alpha;.</p> <p><strong>Long Distance</strong>&nbsp;&Iota;&kappa;&alpha;&nu;ό &gamma;&iota;&alpha; &upsilon;&psi;&eta;&lambda;έ&sigmaf; &tau;&alpha;&chi;ύ&tau;&eta;&tau;&epsilon;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &pi;&alpha;&nu;ί&sigma;&chi;&upsilon;&rho;&epsilon;&sigmaf; &sigma;&upsilon;&nu;&delta;έ&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf;.</p>
58,06 €

Overview

Αρχίζοντας με το first-generation NanoBridge®, η Ubiquiti Networks

εισήγαγε τον all-in-one σχεδιασμό για τα airMAX® προϊόντα να λειτουργούν σαν CPE (Customer Premises Equipment).

Τώρα η Ubiquiti Networks φέρνει την τελευταία γενιά του CPE, το NanoBeam™.

Improved Noise Immunity

Το NanoBeam κατευθύνει ενέργεια RF σε μια πιο σφικτή ακτίνα. Επικεντρώνοντας σε μια κατεύθυνση, το NanoBeam φιλτράρει τον εξωτερικό θόρυβο, έτσι βελτιώνει την ανοσία στον θόρυβο. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε μια περιοχή με πολλά άλλα σήματα RF της ίδιας ή παρόμοιας συχνότητας.

Integrated Design

Τα μοντέλα NanoBeam είναι διαθέσιμα σε δύο εκδόσεις:

All-in-One Design Η Ομάδα Ανάπτυξης και Παραγωγής της Ubiquiti

συνδίασε το radio και την κεραία για να παρουσιάσει ένα αποδοτικότερο και πιο συμπαγές CPE. Το NanoBeam παίρνει την μεγαλύτερη ενίσχυση από το μικρότερο αποτύπωμα.

Dish Reflector Design Η τεχνολογία InnerFeed™ της Ubiquiti ενσωματώνει

το radio στο χωνί της κεραίας, κι έτσι δεν υπάρχει ανάγκη για καλώδιο.

Αυτό βελτιώνει την απόδοση επειδή εξαφανίζει τις απώλειες του καλωδίου.

Δίνοντας μεγαλύτερη απόδοση λόγω του γρηγορότερου επεξεργαστή και καινοτόμο μηχανικόσχεδιασμό με μικρό κόστος, το NanoBeam είναι εξαιρετικά ευέλικτο και συμφέρον σε μια εγκατάσταση.

airMAX Technology Included

Αντίθετα με το standard Wi-Fi πρωτόκολο, το Time Division Multiple

Access (TDMA) airMAX πρωτόκολο της Ubiquiti επιτρέπει σε κάθε client να στέλνει και να παίρνει δεδομένα χρησιμοποιόντας προκαθορισμένες μερίδες χρόνου προγραμματισμένο από έναν πανέξυπνο AP controller.

Αυτή η μέθοδος “μερίδων χρόνου” εξαφαν΄'ιζει τα κολλήματα και μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα.

Προσφέρει σημαντική βελτίωση όσον αφορά τα latency, throughput και scalability σε σύγκριση με άλλα συστήματα εξωτερικού χώρου της κατηγορίας του.

Intelligent QoS Προτεραιότητα δίνεται σε εφαρμογές voice/video για απρόσκοπτο streaming.

Scalability Υψηλή χωρητικότητα και αποδοτικότητα.

Long Distance Ικανό για υψηλές ταχύτητες και πανίσχυρες συνδέσεις.

No customer comments for the moment.

Write your review

AIRMAX CPE NANOBEAM M5-16 (NBE-M5-16)

AIRMAX CPE NANOBEAM M5-16 (NBE-M5-16)

Ubiquiti airMAX CPE NanoBeam M5-16 (NBE-M5-16) NBE-M5-16

Write your review