Κατασκευαστές

DATECS CTR100 View full size

DATECS CTR100

DATECS CTR100 (powered by Citizen) Ταμειακή Μηχανή Online

More details

15 FFR 548 / 17-07-2014

287,92 €

DATECS CTR100 <p><strong>DATECS CTR100 (powered by Citizen) &Tau;&alpha;&mu;&epsilon;&iota;&alpha;&kappa;ή &Mu;&eta;&chi;&alpha;&nu;ή Online &mu;&epsilon;&nbsp; &Gamma;.&Gamma;.&Pi;.&Sigma;. &Eta;&lambda;&epsilon;&kappa;&tau;&rho;&omicron;&nu;&iota;&kappa;&omicron;ύ &Eta;&mu;&epsilon;&rho;&omicron;&lambda;&omicron;&gamma;ί&omicron;&upsilon;</strong></p> <p>&Alpha;&rho;&iota;&theta;&mu;ό&sigmaf; έ&gamma;&kappa;&rho;&iota;&sigma;&eta;&sigmaf; &Upsilon;&pi;.&Upsilon;&pi;&omicron;&iota;&kappa;.: 15 FFR 548 / 17-07-2014</p> <p>&Kappa;&omicron;&rho;&upsilon;&phi;&alpha;ί&epsilon;&sigmaf; &delta;&upsilon;&nu;&alpha;&tau;ό&tau;&eta;&tau;&epsilon;&sigmaf;&nbsp;<br />ARM CPU &mu;&epsilon; Multitasking, &epsilon;&kappa;&tau;έ&lambda;&epsilon;&sigma;&eta; &pi;&omicron;&lambda;&lambda;&alpha;&pi;&lambda;ώ&nu; &epsilon;&rho;&gamma;&alpha;&sigma;&iota;ώ&nu; &tau;&alpha;&upsilon;&tau;ό&chi;&rho;&omicron;&nu;&alpha;.<br />&Lambda;&omicron;&gamma;&iota;&sigma;&mu;&iota;&kappa;ό Online 2&eta;&sigmaf; &gamma;&epsilon;&nu;&iota;ά&sigmaf;.<br />20.000 Eί&delta;&eta;, &alpha;&nu;&alpha;&zeta;ή&tau;&eta;&sigma;&eta; &sigma;&epsilon; &lambda;&iota;&gamma;ό&tau;&epsilon;&rho;&omicron; &alpha;&pi;ό 1 &delta;&epsilon;&upsilon;&tau;&epsilon;&rho;ό&lambda;&epsilon;&pi;&omicron;.<br />Easy Barcode, &Kappa;ά&rho;&tau;&alpha; &Alpha;&pi;&omicron;&delta;&epsilon;ί&xi;&epsilon;&omega;&nu;</p> <p><strong>Ethernet</strong>&nbsp;&mu;&epsilon; option GPRS, DHCP client, DNS client.</p> <p>&Sigma;&upsilon;&mu;&beta;&alpha;&tau;ό&tau;&eta;&tau;&alpha;: &lambda;&omicron;&gamma;&iota;&sigma;&mu;&iota;&kappa;ά F&Tau;ext, Fiscal Manager &gamma;&iota;&alpha; &sigma;&upsilon;&nu;&epsilon;&rho;&gamma;&alpha;&sigma;ί&alpha; &mu;&epsilon; &epsilon;&mu;&pi;&omicron;&rho;&iota;&kappa;έ&sigmaf; &epsilon;&phi;&alpha;&rho;&mu;&omicron;&gamma;έ&sigmaf;</p> <p>&nbsp;</p> <table class="table table-bordered" border="1" width="673"> <thead> <tr> <td colspan="2"><strong>&Chi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&tau;&eta;&rho;&iota;&sigma;&tau;&iota;&kappa;ά</strong></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&Alpha;&rho;&iota;&theta;&mu;ό&sigmaf; έ&gamma;&kappa;&rho;&iota;&sigma;&eta;&sigmaf; &Upsilon;&pi;.&Upsilon;&pi;&omicron;&iota;&kappa;.</td> <td>15 FFR 548 / 17-07-2014</td> </tr> <tr> <td>&Epsilon;&pi;&epsilon;&xi;&epsilon;&rho;&gamma;&alpha;&sigma;&tau;ή&sigmaf;</td> <td>ARM7 100mips multitasking</td> </tr> <tr> <td>&Pi;&lambda;&eta;&kappa;&tau;&rho;&omicron;&lambda;ό&gamma;&iota;&omicron;</td> <td>33 &pi;&lambda;ή&kappa;&tau;&rho;&alpha;</td> </tr> <tr> <td>&Tau;&mu;ή&mu;&alpha;&tau;&alpha;</td> <td>7 x 4 = 28</td> </tr> <tr> <td>&Omicron;&theta;ό&nu;&eta; &chi;&epsilon;&iota;&rho;&iota;&sigma;&tau;ή</td> <td>&Gamma;&rho;&alpha;&phi;&iota;&kappa;ή &omicron;&theta;ό&nu;&eta; 128x32, 4 &gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;ώ&nu;</td> </tr> <tr> <td>&Omicron;&theta;ό&nu;&eta; &pi;&epsilon;&lambda;ά&tau;&eta;</td> <td>&Gamma;&rho;&alpha;&phi;&iota;&kappa;ή &omicron;&theta;ό&nu;&eta; 2x16 &chi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&tau;ή&rho;&epsilon;&sigmaf;</td> </tr> <tr> <td>&Epsilon;&kappa;&tau;&upsilon;&pi;&omega;&tau;ή&sigmaf;</td> <td><strong>CITIZEN MLT-288 Heavy duty</strong></td> </tr> <tr> <td>&Chi;&alpha;&rho;&tau;ί</td> <td>57&mu;&mu; &Phi; 70&mu;&mu;</td> </tr> <tr> <td>&Mu;&pi;&alpha;&tau;&alpha;&rho;ί&alpha;</td> <td>&Pi;&rho;&omicron;&epsilon;&rho;&alpha;&iota;&tau;&iota;&kappa;ή</td> </tr> <tr> <td>&Lambda;&epsilon;&iota;&tau;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;ί&epsilon;&sigmaf; &pi;&omega;&lambda;ή&sigma;&epsilon;&omega;&nu;</td> <td>● 30 &tau;&alpha;&upsilon;&tau;ό&chi;&rho;&omicron;&nu;&omicron;&iota; &chi;&epsilon;&iota;&rho;&iota;&sigma;&tau;έ&sigmaf; ● Easy Barcode ● &Tau;&iota;&mu;έ&sigmaf; &eta;&mu;έ&rho;&alpha;&sigmaf; ● &Alpha;&kappa;ύ&rho;&omega;&sigma;&eta; &epsilon;ί&delta;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &mu;&epsilon; &mu;&epsilon;&nu;&omicron;ύ / &Omicron;&lambda;&iota;&kappa;ή &alpha;&kappa;ύ&rho;&omega;&sigma;&eta; ● &Pi;&omicron;&sigma;&omicron;&sigma;&tau;&iota;&alpha;ί&epsilon;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &alpha;&xi;&iota;&alpha;&kappa;έ&sigmaf; &Epsilon;&kappa;&pi;&tau;ώ&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf;/A&upsilon;&xi;ή&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; ● &Sigma;&chi;ό&lambda;&iota;&omicron; &epsilon;&pi;ί &tau;&eta;&sigmaf; &alpha;&pi;ό&delta;&epsilon;&iota;&xi;&eta;&sigmaf; ● &Epsilon;ί&sigma;&omicron;&delta;&omicron;&sigmaf; &pi;&omicron;&sigma;ό&tau;&eta;&tau;&alpha;&sigmaf; &alpha;&pi;ό &zeta;&upsilon;&gamma;ό. ● &Alpha;&nu;ά&gamma;&nu;&omega;&sigma;&eta; barcode &zeta;&upsilon;&gamma;ώ&nu; &epsilon;&tau;&iota;&kappa;έ&tau;&alpha;&sigmaf; ● &Gamma;&rho;&alpha;&phi;&iota;&kappa;ό, &Delta;&iota;&alpha;&phi;&eta;&mu;&iota;&sigma;&tau;&iota;&kappa;ό &mu;ή&nu;&upsilon;&mu;&alpha; 3 &gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;ώ&nu;</td> </tr> <tr> <td>&Sigma;&upsilon;&nu;&delta;έ&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf;</td> <td>● PC : RS232 &kappa;&alpha;&iota;&nbsp;<strong>Ethernet</strong>&nbsp;● &sigma;&upsilon;&rho;&tau;ά&rho;&iota; ● barcoder reader ● &zeta;&upsilon;&gamma;ό ● &epsilon;&xi;&omega;&tau;&epsilon;&rho;&iota;&kappa;ή &omicron;&theta;ό&nu;&eta; &pi;&epsilon;&lambda;ά&tau;&eta; ● &epsilon;&xi;&omega;&tau;&epsilon;&rho;&iota;&kappa;ό &pi;&lambda;&eta;&kappa;&tau;&rho;&omicron;&lambda;ό&gamma;&iota;&omicron; &epsilon;&iota;&delta;ώ&nu; ● MSR reader &gamma;&iota;&alpha; &Kappa;ά&rho;&tau;&alpha; &Alpha;&pi;&omicron;&delta;&epsilon;ί&xi;&epsilon;&omega;&nu; ● option GPRS</td> </tr> <tr> <td>&Alpha;&rho;&iota;&theta;&mu;ό&sigmaf; &epsilon;&iota;&delta;ώ&nu;</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>&Kappa;ά&rho;&tau;&alpha; SD</td> <td>2GB</td> </tr> <tr> <td>&Phi;&omicron;&rho;&omicron;&lambda;&omicron;&gamma;&iota;&kappa;ή &mu;&nu;ή&mu;&eta;</td> <td>1800Z</td> </tr> </tbody> <thead> <tr> <td colspan="2"><strong>&Delta;&iota;&alpha;&sigma;&tau;ά&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf;/&Beta;ά&rho;&omicron;&sigmaf;</strong></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&Delta;&iota;&alpha;&sigma;&tau;ά&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; Mx&Pi;xY(mm)</td> <td>320 x 226 x 140</td> </tr> <tr> <td>&Beta;ά&rho;&omicron;&sigmaf;</td> <td>1,215 Kg</td> </tr> </tbody> </table>
232,19 €

DATECS CTR100 (powered by Citizen) Ταμειακή Μηχανή Online με  Γ.Γ.Π.Σ. Ηλεκτρονικού Ημερολογίου

Αριθμός έγκρισης Υπ.Υποικ.: 15 FFR 548 / 17-07-2014

Κορυφαίες δυνατότητες 
ARM CPU με Multitasking, εκτέλεση πολλαπλών εργασιών ταυτόχρονα.
Λογισμικό Online 2ης γενιάς.
20.000 Eίδη, αναζήτηση σε λιγότερο από 1 δευτερόλεπο.
Easy Barcode, Κάρτα Αποδείξεων

Ethernet με option GPRS, DHCP client, DNS client.

Συμβατότητα: λογισμικά FΤext, Fiscal Manager για συνεργασία με εμπορικές εφαρμογές

 

Χαρακτηριστικά
Αριθμός έγκρισης Υπ.Υποικ. 15 FFR 548 / 17-07-2014
Επεξεργαστής ARM7 100mips multitasking
Πληκτρολόγιο 33 πλήκτρα
Τμήματα 7 x 4 = 28
Οθόνη χειριστή Γραφική οθόνη 128x32, 4 γραμμών
Οθόνη πελάτη Γραφική οθόνη 2x16 χαρακτήρες
Εκτυπωτής CITIZEN MLT-288 Heavy duty
Χαρτί 57μμ Φ 70μμ
Μπαταρία Προεραιτική
Λειτουργίες πωλήσεων ● 30 ταυτόχρονοι χειριστές ● Easy Barcode ● Τιμές ημέρας ● Ακύρωση είδους με μενού / Ολική ακύρωση ● Ποσοστιαίες και αξιακές Εκπτώσεις/Aυξήσεις ● Σχόλιο επί της απόδειξης ● Είσοδος ποσότητας από ζυγό. ● Ανάγνωση barcode ζυγών ετικέτας ● Γραφικό, Διαφημιστικό μήνυμα 3 γραμμών
Συνδέσεις ● PC : RS232 και Ethernet ● συρτάρι ● barcoder reader ● ζυγό ● εξωτερική οθόνη πελάτη ● εξωτερικό πληκτρολόγιο ειδών ● MSR reader για Κάρτα Αποδείξεων ● option GPRS
Αριθμός ειδών 20.000
Κάρτα SD 2GB
Φορολογική μνήμη 1800Z
Διαστάσεις/Βάρος
Διαστάσεις MxΠxY(mm) 320 x 226 x 140
Βάρος 1,215 Kg

No customer comments for the moment.

Write your review

DATECS CTR100

DATECS CTR100

DATECS CTR100 (powered by Citizen) Ταμειακή Μηχανή Online

Write your review