Κατασκευαστές

FUJITSU ESPRIMO E500 View full size

FUJITSU ESPRIMO E500

Fujitsu ESPRIMO E500 E85+ - Core i5 2400 3.1 GHz - 4 GB - 500GB

More details

E500

250,00 €

FUJITSU ESPRIMO E500 <ul class="features"> <li>Processor - 1 x Intel Core i5 2400 / 3.1 GHz ( Quad-Core )</li> <li>Operating System - Microsoft Windows 7 Professional</li> <li>Memory - 4 GB (installed) / 32 GB (max) - DDR3 SDRAM - non-ECC - 1333 MHz - PC3-10600</li> <li>Hard Drive - 1 x 500&nbsp;GB - standard - Serial ATA-600</li> <li>Optical Storage - DVD&plusmn;RW (&plusmn;R DL) / DVD-RAM</li> </ul> <p>1 &Epsilon;&Tau;&Omicron;&Sigma; &Epsilon;&Gamma;&Gamma;&Upsilon;&Eta;&Sigma;&Eta;</p> <p> </p> <p><strong>&Sigma;&upsilon;&chi;&nu;έ&sigmaf; &Epsilon;&rho;&omega;&tau;ή&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; :&nbsp;</strong><strong><br /><br />&Tau;&iota; &Epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &tau;&alpha; &Pi;&rho;&omicron;ϊό&nu;&tau;&alpha;&nbsp;</strong><strong>Refurbish&nbsp;?</strong>&nbsp;<br />&Pi;&rho;ώ&tau;&alpha; &alpha;&pi;ό ό&lambda;&alpha; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &Epsilon;&Upsilon;&Kappa;&Alpha;&Iota;&Rho;&Iota;&Epsilon;&Sigma; &pi;&omicron;&upsilon; &sigma;&alpha;&sigmaf; &delta;ί&nu;&omicron;&upsilon;&nu; &tau;&eta;&nu; &Delta;&upsilon;&nu;&alpha;&tau;ό&tau;&eta;&tau;&alpha; &nu;&alpha; &alpha;&pi;&omicron;&kappa;&tau;ή&sigma;&epsilon;&tau;&epsilon; &mu;&epsilon; &Pi;&Rho;&Alpha;&Gamma;&Mu;&Alpha;&Tau;&Iota;&Kappa;&Alpha; &pi;&omicron;&lambda;ύ &Chi;&Alpha;&Mu;&Eta;&Lambda;&Epsilon;&Sigma; &Tau;&Iota;&Mu;&Epsilon;&Sigma;, &tau;&alpha;&nbsp;TOP&nbsp;&Mu;&omicron;&nu;&tau;έ&lambda;&alpha; &tau;&omega;&nu; &pi;&iota;&omicron; &Kappa;&Omicron;&Rho;&Upsilon;&Phi;&Alpha;&Iota;&Omega;&Nu; &Kappa;&alpha;&tau;&alpha;&sigma;&kappa;&epsilon;&upsilon;&alpha;&sigma;&tau;ώ&nu;. &Tau;&alpha;&nbsp;Refurbish&nbsp;&epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &pi;&rho;&omicron;ϊό&nu;&tau;&alpha; &pi;&omicron;&upsilon; έ&chi;&omicron;&upsilon;&nu; &chi;&rho;&eta;&sigma;&iota;&mu;&omicron;&pi;&omicron;&iota;&eta;&theta;&epsilon;ί &tau;&omicron; &Lambda;&iota;&gamma;ό&tau;&epsilon;&rho;&omicron; &gamma;&iota;&alpha; 6&Mu;ή&nu;&epsilon;&sigmaf;, &tau;&omicron; &Pi;&epsilon;&rho;&iota;&sigma;&sigma;ό&tau;&epsilon;&rho;&omicron; 4 &Chi;&rho;ό&nu;&iota;&alpha; &kappa;&alpha;&iota;&nbsp;<strong>&Delta;&Epsilon;&Nu;</strong>&nbsp;έ&chi;&omicron;&upsilon;&nu; &pi;&alpha;&rho;&omicron;&upsilon;&sigma;&iota;ά&sigma;&epsilon;&iota;&nbsp;<strong>&Pi;&Omicron;&Tau;&Epsilon;</strong>&tau;&epsilon;&chi;&nu;&iota;&kappa;ό &pi;&rho;ό&beta;&lambda;&eta;&mu;&alpha;.</p> <p><strong>Έ&chi;&omicron;&upsilon;&nu; &Epsilon;&gamma;&gamma;ύ&eta;&sigma;&eta; &tau;&alpha;&nbsp;</strong><strong>Refurbish</strong><strong>&nbsp;?</strong><br />&Mu;&epsilon;ί&nu;&epsilon;&tau;&epsilon; Ή&sigma;&upsilon;&chi;&omicron;&iota; &delta;&iota;ό&tau;&iota; &eta; &epsilon;&tau;&alpha;&iota;&rho;ί&alpha; &mu;&alpha;&sigmaf; &delta;&epsilon;&sigma;&mu;&epsilon;ύ&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&omega;&pi;&iota;&kappa;ά &nu;&alpha; &alpha;&nu;&tau;&iota;&kappa;&alpha;&tau;&alpha;&sigma;&tau;ή&sigma;&epsilon;&iota; ά&mu;&epsilon;&sigma;&alpha; &tau;&omicron; &pi;&rho;ό&beta;&lambda;&eta;&mu;&alpha; ή &alpha;&kappa;ό&mu;&eta; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&omicron; &pi;&rho;&omicron;ϊό&nu; &chi;&omega;&rho;ί&sigmaf; &kappa;&alpha;&theta;&upsilon;&sigma;&tau;&epsilon;&rho;ή&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &chi;&rho;&omicron;&nu;&omicron;&beta;ό&rho;&epsilon;&sigmaf; &delta;&iota;&alpha;&delta;&iota;&kappa;&alpha;&sigma;ί&epsilon;&sigmaf;.&nbsp;</p> <p><strong>&Tau;&iota; &epsilon;&gamma;&gamma;ύ&eta;&sigma;&eta; Έ&chi;&omicron;&upsilon;&nu; &tau;&alpha;&nbsp;</strong><strong>Refurbish</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&Pi;&rho;&omicron;ϊό&nu;&tau;&alpha; ?</strong><br />Gold&nbsp;Warranty. Ό&lambda;&alpha; &tau;&alpha;&nbsp;Refurbish&nbsp;&Pi;&rho;&omicron;ϊό&nu;&tau;&alpha; &kappa;&alpha;&lambda;ύ&pi;&tau;&omicron;&nu;&tau;&alpha;&iota; &alpha;&pi;ό 1 &Chi;&rho;ό&nu;&omicron; &epsilon;&gamma;&gamma;ύ&eta;&sigma;&eta; &kappa;&alpha;&lambda;ή&sigmaf; &lambda;&epsilon;&iota;&tau;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;ί&alpha;&sigmaf; &mu;&epsilon;&nbsp;<strong>&Delta;&Epsilon;&Sigma;&Mu;&Epsilon;&Upsilon;&Sigma;&Eta;</strong>&nbsp;&epsilon;&pi;&iota;&sigma;&kappa;&epsilon;&upsilon;ή&sigmaf; ή &alpha;&nu;&tau;&iota;&kappa;&alpha;&tau;ά&sigma;&tau;&alpha;&sigma;&eta;&sigmaf; &epsilon;&nu;&tau;ό&sigmaf;&nbsp;<strong>48 &Omega;&rho;ώ&nu;*</strong>Bring&nbsp;in&nbsp;And&nbsp;Return.</p> <p><strong>&Tau;&alpha;&nbsp;</strong><strong>Refurbish</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &pi;&rho;&omicron;ϊό&nu;&tau;&alpha; &pi;&omicron;&upsilon; έ&chi;&omicron;&upsilon;&nu; &chi;&alpha;&lambda;ά&sigma;&epsilon;&iota; &kappa;&alpha;&iota; &epsilon;&pi;&epsilon;&sigma;&tau;&rho;ά&phi;&eta;&sigma;&alpha;&nu; &sigma;&tau;&eta;&nu; &Alpha;&nu;&tau;&iota;&pi;&rho;&omicron;&sigma;&omega;&pi;&epsilon;ί&alpha; ?</strong></p> <p>&Tau;&alpha;&nbsp;Refurbish&nbsp;&epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &pi;&rho;&omicron;ϊό&nu;&tau;&alpha; &pi;&omicron;&upsilon;&nbsp;<strong>&Delta;&Epsilon;&Nu;&nbsp;</strong>έ&chi;&omicron;&upsilon;&nu; &pi;&alpha;&rho;&omicron;&upsilon;&sigma;&iota;ά&sigma;&epsilon;&iota; &pi;&rho;ό&beta;&lambda;&eta;&mu;&alpha;&nbsp;<strong>&Pi;&Omicron;&Tau;&Epsilon;</strong>. &Sigma;&upsilon;&nu;&epsilon;&pi;ώ&sigmaf;&nbsp;<strong>&Delta;&Epsilon;&Nu;</strong>&nbsp;&epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &epsilon;&pi;&iota;&sigma;&kappa;&epsilon;&upsilon;&alpha;&sigma;&mu;έ&nu;&alpha;, &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &alpha;&pi;&lambda;ά &pi;&rho;&omicron;&kappa;&alpha;&tau;&epsilon;&chi;ό&mu;&epsilon;&nu;&alpha;. &Eta; &alpha;&rho;&chi;ή &tau;&eta;&sigmaf; &epsilon;&tau;&alpha;&iota;&rho;ί&alpha;&sigmaf; &mu;&alpha;&sigmaf; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &nu;&alpha; &epsilon;&mu;&pi;&omicron;&rho;&epsilon;ύ&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &Mu;&Omicron;&Nu;&Omicron;&Nu; &epsilon;&gamma;&gamma;&upsilon;&eta;&mu;έ&nu;&omicron; &epsilon;&xi;&omicron;&pi;&lambda;&iota;&sigma;&mu;ό &pi;&omicron;&upsilon; &theta;&alpha; &sigma;&alpha;&sigmaf; &kappa;ά&nu;&epsilon;&iota; &chi;&alpha;&rho;&omicron;ύ&mu;&epsilon;&nu;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &Delta;&Epsilon;&Nu; &theta;&alpha; &sigma;&alpha;&sigmaf; &beta;ά&lambda;&epsilon;&iota; &sigma;&epsilon; &delta;&upsilon;&sigma;ά&rho;&epsilon;&sigma;&tau;&epsilon;&sigmaf; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&pi;έ&tau;&epsilon;&iota;&epsilon;&sigmaf;.</p> <p><strong>&Gamma;ί&nu;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &kappa;ά&pi;&omicron;&iota;&omicron;&sigmaf; έ&lambda;&epsilon;&gamma;&chi;&omicron;&sigmaf; &sigma;&tau;&alpha;&nbsp;</strong><strong>Refurbish</strong><strong>&nbsp;?</strong><br />&Phi;&upsilon;&sigma;&iota;&kappa;ά. &Eta; &Epsilon;&tau;&alpha;&iota;&rho;ί&alpha; &mu;&alpha;&sigmaf; &Phi;&rho;&omicron;&nu;&tau;ί&zeta;&epsilon;&iota; &nu;&alpha; &pi;&rho;&omicron;&beta;&epsilon;ί &sigma;&epsilon; ό&lambda;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &alpha;&pi;&alpha;&rho;&alpha;ί&tau;&eta;&tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &Tau;&epsilon;&chi;&nu;&iota;&kappa;&omicron;ύ&sigmaf; &Epsilon;&lambda;έ&gamma;&chi;&omicron;&upsilon;&sigmaf; ό&pi;&omega;&sigmaf; &epsilon;&pi;ί&sigma;&eta;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &nu;&alpha; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&pi;&omicron;&iota;&eta;&theta;&epsilon;ί &tau;&alpha; &pi;&rho;&omicron;ϊό&nu;&tau;&alpha; έ&tau;&sigma;&iota; ώ&sigma;&tau;&epsilon; &nu;&alpha; &phi;&tau;ά&sigma;&omicron;&upsilon;&nu; &sigma;&tau;&alpha; &Chi;έ&rho;&iota;&alpha; &sigma;&alpha;&sigmaf; 100% &Epsilon;&gamma;&gamma;&upsilon;&eta;&mu;έ&nu;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &Alpha;&xi;&iota;ό&pi;&iota;&sigma;&tau;&alpha; &alpha;&pi;ό &Lambda;&epsilon;&iota;&tau;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;&iota;&kappa;ή&sigmaf; Ά&pi;&omicron;&psi;&eta;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &sigma;&tau;&eta;&nu; &kappa;&alpha;&lambda;ύ&tau;&epsilon;&rho;&eta; &Delta;&upsilon;&nu;&alpha;&tau;ή &epsilon;&xi;&omega;&tau;&epsilon;&rho;&iota;&kappa;ή &Kappa;&alpha;&tau;ά&sigma;&tau;&alpha;&sigma;&eta;.</p> <p><strong>&Sigma;&epsilon; &tau;&iota; &kappa;&alpha;&tau;ά&sigma;&tau;&alpha;&sigma;&eta; &theta;&alpha; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &tau;&omicron; &pi;&rho;&omicron;ϊό&nu; &mu;&omicron;&upsilon; ? &Theta;&alpha; έ&chi;&epsilon;&iota; &chi;&tau;&upsilon;&pi;ή&mu;&alpha;&tau;&alpha; &eta; &phi;&theta;&omicron;&rho;έ&sigmaf; ?</strong><br />&Eta; &Epsilon;&tau;&alpha;&iota;&rho;ί&alpha; &mu;&alpha;&sigmaf; &theta;έ&tau;&epsilon;&iota; &upsilon;&psi;&eta;&lambda;ά&nbsp;Standard&nbsp;&pi;&rho;&iota;&nu; &pi;&rho;&omicron;&beta;&epsilon;ί &sigma;&epsilon; &kappa;ά&pi;&omicron;&iota;&alpha; &alpha;&gamma;&omicron;&rho;ά. &Sigma;&upsilon;&nu;&epsilon;&pi;ώ&sigmaf; &pi;&rho;&omicron;&mu;&eta;&theta;&epsilon;&upsilon;ό&mu;&alpha;&sigma;&tau;&epsilon; &pi;&rho;&omicron;ϊό&nu;&tau;&alpha; &pi;&omicron;&upsilon; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &sigma;&epsilon; &kappa;&alpha;&lambda;ή &kappa;&alpha;&tau;ά&sigma;&tau;&alpha;&sigma;&eta; &kappa;&alpha;&iota; &Delta;&Epsilon;&Nu; &phi;έ&rho;&omicron;&upsilon;&nu; έ&nu;&tau;&omicron;&nu;&epsilon;&sigmaf; &phi;&theta;&omicron;&rho;έ&sigmaf; ή &sigma;&eta;&mu;&alpha;&nu;&tau;&iota;&kappa;ά &chi;&tau;&upsilon;&pi;ή&mu;&alpha;&tau;&alpha;. &Gamma;&epsilon;&nu;&iota;&kappa;ό&sigmaf; &tau;&omicron; &kappa;&rho;&iota;&tau;ή&rho;&iota;&omicron; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &tau;&omicron; &pi;ώ&sigmaf; &theta;&alpha; &theta;έ&lambda;&alpha;&mu;&epsilon; &epsilon;&mu;&epsilon;ί&sigmaf; &omicron;&iota; ί&delta;&iota;&omicron;&iota; &nu;&alpha; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; έ&nu;&alpha; &pi;&rho;&omicron;ϊό&nu; &pi;&omicron;&upsilon; &theta;&alpha; &alpha;&gamma;&omicron;&rho;ά&zeta;&alpha;&mu;&epsilon; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&omega;&pi;&iota;&kappa;ά &sigma;&upsilon;&nu;&epsilon;&pi;ώ&sigmaf; &Delta;&epsilon;&nu; &theta;&alpha; &sigma;&alpha;&sigmaf; &alpha;&pi;&omicron;&gamma;&omicron;&eta;&tau;&epsilon;ύ&sigma;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon;.</p>
201,61 €
  • Processor - 1 x Intel Core i5 2400 / 3.1 GHz ( Quad-Core )
  • Operating System - Microsoft Windows 7 Professional
  • Memory - 4 GB (installed) / 32 GB (max) - DDR3 SDRAM - non-ECC - 1333 MHz - PC3-10600
  • Hard Drive - 1 x 500 GB - standard - Serial ATA-600
  • Optical Storage - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM

1 ΕΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗ

Συχνές Ερωτήσεις : 

Τι Είναι τα Προϊόντα 
Refurbish ? 
Πρώτα από όλα είναι ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ που σας δίνουν την Δυνατότητα να αποκτήσετε με ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ πολύ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ, τα TOP Μοντέλα των πιο ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ Κατασκευαστών. Τα Refurbish είναι προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί το Λιγότερο για 6Μήνες, το Περισσότερο 4 Χρόνια και ΔΕΝ έχουν παρουσιάσει ΠΟΤΕτεχνικό πρόβλημα.

Έχουν Εγγύηση τα Refurbish ?
Μείνετε Ήσυχοι διότι η εταιρία μας δεσμεύεται προσωπικά να αντικαταστήσει άμεσα το πρόβλημα ή ακόμη και το προϊόν χωρίς καθυστερήσεις και χρονοβόρες διαδικασίες. 

Τι εγγύηση Έχουν τα Refurbish Προϊόντα ?
Gold Warranty. Όλα τα Refurbish Προϊόντα καλύπτονται από 1 Χρόνο εγγύηση καλής λειτουργίας με ΔΕΣΜΕΥΣΗ επισκευής ή αντικατάστασης εντός 48 Ωρών*Bring in And Return.

Τα Refurbish είναι προϊόντα που έχουν χαλάσει και επεστράφησαν στην Αντιπροσωπεία ?

Τα Refurbish είναι προϊόντα που ΔΕΝ έχουν παρουσιάσει πρόβλημα ΠΟΤΕ. Συνεπώς ΔΕΝ είναι επισκευασμένα, είναι απλά προκατεχόμενα. Η αρχή της εταιρίας μας είναι να εμπορεύεται ΜΟΝΟΝ εγγυημένο εξοπλισμό που θα σας κάνει χαρούμενους και ΔΕΝ θα σας βάλει σε δυσάρεστες περιπέτειες.

Γίνεται κάποιος έλεγχος στα Refurbish ?
Φυσικά. Η Εταιρία μας Φροντίζει να προβεί σε όλους τους απαραίτητους Τεχνικούς Ελέγχους όπως επίσης και να περιποιηθεί τα προϊόντα έτσι ώστε να φτάσουν στα Χέρια σας 100% Εγγυημένα και Αξιόπιστα από Λειτουργικής Άποψης και στην καλύτερη Δυνατή εξωτερική Κατάσταση.

Σε τι κατάσταση θα είναι το προϊόν μου ? Θα έχει χτυπήματα η φθορές ?
Η Εταιρία μας θέτει υψηλά Standard πριν προβεί σε κάποια αγορά. Συνεπώς προμηθευόμαστε προϊόντα που είναι σε καλή κατάσταση και ΔΕΝ φέρουν έντονες φθορές ή σημαντικά χτυπήματα. Γενικός το κριτήριο είναι το πώς θα θέλαμε εμείς οι ίδιοι να είναι ένα προϊόν που θα αγοράζαμε προσωπικά συνεπώς Δεν θα σας απογοητεύσουμε.

No customer comments for the moment.

Write your review

FUJITSU ESPRIMO E500

FUJITSU ESPRIMO E500

Fujitsu ESPRIMO E500 E85+ - Core i5 2400 3.1 GHz - 4 GB - 500GB

Write your review