Κατασκευαστές

MAXIRest View full size

MAXIRest

Ταμειακή μηχανή εστιατορίου-retail MAXIRest μαύρη

More details

MAXIRest

560,00 €

MAXIRest <table border="0" frame="box" rules="all"> <tbody> <tr> <td colspan="2"><strong>&Chi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&tau;&eta;&rho;&iota;&sigma;&tau;&iota;&kappa;ά</strong></td> </tr> <tr> <td>&Tau;&mu;ή&mu;&alpha;&tau;&alpha;</td> <td>50 (&pi;&epsilon;&rho;&iota;&gamma;&rho;&alpha;&phi;ή έ&omega;&sigmaf; 32 &chi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&tau;ή&rho;&epsilon;&sigmaf;)</td> </tr> <tr> <td>&Epsilon;ί&delta;&eta;</td> <td>Έ&mu;&phi;&alpha;&nu;ή 160 (2x80) &mu;&epsilon; 10.000 &epsilon;ί&delta;&eta;, &delta;&iota;&alpha;&chi;&epsilon;ί&rho;&iota;&sigma;&eta; &alpha;&pi;&omicron;&theta;ή&kappa;&eta;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &delta;&upsilon;&nu;&alpha;&tau;ό&tau;&eta;&tau;&alpha; &epsilon;&lambda;έ&gamma;&chi;&omicron;&upsilon; &kappa;&alpha;&tau;ά &tau;&eta;&nu; &delta;&iota;ά&rho;&kappa;&epsilon;&iota;&alpha; &tau;&eta;&sigmaf; &pi;ώ&lambda;&eta;&sigma;&eta;&sigmaf;&nbsp;<br />(&pi;&epsilon;&rho;&iota;&gamma;&rho;&alpha;&phi;ή έ&omega;&sigmaf; 32 &chi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&tau;ή&rho;&epsilon;&sigmaf;)</td> </tr> <tr> <td>&Chi;&epsilon;&iota;&rho;&iota;&sigma;&tau;έ&sigmaf;</td> <td>16 (&delta;&upsilon;&nu;&alpha;&tau;ό&tau;&eta;&tau;&alpha; &kappa;&omega;&delta;. &pi;&rho;ό&sigma;&beta;&alpha;&sigma;&eta;&sigmaf; 3 &psi;&eta;&phi;ί&omega;&nu;)</td> </tr> <tr> <td>&Kappa;&alpha;&tau;&eta;&gamma;&omicron;&rho;ί&epsilon;&sigmaf;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> <td>&Delta;&iota;&alpha;&chi;&epsilon;ί&rho;&iota;&sigma;&eta; 20 &kappa;&alpha;&tau;&eta;&gamma;&omicron;&rho;&iota;ώ&nu; &pi;&rho;&omicron;ϊό&nu;&tau;&omega;&nu;</td> </tr> <tr> <td>&Pi;&lambda;&eta;&rho;&omega;&mu;έ&sigmaf;</td> <td>&Mu;&epsilon;&tau;&rho;&eta;&tau;ά, &Epsilon;&pi;&iota;&tau;&alpha;&gamma;έ&sigmaf;, 6 &pi;&iota;&sigma;&tau;&omega;&tau;&iota;&kappa;έ&sigmaf; &kappa;ά&rho;&tau;&epsilon;&sigmaf;</td> </tr> <tr> <td>&Alpha;&nu;&alpha;&phi;&omicron;&rho;έ&sigmaf;&nbsp;</td> <td>&bull; &Epsilon;&kappa;&tau;ύ&pi;&omega;&sigma;&eta; &Eta;&mu;&epsilon;&rho;&eta;&sigma;ί&omega;&nu; &sigma;&upsilon;&nu;ό&lambda;&omega;&nu; &mu;&epsilon; &alpha;&nu;ά&lambda;&upsilon;&sigma;&eta; &Phi;&Pi;&Alpha;&nbsp;<br />&bull; &Eta;&mu;&epsilon;&rho;ή&sigma;&iota;&epsilon;&sigmaf; &Alpha;&nu;&alpha;&phi;&omicron;&rho;έ&sigmaf; &Epsilon;&iota;&sigma;&pi;&rho;ά&xi;&epsilon;&omega;&nu;, &Chi;&epsilon;&iota;&rho;&iota;&sigma;&tau;ώ&nu;, &Epsilon;&iota;&delta;ώ&nu;&nbsp;<br />&bull; &Sigma;&upsilon;&gamma;&kappa;&epsilon;&nu;&tau;&rho;&omega;&tau;&iota;&kappa;ή &pi;&omega;&lambda;ή&sigma;&epsilon;&omega;&nu; &mu;&epsilon; &alpha;&nu;ά&lambda;&upsilon;&sigma;&eta;/&tau;&mu;ή&mu;&alpha;, &Phi;&Pi;&Alpha;, &kappa;&alpha;&tau;&eta;&gamma;&omicron;&rho;ί&alpha;&nbsp;<br />&bull; &Epsilon;&kappa;&tau;ύ&pi;&omega;&sigma;&eta; &pi;&rho;&omicron;&eta;&gamma;&omicron;ύ&mu;&epsilon;&nu;&eta;&sigmaf; &Alpha;&nu;&alpha;&phi;&omicron;&rho;ά&sigmaf; &Zeta; &kappa;&alpha;&iota; &alpha;&pi;ό&delta;&epsilon;&iota;&xi;&eta;&sigmaf; &mu;&epsilon; &epsilon;&pi;&iota;&lambda;&omicron;&gamma;ή (&eta;&mu;έ&rho;&alpha;&sigmaf;-&Alpha;&nu;&alpha;&phi;&omicron;&rho;ά&sigmaf; &Zeta;) &alpha;&pi;ό &tau;&omicron; &eta;&lambda;. &eta;&mu;&epsilon;&rho;&omicron;&lambda;ό&gamma;&iota;&omicron;</td> </tr> <tr> <td>&Alpha;&pi;ό&delta;&epsilon;&iota;&xi;&eta;</td> <td>&bull; &Tau;ί&tau;&lambda;&omicron;&sigmaf; &Alpha;&pi;ό&delta;&epsilon;&iota;&xi;&eta;&sigmaf; &sigma;&epsilon; 8 &gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;έ&sigmaf; (48 &chi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&tau;ή&rho;&omega;&nu;/&gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;ή)<br />&bull; 2 &gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;έ&sigmaf; &upsilon;&pi;ό&tau;&iota;&tau;&lambda;&omicron;&sigmaf;<br />&bull; &Gamma;&rho;&alpha;&phi;&iota;&kappa;ό &sigma;&tau;&eta;&nu; &alpha;&rho;&chi;ή ή &sigma;&tau;&omicron; &tau;έ&lambda;&omicron;&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf; &alpha;&pi;ό&delta;&epsilon;&iota;&xi;&eta;&sigmaf;</td> </tr> <tr> <td>&Delta;&upsilon;&nu;&alpha;&tau;ό&tau;&eta;&tau;&alpha; &Epsilon;&iota;&sigma;&alpha;&gamma;&omega;&gamma;ή&sigmaf; &Sigma;&chi;&omicron;&lambda;ί&omega;&nu;</td> <td>&Epsilon;&iota;&sigma;&alpha;&gamma;&omega;&gamma;ή &Nu;&omicron;ύ&mu;&epsilon;&rho;&omicron;&upsilon; &kappa;ά&rho;&tau;&alpha;&sigmaf; &pi;&epsilon;&lambda;ά&tau;&eta;</td> </tr> <tr> <td>&Sigma;ύ&nu;&delta;&epsilon;&sigma;&eta;</td> <td>&Epsilon;&mu;&pi;&omicron;&rho;&iota;&kappa;ά &pi;&rho;&omicron;&gamma;&rho;ά&mu;&mu;&alpha;&tau;&alpha; &gamma;&iota;&alpha; &lambda;&epsilon;&iota;&tau;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;ί&alpha; &sigma;&alpha;&nu; &phi;&omicron;&rho;&omicron;&lambda;&omicron;&gamma;&iota;&kappa;ό&sigmaf; &epsilon;&kappa;&tau;&upsilon;&pi;&omega;&tau;ή&sigmaf;</td> </tr> <tr> <td>&Tau;&rho;ό&pi;&omicron;&sigmaf; &Alpha;&pi;&omicron;&sigma;&tau;&omicron;&lambda;ή&sigmaf; &sigma;&epsilon;&nbsp;Server</td> <td>ETHERNET</td> </tr> <tr> <td>&Delta;&upsilon;&nu;&alpha;&tau;ό&tau;&eta;&tau;&alpha; έ&kappa;&delta;&omicron;&sigma;&eta; &Tau;&iota;&mu;&omicron;&lambda;&omicron;&gamma;ί&omicron;&upsilon; (&Pi;&rho;&omicron;&gamma;&rho;. &Alpha;&rho;&iota;&theta;&mu;.- &Sigma;&epsilon;&iota;&rho;ά&sigmaf;)</td> <td>&bull; &Sigma;ύ&nu;&delta;&epsilon;&sigma;&eta; &mu;&epsilon; έ&omega;&sigmaf; 16 &epsilon;&kappa;&tau;&upsilon;&pi;&omega;&tau;έ&sigmaf; &kappa;&omicron;&upsilon;&zeta;ί&nu;&alpha;&sigmaf; (LAN) &gamma;&iota;&alpha; &alpha;&pi;&omicron;&sigma;&tau;&omicron;&lambda;ή &tau;&eta;&sigmaf; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&gamma;&gamma;&epsilon;&lambda;ί&alpha;&sigmaf;.&nbsp;<br />&bull; &Delta;&iota;&alpha;&chi;&epsilon;ί&rho;&iota;&sigma;&eta; έ&omega;&sigmaf; 1000 &pi;&epsilon;&lambda;ά&tau;&epsilon;&sigmaf; &mu;&epsilon; &sigma;&tau;&omicron;&iota;&chi;&epsilon;ί&alpha; (&Alpha;&Phi;&Mu;, &epsilon;&pi;&omega;&nu;&upsilon;&mu;ί&alpha;, &delta;&iota;&epsilon;ύ&theta;&upsilon;&nu;&sigma;&eta; &Delta;&Omicron;&Upsilon;, &tau;&eta;&lambda;, &kappa;&lambda;&pi;) &mu;&epsilon; &epsilon;ύ&rho;&epsilon;&sigma;&eta; &beta;ά&sigma;&epsilon;&iota; &Alpha;&Phi;&Mu; &gamma;&iota;&alpha; &gamma;&rho;ή&gamma;&omicron;&rho;&eta; έ&kappa;&delta;&omicron;&sigma;&eta; &tau;&iota;&mu;&omicron;&lambda;&omicron;&gamma;ί&omega;&nu;&nbsp;<br />&bull; &Epsilon;ύ&rho;&epsilon;&sigma;&eta; &iota;&sigma;&omicron;&tau;&iota;&mu;ί&alpha;&sigmaf; &mu;&epsilon; &xi;έ&nu;&omicron; &nu;ό&mu;&iota;&sigma;&mu;&alpha; (6 currencies)&nbsp;<br />&bull; &Alpha;&pi;&omicron;&theta;ή&kappa;&epsilon;&upsilon;&sigma;&eta; 30 &delta;&iota;&alpha;&phi;&omicron;&rho;&epsilon;&tau;&iota;&kappa;ώ&nu; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&gamma;&rho;. &gamma;&iota;&alpha; &sigma;&chi;ό&lambda;&iota;&alpha; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&gamma;&gamma;&epsilon;&lambda;ί&alpha;&sigmaf;&nbsp;<br />&bull; &Chi;&rho;ή&sigma;&eta; &sigma;&alpha;&nu; &alpha;&rho;&iota;&theta;&mu;&omicron;&mu;&eta;&chi;&alpha;&nu;ή</td> </tr> <tr> <td>&Epsilon;&kappa;&tau;&upsilon;&pi;&omega;&tau;ή&sigmaf;</td> <td>&bull; &Tau;&alpha;&chi;ύ&tau;&eta;&tau;&alpha; 150mm/sec&nbsp;<br />&bull; &Delta;&upsilon;&nu;&alpha;&tau;ό&tau;&eta;&tau;&alpha; &epsilon;&pi;&iota;&lambda;&omicron;&gamma;ή&sigmaf; &chi;&alpha;&rho;&tau;&omicron;&tau;&alpha;&iota;&nu;ί&alpha;&sigmaf; 80mm ή 57 mm</td> </tr> <tr> <td>&Pi;&lambda;&eta;&kappa;&tau;&rho;&omicron;&lambda;ό&gamma;&iota;&omicron;</td> <td>&bull; 28 &lambda;&epsilon;&iota;&tau;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;&iota;&kappa;ώ&nu; &pi;&lambda;ή&kappa;&tau;&rho;&omega;&nu; &kappa;&alpha;&iota;&nbsp;<br />&bull; 80 &pi;&lambda;ή&kappa;&tau;&rho;&omega;&nu; (&mu;&epsilon; 2 &epsilon;&pi;ί&pi;&epsilon;&delta;&alpha; &lambda;&epsilon;&iota;&tau;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;ί&alpha;&sigmaf;) &gamma;&iota;&alpha; &chi;&rho;ή&sigma;&eta; &epsilon;&mu;&phi;&alpha;&nu;ώ&nu; &epsilon;&iota;&delta;ώ&nu; &tau;&mu;&eta;&mu;ά&tau;&omega;&nu;, &lambda;&epsilon;&iota;&tau;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;&iota;ώ&nu;.</td> </tr> <tr> <td>&Omicron;&theta;ό&nu;&eta;</td> <td>&bull; &Omicron;&theta;ό&nu;&eta; &chi;&epsilon;&iota;&rho;&iota;&sigma;&tau;ή 4 &gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;ώ&nu; &mu;&epsilon; &rho;&upsilon;&theta;&mu;&iota;&zeta;ό&mu;&epsilon;&nu;&omicron; &phi;&omega;&tau;&iota;&sigma;&mu;ό<br />&bull; &Omicron;&theta;ό&nu;&eta; &pi;&epsilon;&lambda;ά&tau;&omicron;&upsilon; 1 &gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;ή&sigmaf;</td> </tr> <tr> <td>&Eta;&lambda;&epsilon;&kappa;&tau;&rho;&omicron;&nu;&iota;&kappa;ά &Chi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&tau;&eta;&rho;&iota;&sigma;&tau;&iota;&kappa;ά&nbsp;</td> <td>&bull; &Epsilon;&xi;&omega;&tau;&epsilon;&rho;&iota;&kappa;ό &tau;&rho;&omicron;&phi;&omicron;&delta;&omicron;&tau;&iota;&kappa;ό in 240V out 13,8V 2,5A</td> </tr> <tr> <td>&Pi;ό&rho;&tau;&epsilon;&sigmaf;&nbsp;&epsilon;&pi;&iota;&kappa;&omicron;&iota;&nu;&omega;&nu;ί&alpha;&sigmaf;</td> <td>&bull; 2 RS232 &gamma;&iota;&alpha; &sigma;ύ&nu;&delta;&epsilon;&sigma;&eta; &mu;&epsilon; PC&nbsp;<br />&bull; Scanner&nbsp;<br />&bull; &Zeta;&upsilon;&gamma;&alpha;&rho;&iota;ά&nbsp;<br />&bull; Card Reader&nbsp;<br />&bull; 1 Ethernet &gamma;&iota;&alpha; &sigma;ύ&nu;&delta;&epsilon;&sigma;&eta; Lan &kappa;&alpha;&iota; &alpha;&pi;&omicron;&sigma;&tau;&omicron;&lambda;ή &sigma;&tau;&omicron;&nu; server &tau;&eta;&sigmaf; &Gamma;&Gamma;&Pi;&Sigma;.</td> </tr> <tr> <td>&Delta;&iota;&alpha;&sigma;&tau;ά&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf;(&Mu;x&Pi;x&Upsilon;)</td> <td>392 x 320 x 162mm</td> </tr> </tbody> </table>
451,61 €
Χαρακτηριστικά
Τμήματα 50 (περιγραφή έως 32 χαρακτήρες)
Είδη Έμφανή 160 (2x80) με 10.000 είδη, διαχείριση αποθήκης και δυνατότητα ελέγχου κατά την διάρκεια της πώλησης 
(περιγραφή έως 32 χαρακτήρες)
Χειριστές 16 (δυνατότητα κωδ. πρόσβασης 3 ψηφίων)
Κατηγορίες       Διαχείριση 20 κατηγοριών προϊόντων
Πληρωμές Μετρητά, Επιταγές, 6 πιστωτικές κάρτες
Αναφορές  • Εκτύπωση Ημερησίων συνόλων με ανάλυση ΦΠΑ 
• Ημερήσιες Αναφορές Εισπράξεων, Χειριστών, Ειδών 
• Συγκεντρωτική πωλήσεων με ανάλυση/τμήμα, ΦΠΑ, κατηγορία 
• Εκτύπωση προηγούμενης Αναφοράς Ζ και απόδειξης με επιλογή (ημέρας-Αναφοράς Ζ) από το ηλ. ημερολόγιο
Απόδειξη • Τίτλος Απόδειξης σε 8 γραμμές (48 χαρακτήρων/γραμμή)
• 2 γραμμές υπότιτλος
• Γραφικό στην αρχή ή στο τέλος της απόδειξης
Δυνατότητα Εισαγωγής Σχολίων Εισαγωγή Νούμερου κάρτας πελάτη
Σύνδεση Εμπορικά προγράμματα για λειτουργία σαν φορολογικός εκτυπωτής
Τρόπος Αποστολής σε Server ETHERNET
Δυνατότητα έκδοση Τιμολογίου (Προγρ. Αριθμ.- Σειράς) • Σύνδεση με έως 16 εκτυπωτές κουζίνας (LAN) για αποστολή της παραγγελίας. 
• Διαχείριση έως 1000 πελάτες με στοιχεία (ΑΦΜ, επωνυμία, διεύθυνση ΔΟΥ, τηλ, κλπ) με εύρεση βάσει ΑΦΜ για γρήγορη έκδοση τιμολογίων 
• Εύρεση ισοτιμίας με ξένο νόμισμα (6 currencies) 
• Αποθήκευση 30 διαφορετικών περιγρ. για σχόλια παραγγελίας 
• Χρήση σαν αριθμομηχανή
Εκτυπωτής • Ταχύτητα 150mm/sec 
• Δυνατότητα επιλογής χαρτοταινίας 80mm ή 57 mm
Πληκτρολόγιο • 28 λειτουργικών πλήκτρων και 
• 80 πλήκτρων (με 2 επίπεδα λειτουργίας) για χρήση εμφανών ειδών τμημάτων, λειτουργιών.
Οθόνη • Οθόνη χειριστή 4 γραμμών με ρυθμιζόμενο φωτισμό
• Οθόνη πελάτου 1 γραμμής
Ηλεκτρονικά Χαρακτηριστικά  • Εξωτερικό τροφοδοτικό in 240V out 13,8V 2,5A
Πόρτες επικοινωνίας • 2 RS232 για σύνδεση με PC 
• Scanner 
• Ζυγαριά 
• Card Reader 
• 1 Ethernet για σύνδεση Lan και αποστολή στον server της ΓΓΠΣ.
Διαστάσεις(ΜxΠxΥ) 392 x 320 x 162mm

No customer comments for the moment.

Write your review

MAXIRest

MAXIRest

Ταμειακή μηχανή εστιατορίου-retail MAXIRest μαύρη

Write your review