Κατασκευαστές

ICS MICRO View full size

ICS MICRO

Ταμειακή Μηχανή ICS Micro

More details

MICRO

350,00 €

ICS MICRO <p>&Tau;&mu;ή&mu;&alpha;&tau;&alpha;: 8 &epsilon;&mu;&phi;&alpha;&nu;ή &mu;&epsilon; Shift (&pi;&epsilon;&rho;&iota;&gamma;&rho;&alpha;&phi;ή έ&omega;&sigmaf; 28 &chi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&tau;ή&rho;&epsilon;&sigmaf;)<br />&Epsilon;ί&delta;&eta;: 3000 &epsilon;ί&delta;&eta;&nbsp;<br />&Delta;&iota;&alpha;&chi;&epsilon;ί&rho;&iota;&sigma;&eta; &alpha;&pi;&omicron;&theta;ή&kappa;&eta;&sigmaf;: (&pi;&epsilon;&rho;&iota;&gamma;&rho;&alpha;&phi;ή έ&omega;&sigmaf; 28 &chi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&tau;ή&rho;&epsilon;&sigmaf;)<br />&Chi;&epsilon;&iota;&rho;&iota;&sigma;&tau;έ&sigmaf;: 12 (&mu;&epsilon; &delta;&upsilon;&nu;&alpha;&tau;ό&tau;&eta;&tau;&alpha; &kappa;&omega;&delta;&iota;&kappa;&omicron;ύ &pi;&rho;ό&sigma;&beta;&alpha;&sigma;&eta;&sigmaf; 3 &psi;&eta;&phi;ί&omega;&nu;)<br />&Pi;&lambda;&eta;&rho;&omega;&mu;έ&sigmaf;: &Mu;&epsilon;&tau;&rho;&eta;&tau;ά &bull; &Epsilon;&pi;&iota;&tau;&alpha;&gamma;έ&sigmaf; &bull; &Pi;&iota;&sigma;&tau;&omega;&tau;&iota;&kappa;έ&sigmaf; &kappa;ά&rho;&tau;&epsilon;&sigmaf; &bull; &Pi;&lambda;&eta;&rho;&omega;&mu;ή &mu;&iota;&kappa;&tau;ή (&mu;&epsilon;&tau;&rho;&eta;&tau;ά &kappa;&alpha;&iota; &kappa;ά&rho;&tau;&epsilon;&sigmaf;) &bull; &Alpha;&upsilon;&tau;ό&mu;&alpha;&tau;&omicron;&sigmaf; &upsilon;&pi;&omicron;&lambda;&omicron;&gamma;&iota;&sigma;&mu;ό&sigmaf; &rho;έ&sigma;&tau;&omega;&nu; &kappa;.&lambda;.&pi;.<br /><br />&Alpha;&nu;&alpha;&phi;&omicron;&rho;έ&sigmaf;: &Eta;&mu;&epsilon;&rho;ή&sigma;&iota;&alpha; &Sigma;ύ&nu;&omicron;&lambda;&alpha; &bull; &Alpha;&nu;&alpha;&phi;. &Epsilon;&iota;&delta;ώ&nu; &Eta;&mu;έ&rho;&alpha;&sigmaf; &bull; &Alpha;&nu;ά &Phi;&Pi;&Alpha; &bull; A&nu;&alpha;&phi;. &Tau;&mu;&eta;&mu;ά&tau;&omega;&nu; &bull; A&nu;&alpha;&phi;. &Kappa;&alpha;&tau;&eta;&gamma;&omicron;&rho;&iota;ώ&nu; &bull; A&nu;&alpha;&phi;. &Mu;&epsilon;&tau;&rho;&eta;&tau;ώ&nu; / &Sigma;&upsilon;&rho;&tau;.&bull; A&nu;&alpha;&phi;. &Chi;&epsilon;&iota;&rho;&iota;&sigma;&tau;ώ&nu; &bull; &Alpha;&nu;&alpha;&phi;. &Alpha;&pi;&omicron;&sigma;&tau;. Server &bull; &Epsilon;&mu;&phi;&alpha;&nu;. &Epsilon;&iota;&sigma;&pi;&rho;ά&xi;&epsilon;&omega;&nu; &bull; &Pi;&epsilon;&rho;&iota;&omicron;&delta;&iota;&kappa;ή &Sigma;&upsilon;&nu;ό&lambda;&omega;&nu; &bull; &Pi;&epsilon;&rho;&iota;&omicron;&delta;&iota;&kappa;ή &Epsilon;&iota;&delta;ώ&nu; &kappa;.&lambda;.&pi;.<br />&Alpha;&pi;ό&delta;&epsilon;&iota;&xi;&eta;: &Tau;ί&tau;&lambda;&omicron;&sigmaf; &alpha;&pi;ό&delta;&epsilon;&iota;&xi;&eta;&sigmaf; &sigma;&epsilon; 6 &gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;έ&sigmaf; 28 &chi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&tau;ή&rho;&omega;&nu;<br />&bull; 2 &gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;έ&sigmaf; &upsilon;&pi;ό&tau;&iota;&tau;&lambda;&omicron;&sigmaf; (28 &chi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&tau;ή&rho;&epsilon;&sigmaf;)&nbsp;<br />&bull; &Gamma;&rho;&alpha;&phi;&iota;&kappa;ά &sigma;&tau;&eta;&nu; &alpha;&rho;&chi;ή &kappa;&alpha;&iota; &sigma;&tau;&omicron; &tau;έ&lambda;&omicron;&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf; &alpha;&pi;ό&delta;&epsilon;&iota;&xi;&eta;&sigmaf;<br />&Delta;&upsilon;&nu;&alpha;&tau;ό&tau;&eta;&tau;&alpha; &Epsilon;&iota;&sigma;&alpha;&gamma;&omega;&gamma;ή&sigmaf; &Sigma;&chi;&omicron;&lambda;ί&omega;&nu;: 3 &gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;έ&sigmaf; &mu;&epsilon; έ&omega;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; 16 &chi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&tau;ή&rho;&epsilon;&sigmaf; &sigma;&epsilon; &kappa;ά&theta;&epsilon; &gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;ή<br />&bull; &Epsilon;&iota;&sigma;&alpha;&gamma;&omega;&gamma;ή &omicron;&nu;ό&mu;&alpha;&tau;&omicron;&sigmaf; &pi;&epsilon;&lambda;ά&tau;&eta; (έ&omega;&sigmaf; 28 &chi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&tau;ή&rho;&epsilon;&sigmaf;)<br />&bull; &Epsilon;&iota;&sigma;&alpha;&gamma;&omega;&gamma;ή &Nu;&omicron;ύ&mu;&epsilon;&rho;&omicron;&upsilon; &kappa;ά&rho;&tau;&alpha;&sigmaf; &pi;&epsilon;&lambda;ά&tau;&eta;<br />&Tau;&rho;ό&pi;&omicron;&sigmaf; &Alpha;&pi;&omicron;&sigma;&tau;&omicron;&lambda;ή&sigmaf;: &sigma;&epsilon; Server<br />1. ETHERNET 2. GPRS (&pi;&rho;&omicron;&alpha;&iota;&rho;&epsilon;&tau;&iota;&kappa;ά)<br />&Epsilon;&kappa;&tau;&upsilon;&pi;&omega;&tau;ή&sigmaf;: &Theta;&epsilon;&rho;&mu;&iota;&kappa;ή &epsilon;&kappa;&tau;ύ&pi;&omega;&sigma;&eta; &mu;&epsilon; 150mm/s &tau;&alpha;&chi;ύ&tau;&eta;&tau;&alpha;&nbsp;<br />&bull; &Mu;ί&alpha; (1) &Chi;&alpha;&rho;&tau;&omicron;&tau;&alpha;&iota;&nu;ί&alpha; &mu;&epsilon; &pi;&lambda;ά&tau;&omicron;&sigmaf; 57mm &bull; 28 &chi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&tau;ή&rho;&epsilon;&sigmaf; / &gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;ή&nbsp;<br />&bull; &Delta;ύ&omicron; (2) &mu;&omicron;&rho;&phi;έ&sigmaf; &gamma;&rho;ά&mu;&mu;&alpha;&tau;&omicron;&sigmaf; &bull; &Alpha;&pi;&lambda;ό &kappa;&alpha;&iota; &delta;&iota;&pi;&lambda;ό ύ&psi;&omicron;&sigmaf;<br /><br />&Pi;&lambda;&eta;&kappa;&tau;&rho;&omicron;&lambda;ό&gamma;&iota;&omicron;: 30 &pi;&lambda;ή&kappa;&tau;&rho;&alpha; &phi;&omega;&tau;&iota;&zeta;ό&mu;&epsilon;&nu;&alpha; (&mu;&epsilon; Backlight)<br />&Omicron;&theta;ό&nu;&eta;: &Omicron;&theta;ό&nu;&eta; &chi;&epsilon;&iota;&rho;&iota;&sigma;&tau;ή 2 &gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;ώ&nu; &mu;&epsilon; &rho;&upsilon;&theta;&mu;&iota;&zeta;ό&mu;&epsilon;&nu;&omicron; &phi;&omega;&tau;&iota;&sigma;&mu;ό<br />&Eta;&lambda;&epsilon;&kappa;&tau;&rho;&omicron;&nu;&iota;&kappa;ά &Chi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&tau;&eta;&rho;&iota;&sigma;&tau;&iota;&kappa;ά: &Epsilon;&sigma;&omega;&tau;&epsilon;&rho;&iota;&kappa;ή &mu;&pi;&alpha;&tau;&alpha;&rho;ί&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &epsilon;&xi;&omega;&tau;&epsilon;&rho;&iota;&kappa;ό&sigmaf; &mu;&epsilon;&tau;&alpha;&sigma;&chi;&eta;&mu;&alpha;&tau;&iota;&sigma;&tau;ή&sigmaf; AC Input 100V - 240V &bull; U.P.S &epsilon;&nu;&sigma;&omega;&mu;&alpha;&tau;&omega;&mu;έ&nu;&omicron;<br />&Alpha;&upsilon;&tau;&omicron;&nu;&omicron;&mu;ί&alpha;: &tau;&omicron;&upsilon;&lambda;ά&chi;&iota;&sigma;&tau;&omicron;&nu; 4000 &alpha;&pi;&omicron;&delta;&epsilon;ί&xi;&epsilon;&iota;&sigmaf;<br />&Pi;ό&rho;&tau;&epsilon;&sigmaf; &epsilon;&pi;&iota;&kappa;&omicron;&iota;&nu;&omega;&nu;ί&alpha;&sigmaf;: &Sigma;ύ&nu;&delta;&epsilon;&sigma;&eta; USB, RS232, ETHERNET &mu;&epsilon; PC &bull; &Sigma;ύ&nu;&delta;&epsilon;&sigma;&eta; &mu;&epsilon; &Zeta;&upsilon;&gamma;&alpha;&rho;&iota;ά &bull; &Sigma;ύ&nu;&delta;&epsilon;&sigma;&eta; &mu;&epsilon; Scanner &kappa;&alpha;&iota; &delta;&upsilon;&nu;&alpha;&tau;ό&tau;&eta;&tau;&alpha; &delta;&iota;&alpha;&chi;&epsilon;ί&rho;&iota;&sigma;&eta;&sigmaf; &zeta;&upsilon;&gamma;&iota;&zeta;&omicron;&mu;έ&nu;&omega;&nu; &bull; &Lambda;&epsilon;&iota;&tau;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;ί&alpha; &sigma;&alpha;&nu; &phi;&omicron;&rho;&omicron;&lambda;&omicron;&gamma;&iota;&kappa;ό&sigmaf; &epsilon;&kappa;&tau;&upsilon;&pi;&omega;&tau;ή&sigmaf;<br />&Delta;&iota;&alpha;&sigma;&tau;ά&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; / &Beta;ά&rho;&omicron;&sigmaf;: 223 x 107 x 79mm / 685gr</p>
282,26 €

Τμήματα: 8 εμφανή με Shift (περιγραφή έως 28 χαρακτήρες)
Είδη: 3000 είδη 
Διαχείριση αποθήκης: (περιγραφή έως 28 χαρακτήρες)
Χειριστές: 12 (με δυνατότητα κωδικού πρόσβασης 3 ψηφίων)
Πληρωμές: Μετρητά • Επιταγές • Πιστωτικές κάρτες • Πληρωμή μικτή (μετρητά και κάρτες) • Αυτόματος υπολογισμός ρέστων κ.λ.π.

Αναφορές: Ημερήσια Σύνολα • Αναφ. Ειδών Ημέρας • Ανά ΦΠΑ • Aναφ. Τμημάτων • Aναφ. Κατηγοριών • Aναφ. Μετρητών / Συρτ.• Aναφ. Χειριστών • Αναφ. Αποστ. Server • Εμφαν. Εισπράξεων • Περιοδική Συνόλων • Περιοδική Ειδών κ.λ.π.
Απόδειξη: Τίτλος απόδειξης σε 6 γραμμές 28 χαρακτήρων
• 2 γραμμές υπότιτλος (28 χαρακτήρες) 
• Γραφικά στην αρχή και στο τέλος της απόδειξης
Δυνατότητα Εισαγωγής Σχολίων: 3 γραμμές με έως και 16 χαρακτήρες σε κάθε γραμμή
• Εισαγωγή ονόματος πελάτη (έως 28 χαρακτήρες)
• Εισαγωγή Νούμερου κάρτας πελάτη
Τρόπος Αποστολής: σε Server
1. ETHERNET 2. GPRS (προαιρετικά)
Εκτυπωτής: Θερμική εκτύπωση με 150mm/s ταχύτητα 
• Μία (1) Χαρτοταινία με πλάτος 57mm • 28 χαρακτήρες / γραμμή 
• Δύο (2) μορφές γράμματος • Απλό και διπλό ύψος

Πληκτρολόγιο: 30 πλήκτρα φωτιζόμενα (με Backlight)
Οθόνη: Οθόνη χειριστή 2 γραμμών με ρυθμιζόμενο φωτισμό
Ηλεκτρονικά Χαρακτηριστικά: Εσωτερική μπαταρία και εξωτερικός μετασχηματιστής AC Input 100V - 240V • U.P.S ενσωματωμένο
Αυτονομία: τουλάχιστον 4000 αποδείξεις
Πόρτες επικοινωνίας: Σύνδεση USB, RS232, ETHERNET με PC • Σύνδεση με Ζυγαριά • Σύνδεση με Scanner και δυνατότητα διαχείρισης ζυγιζομένων • Λειτουργία σαν φορολογικός εκτυπωτής
Διαστάσεις / Βάρος: 223 x 107 x 79mm / 685gr

No customer comments for the moment.

Write your review

ICS MICRO

ICS MICRO

Ταμειακή Μηχανή ICS Micro

Write your review