Κατασκευαστές

Dell Latitude E6520 View full size

Dell Latitude E6520

Dell Latitude E6520 - 15.6" - Core i5 2520M - Windows 7 Pro 64-bit - 4 GB RAM - 320 GB HDD - HDMI

More details

E6520

297,00 €

Dell Latitude E6520 <h3><span class="itemreviewed fn">Dell Latitude E6520</span></h3> <h3><span class="itemreviewed fn">15.6"&nbsp;LED backlight</span></h3> <h3><span class="itemreviewed fn">Core i5 2520M </span></h3> <h3><span class="itemreviewed fn">Windows 7 Pro 64-bit </span></h3> <h3><span class="itemreviewed fn">4 GB RAM </span></h3> <h3><span class="itemreviewed fn">320 GB HDD&nbsp;</span></h3> <h3><span class="itemreviewed fn">Hyper-Threading Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0</span></h3> <h3><span class="itemreviewed fn">802.11a/b/g/n, Bluetooth 3.0</span></h3> <h3><span class="itemreviewed fn">Gigabit Ethernet</span></h3> <h3 class="headline"><span class="itemreviewed fn">HDMI</span></h3> <h3>1 &Epsilon;&Tau;&Omicron;&Sigma; &Epsilon;&Gamma;&Gamma;&Upsilon;&Eta;&Sigma;&Eta;</h3> <p> </p> <p><strong>&Tau;&iota; &Epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &tau;&alpha; &Pi;&rho;&omicron;ϊό&nu;&tau;&alpha;&nbsp;</strong><strong>Refurbish&nbsp;?</strong>&nbsp;<br />&Pi;&rho;ώ&tau;&alpha; &alpha;&pi;ό ό&lambda;&alpha; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &Epsilon;&Upsilon;&Kappa;&Alpha;&Iota;&Rho;&Iota;&Epsilon;&Sigma; &pi;&omicron;&upsilon; &sigma;&alpha;&sigmaf; &delta;ί&nu;&omicron;&upsilon;&nu; &tau;&eta;&nu; &Delta;&upsilon;&nu;&alpha;&tau;ό&tau;&eta;&tau;&alpha; &nu;&alpha; &alpha;&pi;&omicron;&kappa;&tau;ή&sigma;&epsilon;&tau;&epsilon; &mu;&epsilon; &Pi;&Rho;&Alpha;&Gamma;&Mu;&Alpha;&Tau;&Iota;&Kappa;&Alpha; &pi;&omicron;&lambda;ύ &Chi;&Alpha;&Mu;&Eta;&Lambda;&Epsilon;&Sigma; &Tau;&Iota;&Mu;&Epsilon;&Sigma;, &tau;&alpha;&nbsp;TOP&nbsp;&Mu;&omicron;&nu;&tau;έ&lambda;&alpha; &tau;&omega;&nu; &pi;&iota;&omicron; &Kappa;&Omicron;&Rho;&Upsilon;&Phi;&Alpha;&Iota;&Omega;&Nu; &Kappa;&alpha;&tau;&alpha;&sigma;&kappa;&epsilon;&upsilon;&alpha;&sigma;&tau;ώ&nu;. &Tau;&alpha;&nbsp;Refurbish&nbsp;&epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &pi;&rho;&omicron;ϊό&nu;&tau;&alpha; &pi;&omicron;&upsilon; έ&chi;&omicron;&upsilon;&nu; &chi;&rho;&eta;&sigma;&iota;&mu;&omicron;&pi;&omicron;&iota;&eta;&theta;&epsilon;ί &tau;&omicron; &Lambda;&iota;&gamma;ό&tau;&epsilon;&rho;&omicron; &gamma;&iota;&alpha; 6&Mu;ή&nu;&epsilon;&sigmaf;, &tau;&omicron; &Pi;&epsilon;&rho;&iota;&sigma;&sigma;ό&tau;&epsilon;&rho;&omicron; 4 &Chi;&rho;ό&nu;&iota;&alpha; &kappa;&alpha;&iota;&nbsp;<strong>&Delta;&Epsilon;&Nu;</strong>&nbsp;έ&chi;&omicron;&upsilon;&nu; &pi;&alpha;&rho;&omicron;&upsilon;&sigma;&iota;ά&sigma;&epsilon;&iota;&nbsp;<strong>&Pi;&Omicron;&Tau;&Epsilon;</strong>&tau;&epsilon;&chi;&nu;&iota;&kappa;ό &pi;&rho;ό&beta;&lambda;&eta;&mu;&alpha;.</p> <p><strong>Έ&chi;&omicron;&upsilon;&nu; &Epsilon;&gamma;&gamma;ύ&eta;&sigma;&eta; &tau;&alpha;&nbsp;</strong><strong>Refurbish</strong><strong>&nbsp;?</strong><br />&Mu;&epsilon;ί&nu;&epsilon;&tau;&epsilon; Ή&sigma;&upsilon;&chi;&omicron;&iota; &delta;&iota;ό&tau;&iota; &eta; &epsilon;&tau;&alpha;&iota;&rho;ί&alpha; &mu;&alpha;&sigmaf; &delta;&epsilon;&sigma;&mu;&epsilon;ύ&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&omega;&pi;&iota;&kappa;ά &nu;&alpha; &alpha;&nu;&tau;&iota;&kappa;&alpha;&tau;&alpha;&sigma;&tau;ή&sigma;&epsilon;&iota; ά&mu;&epsilon;&sigma;&alpha; &tau;&omicron; &pi;&rho;ό&beta;&lambda;&eta;&mu;&alpha; ή &alpha;&kappa;ό&mu;&eta; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&omicron; &pi;&rho;&omicron;ϊό&nu; &chi;&omega;&rho;ί&sigmaf; &kappa;&alpha;&theta;&upsilon;&sigma;&tau;&epsilon;&rho;ή&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &chi;&rho;&omicron;&nu;&omicron;&beta;ό&rho;&epsilon;&sigmaf; &delta;&iota;&alpha;&delta;&iota;&kappa;&alpha;&sigma;ί&epsilon;&sigmaf;.&nbsp;</p> <p><strong>&Tau;&iota; &epsilon;&gamma;&gamma;ύ&eta;&sigma;&eta; Έ&chi;&omicron;&upsilon;&nu; &tau;&alpha;&nbsp;</strong><strong>Refurbish</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&Pi;&rho;&omicron;ϊό&nu;&tau;&alpha; ?</strong><br />Gold&nbsp;Warranty. Ό&lambda;&alpha; &tau;&alpha;&nbsp;Refurbish&nbsp;&Pi;&rho;&omicron;ϊό&nu;&tau;&alpha; &kappa;&alpha;&lambda;ύ&pi;&tau;&omicron;&nu;&tau;&alpha;&iota; &alpha;&pi;ό 1 &Chi;&rho;ό&nu;&omicron; &epsilon;&gamma;&gamma;ύ&eta;&sigma;&eta; &kappa;&alpha;&lambda;ή&sigmaf; &lambda;&epsilon;&iota;&tau;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;ί&alpha;&sigmaf; &mu;&epsilon;&nbsp;<strong>&Delta;&Epsilon;&Sigma;&Mu;&Epsilon;&Upsilon;&Sigma;&Eta;</strong>&nbsp;&epsilon;&pi;&iota;&sigma;&kappa;&epsilon;&upsilon;ή&sigmaf; ή &alpha;&nu;&tau;&iota;&kappa;&alpha;&tau;ά&sigma;&tau;&alpha;&sigma;&eta;&sigmaf; &epsilon;&nu;&tau;ό&sigmaf;&nbsp;<strong>48 &Omega;&rho;ώ&nu;*</strong>Bring&nbsp;in&nbsp;And&nbsp;Return.</p> <p><strong>&Tau;&alpha;&nbsp;</strong><strong>Refurbish</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &pi;&rho;&omicron;ϊό&nu;&tau;&alpha; &pi;&omicron;&upsilon; έ&chi;&omicron;&upsilon;&nu; &chi;&alpha;&lambda;ά&sigma;&epsilon;&iota; &kappa;&alpha;&iota; &epsilon;&pi;&epsilon;&sigma;&tau;&rho;ά&phi;&eta;&sigma;&alpha;&nu; &sigma;&tau;&eta;&nu; &Alpha;&nu;&tau;&iota;&pi;&rho;&omicron;&sigma;&omega;&pi;&epsilon;ί&alpha; ?</strong></p> <p>&Tau;&alpha;&nbsp;Refurbish&nbsp;&epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &pi;&rho;&omicron;ϊό&nu;&tau;&alpha; &pi;&omicron;&upsilon;&nbsp;<strong>&Delta;&Epsilon;&Nu;&nbsp;</strong>έ&chi;&omicron;&upsilon;&nu; &pi;&alpha;&rho;&omicron;&upsilon;&sigma;&iota;ά&sigma;&epsilon;&iota; &pi;&rho;ό&beta;&lambda;&eta;&mu;&alpha;&nbsp;<strong>&Pi;&Omicron;&Tau;&Epsilon;</strong>. &Sigma;&upsilon;&nu;&epsilon;&pi;ώ&sigmaf;&nbsp;<strong>&Delta;&Epsilon;&Nu;</strong>&nbsp;&epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &epsilon;&pi;&iota;&sigma;&kappa;&epsilon;&upsilon;&alpha;&sigma;&mu;έ&nu;&alpha;, &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &alpha;&pi;&lambda;ά &pi;&rho;&omicron;&kappa;&alpha;&tau;&epsilon;&chi;ό&mu;&epsilon;&nu;&alpha;. &Eta; &alpha;&rho;&chi;ή &tau;&eta;&sigmaf; &epsilon;&tau;&alpha;&iota;&rho;ί&alpha;&sigmaf; &mu;&alpha;&sigmaf; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &nu;&alpha; &epsilon;&mu;&pi;&omicron;&rho;&epsilon;ύ&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &Mu;&Omicron;&Nu;&Omicron;&Nu; &epsilon;&gamma;&gamma;&upsilon;&eta;&mu;έ&nu;&omicron; &epsilon;&xi;&omicron;&pi;&lambda;&iota;&sigma;&mu;ό &pi;&omicron;&upsilon; &theta;&alpha; &sigma;&alpha;&sigmaf; &kappa;ά&nu;&epsilon;&iota; &chi;&alpha;&rho;&omicron;ύ&mu;&epsilon;&nu;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &Delta;&Epsilon;&Nu; &theta;&alpha; &sigma;&alpha;&sigmaf; &beta;ά&lambda;&epsilon;&iota; &sigma;&epsilon; &delta;&upsilon;&sigma;ά&rho;&epsilon;&sigma;&tau;&epsilon;&sigmaf; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&pi;έ&tau;&epsilon;&iota;&epsilon;&sigmaf;.</p> <p><strong>&Gamma;ί&nu;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &kappa;ά&pi;&omicron;&iota;&omicron;&sigmaf; έ&lambda;&epsilon;&gamma;&chi;&omicron;&sigmaf; &sigma;&tau;&alpha;&nbsp;</strong><strong>Refurbish</strong><strong>&nbsp;?</strong><br />&Phi;&upsilon;&sigma;&iota;&kappa;ά. &Eta; &Epsilon;&tau;&alpha;&iota;&rho;ί&alpha; &mu;&alpha;&sigmaf; &Phi;&rho;&omicron;&nu;&tau;ί&zeta;&epsilon;&iota; &nu;&alpha; &pi;&rho;&omicron;&beta;&epsilon;ί &sigma;&epsilon; ό&lambda;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &alpha;&pi;&alpha;&rho;&alpha;ί&tau;&eta;&tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &Tau;&epsilon;&chi;&nu;&iota;&kappa;&omicron;ύ&sigmaf; &Epsilon;&lambda;έ&gamma;&chi;&omicron;&upsilon;&sigmaf; ό&pi;&omega;&sigmaf; &epsilon;&pi;ί&sigma;&eta;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &nu;&alpha; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&pi;&omicron;&iota;&eta;&theta;&epsilon;ί &tau;&alpha; &pi;&rho;&omicron;ϊό&nu;&tau;&alpha; έ&tau;&sigma;&iota; ώ&sigma;&tau;&epsilon; &nu;&alpha; &phi;&tau;ά&sigma;&omicron;&upsilon;&nu; &sigma;&tau;&alpha; &Chi;έ&rho;&iota;&alpha; &sigma;&alpha;&sigmaf; 100% &Epsilon;&gamma;&gamma;&upsilon;&eta;&mu;έ&nu;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &Alpha;&xi;&iota;ό&pi;&iota;&sigma;&tau;&alpha; &alpha;&pi;ό &Lambda;&epsilon;&iota;&tau;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;&iota;&kappa;ή&sigmaf; Ά&pi;&omicron;&psi;&eta;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &sigma;&tau;&eta;&nu; &kappa;&alpha;&lambda;ύ&tau;&epsilon;&rho;&eta; &Delta;&upsilon;&nu;&alpha;&tau;ή &epsilon;&xi;&omega;&tau;&epsilon;&rho;&iota;&kappa;ή &Kappa;&alpha;&tau;ά&sigma;&tau;&alpha;&sigma;&eta;.</p> <p><strong>&Sigma;&epsilon; &tau;&iota; &kappa;&alpha;&tau;ά&sigma;&tau;&alpha;&sigma;&eta; &theta;&alpha; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &tau;&omicron; &pi;&rho;&omicron;ϊό&nu; &mu;&omicron;&upsilon; ? &Theta;&alpha; έ&chi;&epsilon;&iota; &chi;&tau;&upsilon;&pi;ή&mu;&alpha;&tau;&alpha; &eta; &phi;&theta;&omicron;&rho;έ&sigmaf; ?</strong><br />&Eta; &Epsilon;&tau;&alpha;&iota;&rho;ί&alpha; &mu;&alpha;&sigmaf; &theta;έ&tau;&epsilon;&iota; &upsilon;&psi;&eta;&lambda;ά&nbsp;Standard&nbsp;&pi;&rho;&iota;&nu; &pi;&rho;&omicron;&beta;&epsilon;ί &sigma;&epsilon; &kappa;ά&pi;&omicron;&iota;&alpha; &alpha;&gamma;&omicron;&rho;ά. &Sigma;&upsilon;&nu;&epsilon;&pi;ώ&sigmaf; &pi;&rho;&omicron;&mu;&eta;&theta;&epsilon;&upsilon;ό&mu;&alpha;&sigma;&tau;&epsilon; &pi;&rho;&omicron;ϊό&nu;&tau;&alpha; &pi;&omicron;&upsilon; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &sigma;&epsilon; &kappa;&alpha;&lambda;ή &kappa;&alpha;&tau;ά&sigma;&tau;&alpha;&sigma;&eta; &kappa;&alpha;&iota; &Delta;&Epsilon;&Nu; &phi;έ&rho;&omicron;&upsilon;&nu; έ&nu;&tau;&omicron;&nu;&epsilon;&sigmaf; &phi;&theta;&omicron;&rho;έ&sigmaf; ή &sigma;&eta;&mu;&alpha;&nu;&tau;&iota;&kappa;ά &chi;&tau;&upsilon;&pi;ή&mu;&alpha;&tau;&alpha;. &Gamma;&epsilon;&nu;&iota;&kappa;ό&sigmaf; &tau;&omicron; &kappa;&rho;&iota;&tau;ή&rho;&iota;&omicron; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &tau;&omicron; &pi;ώ&sigmaf; &theta;&alpha; &theta;έ&lambda;&alpha;&mu;&epsilon; &epsilon;&mu;&epsilon;ί&sigmaf; &omicron;&iota; ί&delta;&iota;&omicron;&iota; &nu;&alpha; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; έ&nu;&alpha; &pi;&rho;&omicron;ϊό&nu; &pi;&omicron;&upsilon; &theta;&alpha; &alpha;&gamma;&omicron;&rho;ά&zeta;&alpha;&mu;&epsilon; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&omega;&pi;&iota;&kappa;ά &sigma;&upsilon;&nu;&epsilon;&pi;ώ&sigmaf; &Delta;&epsilon;&nu; &theta;&alpha; &sigma;&alpha;&sigmaf; &alpha;&pi;&omicron;&gamma;&omicron;&eta;&tau;&epsilon;ύ&sigma;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon;.</p>
239,52 €

Dell Latitude E6520

15.6" LED backlight

Core i5 2520M

Windows 7 Pro 64-bit

4 GB RAM

320 GB HDD 

Hyper-Threading Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0

802.11a/b/g/n, Bluetooth 3.0

Gigabit Ethernet

HDMI

1 ΕΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗ

Τι Είναι τα Προϊόντα Refurbish ? 
Πρώτα από όλα είναι ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ που σας δίνουν την Δυνατότητα να αποκτήσετε με ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ πολύ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ, τα TOP Μοντέλα των πιο ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ Κατασκευαστών. Τα Refurbish είναι προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί το Λιγότερο για 6Μήνες, το Περισσότερο 4 Χρόνια και ΔΕΝ έχουν παρουσιάσει ΠΟΤΕτεχνικό πρόβλημα.

Έχουν Εγγύηση τα Refurbish ?
Μείνετε Ήσυχοι διότι η εταιρία μας δεσμεύεται προσωπικά να αντικαταστήσει άμεσα το πρόβλημα ή ακόμη και το προϊόν χωρίς καθυστερήσεις και χρονοβόρες διαδικασίες. 

Τι εγγύηση Έχουν τα Refurbish Προϊόντα ?
Gold Warranty. Όλα τα Refurbish Προϊόντα καλύπτονται από 1 Χρόνο εγγύηση καλής λειτουργίας με ΔΕΣΜΕΥΣΗ επισκευής ή αντικατάστασης εντός 48 Ωρών*Bring in And Return.

Τα Refurbish είναι προϊόντα που έχουν χαλάσει και επεστράφησαν στην Αντιπροσωπεία ?

Τα Refurbish είναι προϊόντα που ΔΕΝ έχουν παρουσιάσει πρόβλημα ΠΟΤΕ. Συνεπώς ΔΕΝ είναι επισκευασμένα, είναι απλά προκατεχόμενα. Η αρχή της εταιρίας μας είναι να εμπορεύεται ΜΟΝΟΝ εγγυημένο εξοπλισμό που θα σας κάνει χαρούμενους και ΔΕΝ θα σας βάλει σε δυσάρεστες περιπέτειες.

Γίνεται κάποιος έλεγχος στα Refurbish ?
Φυσικά. Η Εταιρία μας Φροντίζει να προβεί σε όλους τους απαραίτητους Τεχνικούς Ελέγχους όπως επίσης και να περιποιηθεί τα προϊόντα έτσι ώστε να φτάσουν στα Χέρια σας 100% Εγγυημένα και Αξιόπιστα από Λειτουργικής Άποψης και στην καλύτερη Δυνατή εξωτερική Κατάσταση.

Σε τι κατάσταση θα είναι το προϊόν μου ? Θα έχει χτυπήματα η φθορές ?
Η Εταιρία μας θέτει υψηλά Standard πριν προβεί σε κάποια αγορά. Συνεπώς προμηθευόμαστε προϊόντα που είναι σε καλή κατάσταση και ΔΕΝ φέρουν έντονες φθορές ή σημαντικά χτυπήματα. Γενικός το κριτήριο είναι το πώς θα θέλαμε εμείς οι ίδιοι να είναι ένα προϊόν που θα αγοράζαμε προσωπικά συνεπώς Δεν θα σας απογοητεύσουμε.

No customer comments for the moment.

Write your review

Dell Latitude E6520

Dell Latitude E6520

Dell Latitude E6520 - 15.6" - Core i5 2520M - Windows 7 Pro 64-bit - 4 GB RAM - 320 GB HDD - HDMI

Write your review