Κατασκευαστές

NEC MultiSync EA261WM View full size

NEC MultiSync EA261WM

NEC MultiSync EA261WM 26-Inch Monitor - White

More details

EA261WM

130,00 €

NEC MultiSync EA261WM <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="property_header padding_left20"><span id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl13_lblPropertyName" class="property_header">Display</span></td> </tr> <tr> <td class="space5">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="gray_line_new">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="space5">&nbsp;</td> </tr> <tr id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl13_tdSinglePropertyValue" class="table_gray"> <td class="property_left_single padding_left20"> </td> </tr> <tr class="table_grid"> <td> <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl13_rptrSpecificationProperty_ctl01_trPropertyName" class="prop_bg"> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl13_rptrSpecificationProperty_ctl01_tdPropertyName" class="padding_left20 property_left_header" valign="top" width="40%">Panel Technology</td> <td class="side_padding20 property_left_sub_value" valign="top" width="60%">TN</td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl13_rptrSpecificationProperty_ctl01_tdProductSpecifications" colspan="2" valign="top"> </td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl13_rptrSpecificationProperty_ctl02_tdPropertyName" class="padding_left20 property_left_header" valign="top" width="40%">Viewable Image Size</td> <td class="side_padding20 property_left_sub_value" valign="top" width="60%">26"</td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl13_rptrSpecificationProperty_ctl02_tdProductSpecifications" colspan="2" valign="top"> </td> </tr> <tr id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl13_rptrSpecificationProperty_ctl03_trPropertyName" class="prop_bg"> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl13_rptrSpecificationProperty_ctl03_tdPropertyName" class="padding_left20 property_left_header" valign="top" width="40%">Aspect Ratio</td> <td class="side_padding20 property_left_sub_value" valign="top" width="60%">16:10</td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl13_rptrSpecificationProperty_ctl03_tdProductSpecifications" colspan="2" valign="top"> </td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl13_rptrSpecificationProperty_ctl04_tdPropertyName" class="padding_left20 property_left_header" valign="top" width="40%">Native Resolution</td> <td class="side_padding20 property_left_sub_value" valign="top" width="60%">1920 x 1200</td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl13_rptrSpecificationProperty_ctl04_tdProductSpecifications" colspan="2" valign="top"> </td> </tr> <tr id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl13_rptrSpecificationProperty_ctl05_trPropertyName" class="prop_bg"> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl13_rptrSpecificationProperty_ctl05_tdPropertyName" class="padding_left20 property_left_header" valign="top" width="40%">Pixel Pitch</td> <td class="side_padding20 property_left_sub_value" valign="top" width="60%">0.29mm</td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl13_rptrSpecificationProperty_ctl05_tdProductSpecifications" colspan="2" valign="top"> </td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl13_rptrSpecificationProperty_ctl06_tdPropertyName" class="padding_left20 property_left_header" valign="top" width="40%">Pixels Per Inch</td> <td class="side_padding20 property_left_sub_value" valign="top" width="60%">87@ native resolution</td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl13_rptrSpecificationProperty_ctl06_tdProductSpecifications" colspan="2" valign="top"> </td> </tr> <tr id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl13_rptrSpecificationProperty_ctl07_trPropertyName" class="prop_bg"> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl13_rptrSpecificationProperty_ctl07_tdPropertyName" class="padding_left20 property_left_header" valign="top" width="40%">Backlight Type</td> <td class="side_padding20 property_left_sub_value" valign="top" width="60%">CCFL</td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl13_rptrSpecificationProperty_ctl07_tdProductSpecifications" colspan="2" valign="top"> </td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl13_rptrSpecificationProperty_ctl08_tdPropertyName" class="padding_left20 property_left_header" valign="top" width="40%">Brightness (typical)</td> <td class="side_padding20 property_left_sub_value" valign="top" width="60%">400cd/m2</td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl13_rptrSpecificationProperty_ctl08_tdProductSpecifications" colspan="2" valign="top"> </td> </tr> <tr id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl13_rptrSpecificationProperty_ctl09_trPropertyName" class="prop_bg"> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl13_rptrSpecificationProperty_ctl09_tdPropertyName" class="padding_left20 property_left_header" valign="top" width="40%">Contrast Ratio (typical)</td> <td class="side_padding20 property_left_sub_value" valign="top" width="60%">1000:1</td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl13_rptrSpecificationProperty_ctl09_tdProductSpecifications" colspan="2" valign="top"> </td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl13_rptrSpecificationProperty_ctl10_tdPropertyName" class="padding_left20 property_left_header" valign="top" width="40%">Viewing Angle (typical)</td> <td class="side_padding20 property_left_sub_value" valign="top" width="60%">160&deg; Vert., 160&deg; Hor. (80U/80D/80L/80R) @ CR&gt;5</td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl13_rptrSpecificationProperty_ctl10_tdProductSpecifications" colspan="2" valign="top"> </td> </tr> <tr id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl13_rptrSpecificationProperty_ctl11_trPropertyName" class="prop_bg"> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl13_rptrSpecificationProperty_ctl11_tdPropertyName" class="padding_left20 property_left_header" valign="top" width="40%">ResponseTime (typical)</td> <td class="side_padding20 property_left_sub_value" valign="top" width="60%">5ms</td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl13_rptrSpecificationProperty_ctl11_tdProductSpecifications" colspan="2" valign="top"> </td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl13_rptrSpecificationProperty_ctl12_tdPropertyName" class="padding_left20 property_left_header" valign="top" width="40%">Displayable Colors</td> <td class="side_padding20 property_left_sub_value" valign="top" width="60%">More than 16.7 million</td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl13_rptrSpecificationProperty_ctl12_tdProductSpecifications" colspan="2" valign="top"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="space21">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <div id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl14_pnlHeading"> </div> <div id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl14_pnlPropertyList"> </div> <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="space17">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="property_header padding_left20"><span id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl14_lblPropertyName" class="property_header">Synchronization Range</span></td> </tr> <tr> <td class="space5">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="gray_line_new">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="space5">&nbsp;</td> </tr> <tr id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl14_tdSinglePropertyValue" class="table_gray"> <td class="property_left_single padding_left20"> </td> </tr> <tr class="table_grid"> <td> <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl14_rptrSpecificationProperty_ctl01_trPropertyName" class="prop_bg"> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl14_rptrSpecificationProperty_ctl01_tdPropertyName" class="padding_left20 property_left_header" valign="top" width="40%">Horizontal (Analog/Digital)</td> <td class="side_padding20 property_left_sub_value" valign="top" width="60%">31.5-81.1 kHz</td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl14_rptrSpecificationProperty_ctl01_tdProductSpecifications" colspan="2" valign="top"> </td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl14_rptrSpecificationProperty_ctl02_tdPropertyName" class="padding_left20 property_left_header" valign="top" width="40%">Vertical</td> <td class="side_padding20 property_left_sub_value" valign="top" width="60%">56-76 Hz</td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl14_rptrSpecificationProperty_ctl02_tdProductSpecifications" colspan="2" valign="top"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="space21">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <div id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl15_pnlHeading"> </div> <div id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl15_pnlPropertyList"> </div> <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="space17">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="property_header padding_left20"><span id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl15_lblPropertyName" class="property_header">Input Signal</span></td> </tr> <tr> <td class="space5">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="gray_line_new">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="space5">&nbsp;</td> </tr> <tr id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl15_tdSinglePropertyValue" class="table_gray"> <td class="property_left_single padding_left20"> </td> </tr> <tr class="table_grid"> <td> <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl15_rptrSpecificationProperty_ctl01_trPropertyName" class="prop_bg"> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl15_rptrSpecificationProperty_ctl01_tdPropertyName" class="padding_left20 property_left_header" valign="top" width="40%">Video</td> <td class="side_padding20 property_left_sub_value" valign="top" width="60%">Analog RGB 0.7 Vp-p/75 Ohms</td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl15_rptrSpecificationProperty_ctl01_tdProductSpecifications" colspan="2" valign="top"> </td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl15_rptrSpecificationProperty_ctl02_tdPropertyName" class="padding_left20 property_left_header" valign="top" width="40%">Sync</td> <td class="side_padding20 property_left_sub_value" valign="top" width="60%">Separate Sync: TTL Level (Positive/Negative)<br />Composite Sync: TTL Level (Positive/Negative)<br />Composite Sync on Green: (0.3Vp-p negative 0.7Vp-p positive)</td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl15_rptrSpecificationProperty_ctl02_tdProductSpecifications" colspan="2" valign="top"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="space21">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <div id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl16_pnlHeading"> </div> <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="space17">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="property_header padding_left20"><span id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl16_lblPropertyName" class="property_header">Input Connectors</span></td> </tr> <tr> <td class="space5">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="gray_line_new">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="space5">&nbsp;</td> </tr> <tr id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl16_tdSinglePropertyValue" class="table_gray"> <td class="property_left_single padding_left20"><span id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl16_lblPropertyValue">DVI-D, VGA 15-pin D-sub</span></td> </tr> <tr> <td class="space21">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <div id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl17_pnlHeading"> </div> <div id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl17_pnlPropertyList"> </div> <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="space17">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="property_header padding_left20"><span id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl17_lblPropertyName" class="property_header">Power Consumption (typical)</span></td> </tr> <tr> <td class="space5">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="gray_line_new">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="space5">&nbsp;</td> </tr> <tr id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl17_tdSinglePropertyValue" class="table_gray"> <td class="property_left_single padding_left20"> </td> </tr> <tr class="table_grid"> <td> <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl17_rptrSpecificationProperty_ctl01_trPropertyName" class="prop_bg"> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl17_rptrSpecificationProperty_ctl01_tdPropertyName" class="padding_left20 property_left_header" valign="top" width="40%">On</td> <td class="side_padding20 property_left_sub_value" valign="top" width="60%">82W</td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl17_rptrSpecificationProperty_ctl01_tdProductSpecifications" colspan="2" valign="top"> </td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl17_rptrSpecificationProperty_ctl02_tdPropertyName" class="padding_left20 property_left_header" valign="top" width="40%">Power Savings Mode</td> <td class="side_padding20 property_left_sub_value" valign="top" width="60%">&lt;2W</td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl17_rptrSpecificationProperty_ctl02_tdProductSpecifications" colspan="2" valign="top"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="space21">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <div id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl18_pnlHeading"> </div> <div id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl18_pnlPropertyList"> </div> <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="space17">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="property_header padding_left20"><span id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl18_lblPropertyName" class="property_header">Physical Specifications</span></td> </tr> <tr> <td class="space5">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="gray_line_new">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="space5">&nbsp;</td> </tr> <tr id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl18_tdSinglePropertyValue" class="table_gray"> <td class="property_left_single padding_left20"> </td> </tr> <tr class="table_grid"> <td> <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl18_rptrSpecificationProperty_ctl01_trPropertyName" class="prop_bg"> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl18_rptrSpecificationProperty_ctl01_tdPropertyName" class="padding_left20 property_left_header" valign="top" width="40%">Dimensions (WxHxD)</td> <td class="side_padding20 property_left_sub_value" valign="top" width="60%"> </td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl18_rptrSpecificationProperty_ctl01_tdProductSpecifications" colspan="2" valign="top"> <div id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl18_rptrSpecificationProperty_ctl01_ctl00_pnlPropertyList"> </div> <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr class="table_grid"> <td> <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl18_rptrSpecificationProperty_ctl01_ctl00_rptrSpecificationProperty_ctl01_trPropertyName" class="sub_prop_bg"> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl18_rptrSpecificationProperty_ctl01_ctl00_rptrSpecificationProperty_ctl01_tdPropertyName" class="property_left_sub_header padding_left40" valign="top" width="40%">Net (with stand)</td> <td class="side_padding20 property_left_sub_value" valign="top" width="60%">23.4 x 17.8-22.1 x 10.7 in. / 594.4 x 451-561 x 272.4mm</td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl18_rptrSpecificationProperty_ctl01_ctl00_rptrSpecificationProperty_ctl01_tdProductSpecifications" colspan="2" valign="top"> </td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl18_rptrSpecificationProperty_ctl01_ctl00_rptrSpecificationProperty_ctl02_tdPropertyName" class="property_left_sub_header padding_left40" valign="top" width="40%">Net (without stand)</td> <td class="side_padding20 property_left_sub_value" valign="top" width="60%">23.4 x 15.3 x 3.8 in. / 594.2 x 389.8 x 95.6mm</td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl18_rptrSpecificationProperty_ctl01_ctl00_rptrSpecificationProperty_ctl02_tdProductSpecifications" colspan="2" valign="top"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="space21">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl18_rptrSpecificationProperty_ctl02_tdPropertyName" class="padding_left20 property_left_header" valign="top" width="40%">Weight</td> <td class="side_padding20 property_left_sub_value" valign="top" width="60%"> </td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl18_rptrSpecificationProperty_ctl02_tdProductSpecifications" colspan="2" valign="top"> <div id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl18_rptrSpecificationProperty_ctl02_ctl00_pnlPropertyList"> </div> <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr class="table_grid"> <td> <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl18_rptrSpecificationProperty_ctl02_ctl00_rptrSpecificationProperty_ctl01_trPropertyName" class="sub_prop_bg"> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl18_rptrSpecificationProperty_ctl02_ctl00_rptrSpecificationProperty_ctl01_tdPropertyName" class="property_left_sub_header padding_left40" valign="top" width="40%">Net Weight (with stand)</td> <td class="side_padding20 property_left_sub_value" valign="top" width="60%">27.1 lbs. / 12.3 kg</td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl18_rptrSpecificationProperty_ctl02_ctl00_rptrSpecificationProperty_ctl01_tdProductSpecifications" colspan="2" valign="top"> </td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl18_rptrSpecificationProperty_ctl02_ctl00_rptrSpecificationProperty_ctl02_tdPropertyName" class="property_left_sub_header padding_left40" valign="top" width="40%">Net Weight (without stand)</td> <td class="side_padding20 property_left_sub_value" valign="top" width="60%">18.7 lbs. / 8.5 kg</td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl18_rptrSpecificationProperty_ctl02_ctl00_rptrSpecificationProperty_ctl02_tdProductSpecifications" colspan="2" valign="top"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="space21">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="space21">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <div id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl19_pnlHeading"> </div> <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="space17">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="property_header padding_left20"><span id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl19_lblPropertyName" class="property_header">VESA Hole Configuration Specifications</span></td> </tr> <tr> <td class="space5">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="gray_line_new">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="space5">&nbsp;</td> </tr> <tr id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl19_tdSinglePropertyValue" class="table_gray"> <td class="property_left_single padding_left20"><span id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl19_lblPropertyValue">100 x 100mm, 200 x 100mm</span></td> </tr> <tr> <td class="space21">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <div id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl20_pnlHeading"> </div> <div id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl20_pnlPropertyList"> </div> <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="space17">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="property_header padding_left20"><span id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl20_lblPropertyName" class="property_header">Environmental Conditions</span></td> </tr> <tr> <td class="space5">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="gray_line_new">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="space5">&nbsp;</td> </tr> <tr id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl20_tdSinglePropertyValue" class="table_gray"> <td class="property_left_single padding_left20"> </td> </tr> <tr class="table_grid"> <td> <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl20_rptrSpecificationProperty_ctl01_trPropertyName" class="prop_bg"> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl20_rptrSpecificationProperty_ctl01_tdPropertyName" class="padding_left20 property_left_header" valign="top" width="40%">Operating Temperature</td> <td class="side_padding20 property_left_sub_value" valign="top" width="60%">41-95&deg;F / 5-35&deg;C</td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl20_rptrSpecificationProperty_ctl01_tdProductSpecifications" colspan="2" valign="top"> </td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl20_rptrSpecificationProperty_ctl02_tdPropertyName" class="padding_left20 property_left_header" valign="top" width="40%">Operating Humidity</td> <td class="side_padding20 property_left_sub_value" valign="top" width="60%">20-80%</td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl20_rptrSpecificationProperty_ctl02_tdProductSpecifications" colspan="2" valign="top"> </td> </tr> <tr id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl20_rptrSpecificationProperty_ctl03_trPropertyName" class="prop_bg"> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl20_rptrSpecificationProperty_ctl03_tdPropertyName" class="padding_left20 property_left_header" valign="top" width="40%">Operating Altitude</td> <td class="side_padding20 property_left_sub_value" valign="top" width="60%">6562 ft. / 2000m</td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl20_rptrSpecificationProperty_ctl03_tdProductSpecifications" colspan="2" valign="top"> </td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl20_rptrSpecificationProperty_ctl04_tdPropertyName" class="padding_left20 property_left_header" valign="top" width="40%">Storage Temperature</td> <td class="side_padding20 property_left_sub_value" valign="top" width="60%">14-140&deg;F / -10-60&deg;C</td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl20_rptrSpecificationProperty_ctl04_tdProductSpecifications" colspan="2" valign="top"> </td> </tr> <tr id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl20_rptrSpecificationProperty_ctl05_trPropertyName" class="prop_bg"> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl20_rptrSpecificationProperty_ctl05_tdPropertyName" class="padding_left20 property_left_header" valign="top" width="40%">Storage Humidity</td> <td class="side_padding20 property_left_sub_value" valign="top" width="60%">10-85%</td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl20_rptrSpecificationProperty_ctl05_tdProductSpecifications" colspan="2" valign="top"> </td> </tr> <tr> <td id="ctl00_MainContentPlaceHolder_ctl20_rptrSpecificationProperty_ctl06_tdPropertyName" class="padding_left20 property_left_header" valign="top" width="40%">Storage Altitude</td> <td class="side_padding20 property_left_sub_value" valign="top" width="60%">40,000 ft. / 12,192m</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>
104,84 €
Display
 
 
 
Panel Technology TN
Viewable Image Size 26"
Aspect Ratio 16:10
Native Resolution 1920 x 1200
Pixel Pitch 0.29mm
Pixels Per Inch 87@ native resolution
Backlight Type CCFL
Brightness (typical) 400cd/m2
Contrast Ratio (typical) 1000:1
Viewing Angle (typical) 160° Vert., 160° Hor. (80U/80D/80L/80R) @ CR>5
ResponseTime (typical) 5ms
Displayable Colors More than 16.7 million
 
 
Synchronization Range
 
 
 
Horizontal (Analog/Digital) 31.5-81.1 kHz
Vertical 56-76 Hz
 
 
Input Signal
 
 
 
Video Analog RGB 0.7 Vp-p/75 Ohms
Sync Separate Sync: TTL Level (Positive/Negative)
Composite Sync: TTL Level (Positive/Negative)
Composite Sync on Green: (0.3Vp-p negative 0.7Vp-p positive)
 
 
Input Connectors
 
 
 
DVI-D, VGA 15-pin D-sub
 
 
Power Consumption (typical)
 
 
 
On 82W
Power Savings Mode <2W
 
 
Physical Specifications
 
 
 
Dimensions (WxHxD)
Net (with stand) 23.4 x 17.8-22.1 x 10.7 in. / 594.4 x 451-561 x 272.4mm
Net (without stand) 23.4 x 15.3 x 3.8 in. / 594.2 x 389.8 x 95.6mm
 
Weight
Net Weight (with stand) 27.1 lbs. / 12.3 kg
Net Weight (without stand) 18.7 lbs. / 8.5 kg
 
 
 
VESA Hole Configuration Specifications
 
 
 
100 x 100mm, 200 x 100mm
 
 
Environmental Conditions
 
 
 
Operating Temperature 41-95°F / 5-35°C
Operating Humidity 20-80%
Operating Altitude 6562 ft. / 2000m
Storage Temperature 14-140°F / -10-60°C
Storage Humidity 10-85%
Storage Altitude 40,000 ft. / 12,192m

No customer comments for the moment.

Write your review

NEC MultiSync EA261WM

NEC MultiSync EA261WM

NEC MultiSync EA261WM 26-Inch Monitor - White

Write your review