Κατασκευαστές

NEC SL 2100 ISDN View full size

NEC SL 2100 ISDN

SL-2100  2 εξωτερικών γραμμών ISDN  & 8 εσωτερικών και κονσόλα 12 πλήκτρων

More details

2100ISDN

Warning: Last items in stock!

1 200,00 €

NEC SL 2100 ISDN <p>Έ&xi;&upsilon;&pi;&nu;&omicron; &sigma;ύ&sigma;&tau;&eta;&mu;&alpha; &epsilon;&pi;&iota;&kappa;&omicron;&iota;&nu;&omega;&nu;&iota;ώ&nu;</p> <p>&Omicron; &tau;&rho;ό&pi;&omicron;&sigmaf; &pi;&omicron;&upsilon; &delta;&iota;&epsilon;&xi;ά&gamma;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon; &tau;&iota;&sigmaf; &epsilon;&pi;&iota;&chi;&epsilon;&iota;&rho;&eta;&mu;&alpha;&tau;&iota;&kappa;έ&sigmaf; &mu;&alpha;&sigmaf; &delta;&rho;&alpha;&sigma;&tau;&eta;&rho;&iota;ό&tau;&eta;&tau;&epsilon;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &omicron; &tau;&rho;ό&pi;&omicron;&sigmaf; &pi;&omicron;&upsilon; &epsilon;&pi;&iota;&kappa;&omicron;&iota;&nu;&omega;&nu;&omicron;ύ&mu;&epsilon; &alpha;&lambda;&lambda;ά&zeta;&omicron;&upsilon;&nu; &rho;&alpha;&gamma;&delta;&alpha;ί&alpha;.&nbsp;&Eta; &kappa;&iota;&nu;&eta;&tau;&iota;&kappa;ό&tau;&eta;&tau;&alpha; έ&chi;&epsilon;&iota; &gamma;ί&nu;&epsilon;&iota; &tau;&omicron; &mu;έ&tau;&rho;&omicron; &sigma;ύ&gamma;&kappa;&rho;&iota;&sigma;&eta;&sigmaf;. &Omicron;&iota; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&delta;&omicron;&kappa;ί&epsilon;&sigmaf; &tau;&omega;&nu; &pi;&epsilon;&lambda;&alpha;&tau;ώ&nu; έ&chi;&omicron;&upsilon;&nu; &alpha;&upsilon;&xi;&eta;&theta;&epsilon;ί &sigma;&eta;&mu;&alpha;&nu;&tau;&iota;&kappa;ά &kappa;&alpha;&iota; &omicron;&iota; &pi;&rho;&omicron;ϋ&pi;&omicron;&lambda;&omicron;&gamma;&iota;&sigma;&mu;&omicron;ί έ&chi;&omicron;&upsilon;&nu; &sigma;&upsilon;&rho;&rho;&iota;&kappa;&nu;&omega;&theta;&epsilon;ί.</p> <p>&Tau;&omicron;&nbsp;SL2100 &pi;&alpha;&rho;έ&chi;&epsilon;&iota; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;ί&nu;&eta;&sigma;&eta; &sigma;&tau;&eta;&nu; &omicron;&mu;ά&delta;&alpha; &sigma;&alpha;&sigmaf;.&nbsp;&Tau;&omicron; &gamma;&epsilon;&gamma;&omicron;&nu;ό&sigmaf; &alpha;&upsilon;&tau;ό, &mu;&epsilon; &tau;&eta; &sigma;&epsilon;&iota;&rho;ά &tau;&omicron;&upsilon;, &delta;&eta;&mu;&iota;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;&epsilon;ί &mu;&iota;&alpha; &theta;&epsilon;&tau;&iota;&kappa;ή &epsilon;&mu;&pi;&epsilon;&iota;&rho;ί&alpha; &pi;&epsilon;&lambda;&alpha;&tau;ώ&nu;, &eta; &omicron;&pi;&omicron;ί&alpha; &alpha;&pi;&omicron;&phi;έ&rho;&epsilon;&iota; &epsilon;&pi;&alpha;&nu;&alpha;&lambda;&alpha;&mu;&beta;&alpha;&nu;ό&mu;&epsilon;&nu;&epsilon;&sigmaf; &epsilon;&pi;&iota;&chi;&epsilon;&iota;&rho;&eta;&mu;&alpha;&tau;&iota;&kappa;έ&sigmaf; &delta;&rho;&alpha;&sigma;&tau;&eta;&rho;&iota;ό&tau;&eta;&tau;&epsilon;&sigmaf;.</p> <p>&Epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &epsilon;&xi;&alpha;&iota;&rho;&epsilon;&tau;&iota;&kappa;ά &omicron;&iota;&kappa;&omicron;&nu;&omicron;&mu;&iota;&kappa;ό, &kappa;&alpha;&theta;ώ&sigmaf; &delta;&iota;&alpha;&theta;έ&tau;&epsilon;&iota; &epsilon;&nu;&sigma;&omega;&mu;&alpha;&tau;&omega;&mu;έ&nu;&epsilon;&sigmaf; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&sigma;&sigma;ό&tau;&epsilon;&rho;&epsilon;&sigmaf; &lambda;&epsilon;&iota;&tau;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;ί&epsilon;&sigmaf;.&nbsp;&Chi;ά&rho;&eta; &sigma;&tau;&iota;&sigmaf; &delta;&upsilon;&nu;&alpha;&tau;ό&tau;&eta;&tau;&epsilon;&sigmaf; VoIP, &kappa;&alpha;&theta;&iota;&sigma;&tau;ά &pi;&rho;&omicron;&sigma;&beta;ά&sigma;&iota;&mu;&epsilon;&sigmaf; &tau;&iota;&sigmaf; &Epsilon;&nu;&omicron;&pi;&omicron;&iota;&eta;&mu;έ&nu;&epsilon;&sigmaf; &Epsilon;&pi;&iota;&kappa;&omicron;&iota;&nu;&omega;&nu;ί&epsilon;&sigmaf; &sigma;&tau;&iota;&sigmaf; &mu;&iota;&kappa;&rho;έ&sigmaf; &epsilon;&pi;&iota;&chi;&epsilon;&iota;&rho;ή&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf;, &epsilon;&nu;ώ &mu;&pi;&omicron;&rho;&epsilon;ί, &epsilon;&pi;ί&sigma;&eta;&sigmaf;, &nu;&alpha; &chi;&rho;&eta;&sigma;&iota;&mu;&omicron;&pi;&omicron;&iota;&eta;&theta;&epsilon;ί &omega;&sigmaf; &epsilon;&upsilon;έ&lambda;&iota;&kappa;&tau;&eta; &lambda;ύ&sigma;&eta; TDM &mu;&epsilon; &mu;&epsilon;&lambda;&lambda;&omicron;&nu;&tau;&iota;&kappa;ά &beta;&iota;ώ&sigma;&iota;&mu;&epsilon;&sigmaf; &pi;&rho;&omicron;&omicron;&pi;&tau;&iota;&kappa;έ&sigmaf; &alpha;&nu;&alpha;&beta;ά&theta;&mu;&iota;&sigma;&eta;&sigmaf;. &Epsilon;&pi;&iota;&pi;&lambda;έ&omicron;&nu;, &pi;&alpha;&rho;έ&chi;&epsilon;&iota; &sigma;&eta;&mu;&alpha;&nu;&tau;&iota;&kappa;ή &epsilon;&xi;&omicron;&iota;&kappa;&omicron;&nu;ό&mu;&eta;&sigma;&eta; &chi;&rho;&eta;&mu;ά&tau;&omega;&nu; &kappa;&alpha;&iota; &alpha;&xi;&iota;&omicron;&sigma;&eta;&mu;&epsilon;ί&omega;&tau;&eta; &lambda;&epsilon;&iota;&tau;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;&iota;&kappa;ό&tau;&eta;&tau;&alpha; &sigma;&epsilon; &sigma;&upsilon;&nu;&delta;&upsilon;&alpha;&sigma;&mu;ό &mu;&epsilon; &epsilon;&nu;&alpha;&lambda;&lambda;&alpha;&kappa;&tau;&iota;&kappa;έ&sigmaf; &phi;&iota;&lambda;&omicron;&xi;&epsilon;&nu;&omicron;ύ&mu;&epsilon;&nu;&epsilon;&sigmaf; &lambda;ύ&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf;.</p> <p>&Eta; &epsilon;&pi;&iota;&chi;&epsilon;ί&rho;&eta;&sigma;ή &sigma;&alpha;&sigmaf; &delta;&epsilon;&nu; έ&chi;&epsilon;&iota; &tau;&eta;&nu; &laquo;&pi;&omicron;&lambda;&upsilon;&tau;έ&lambda;&epsilon;&iota;&alpha;&raquo; &nu;&alpha; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&mu;έ&nu;&epsilon;&iota; &sigma;&epsilon; &pi;&epsilon;&rho;ί&pi;&tau;&omega;&sigma;&eta; &pi;&omicron;&upsilon; &pi;&alpha;&rho;&omicron;&upsilon;&sigma;&iota;&alpha;&sigma;&tau;&epsilon;ί &beta;&lambda;ά&beta;&eta; &epsilon;&xi;&omicron;&pi;&lambda;&iota;&sigma;&mu;&omicron;ύ, &alpha;&lambda;&lambda;ά &omicron;ύ&tau;&epsilon; &kappa;&alpha;&iota; &omicron;&iota; &epsilon;&pi;&iota;&kappa;&omicron;&iota;&nu;&omega;&nu;ί&epsilon;&sigmaf; &sigma;&alpha;&sigmaf;.&nbsp;&Gamma;&iota;&rsquo; &alpha;&upsilon;&tau;ό, &tau;&omicron; SL2100 &pi;&alpha;&rho;έ&chi;&epsilon;&iota; &mu;&iota;&alpha; &alpha;&xi;&iota;ό&pi;&iota;&sigma;&tau;&eta;, &mu;ό&nu;&iota;&mu;&eta;&sigmaf; &lambda;&epsilon;&iota;&tau;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;ί&alpha;&sigmaf; &lambda;ύ&sigma;&eta;. &Mu;&epsilon; &lambda;&iota;&gamma;ό&tau;&epsilon;&rho;&omicron; &upsilon;&lambda;&iota;&kappa;ό &epsilon;&xi;&omicron;&pi;&lambda;&iota;&sigma;&mu;ό, &lambda;&iota;&gamma;ό&tau;&epsilon;&rho;&epsilon;&sigmaf; ά&delta;&epsilon;&iota;&epsilon;&sigmaf; &chi;&rho;ή&sigma;&eta;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &lambda;&iota;&gamma;ό&tau;&epsilon;&rho;&epsilon;&sigmaf; έ&gamma;&nu;&omicron;&iota;&epsilon;&sigmaf; &gamma;&iota;&alpha; &sigma;&upsilon;&nu;&tau;ή&rho;&eta;&sigma;&eta;.</p> <p>&Tau;&omicron; &sigma;ύ&sigma;&tau;&eta;&mu;&alpha; &pi;&epsilon;&rho;&iota;έ&chi;&epsilon;&iota;:</p> <ul> <li>2 x &Theta;ύ&rho;&epsilon;&sigmaf; ISDN &gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;ώ&nu; (2 x RJ11),</li> <li>8 x &Upsilon;&beta;&rho;&iota;&delta;&iota;&kappa;έ&sigmaf; &theta;ύ&rho;&epsilon;&sigmaf; &epsilon;&sigma;&omega;&tau;&epsilon;&rho;&iota;&kappa;ώ&nu; (8 x RJ11)</li> <li>1 x &Kappa;ύ&kappa;&lambda;&omega;&mu;&alpha; Power Failure,</li> <li>1 x &Upsilon;&pi;&omicron;&delta;&omicron;&chi;ή &gamma;&iota;&alpha; &sigma;ύ&sigma;&tau;&eta;&mu;&alpha; &epsilon;&xi;&omega;&tau;&epsilon;&rho;&iota;&kappa;ή&sigmaf; &tau;&rho;&omicron;&phi;&omicron;&delta;&omicron;&sigma;ί&alpha;&sigmaf; (&mu;&pi;&alpha;&tau;&alpha;&rho;ί&alpha;),</li> <li>1 x &Theta;ύ&rho;&alpha; LAN (10/100M)</li> <li>2 x &Rho;&epsilon;&lambda;έ &alpha;&nu;&omicron;ί&gamma;&mu;&alpha;&tau;&omicron;&sigmaf; &pi;ό&rho;&tau;&alpha;&sigmaf;,</li> <li>4 x &kappa;&alpha;&nu;ά&lambda;&iota;&alpha; &epsilon;&nu;&sigma;&omega;&mu;&alpha;&tau;&omega;&mu;έ&nu;&eta;&sigmaf; &pi;&rho;&omicron;&alpha;&pi;ά&nu;&tau;&eta;&sigma;&eta;&sigmaf;&nbsp; (Soft-Channel) - 100 &mu;&eta;&nu;ύ&mu;&alpha;&tau;&alpha;</li> <li>1 &Kappa;&omicron;&nu;&sigma;ό&lambda;&alpha; &tau;&eta;&lambda;&epsilon;&phi;&omega;&nu;ή&tau;&rho;&iota;&alpha;&sigmaf; &mu;&epsilon; 12 &pi;&rho;&omicron;&gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;&alpha;&tau;&iota;&zeta;ό&mu;&epsilon;&nu;&alpha; &pi;&lambda;ή&kappa;&tau;&rho;&alpha; & &omicron;&theta;ό&nu;&eta;</li> </ul>
967,74 €

Έξυπνο σύστημα επικοινωνιών

Ο τρόπος που διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και ο τρόπος που επικοινωνούμε αλλάζουν ραγδαία. Η κινητικότητα έχει γίνει το μέτρο σύγκρισης. Οι προσδοκίες των πελατών έχουν αυξηθεί σημαντικά και οι προϋπολογισμοί έχουν συρρικνωθεί.

Το SL2100 παρέχει παρακίνηση στην ομάδα σας. Το γεγονός αυτό, με τη σειρά του, δημιουργεί μια θετική εμπειρία πελατών, η οποία αποφέρει επαναλαμβανόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Είναι εξαιρετικά οικονομικό, καθώς διαθέτει ενσωματωμένες περισσότερες λειτουργίες. Χάρη στις δυνατότητες VoIP, καθιστά προσβάσιμες τις Ενοποιημένες Επικοινωνίες στις μικρές επιχειρήσεις, ενώ μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί ως ευέλικτη λύση TDM με μελλοντικά βιώσιμες προοπτικές αναβάθμισης. Επιπλέον, παρέχει σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων και αξιοσημείωτη λειτουργικότητα σε συνδυασμό με εναλλακτικές φιλοξενούμενες λύσεις.

Η επιχείρησή σας δεν έχει την «πολυτέλεια» να περιμένει σε περίπτωση που παρουσιαστεί βλάβη εξοπλισμού, αλλά ούτε και οι επικοινωνίες σας. Γι’ αυτό, το SL2100 παρέχει μια αξιόπιστη, μόνιμης λειτουργίας λύση. Με λιγότερο υλικό εξοπλισμό, λιγότερες άδειες χρήσης και λιγότερες έγνοιες για συντήρηση.

Το σύστημα περιέχει:

  • 2 x Θύρες ISDN γραμμών (2 x RJ11),
  • 8 x Υβριδικές θύρες εσωτερικών (8 x RJ11)
  • 1 x Κύκλωμα Power Failure,
  • 1 x Υποδοχή για σύστημα εξωτερικής τροφοδοσίας (μπαταρία),
  • 1 x Θύρα LAN (10/100M)
  • 2 x Ρελέ ανοίγματος πόρτας,
  • 4 x κανάλια ενσωματωμένης προαπάντησης  (Soft-Channel) - 100 μηνύματα
  • 1 Κονσόλα τηλεφωνήτριας με 12 προγραμματιζόμενα πλήκτρα & οθόνη

No customer comments for the moment.

Write your review

NEC SL 2100 ISDN

NEC SL 2100 ISDN

SL-2100  2 εξωτερικών γραμμών ISDN  & 8 εσωτερικών και κονσόλα 12 πλήκτρων

Write your review