Κατασκευαστές

ICS ARCADIA NET View full size

ICS ARCADIA NET

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ICS ARCADIA NET

More details

ARCADIANET

490,00 €

ICS ARCADIA NET <h1>&Tau;&Alpha;&Mu;&Epsilon;&Iota;&Alpha;&Kappa;&Eta; &Mu;&Eta;&Chi;&Alpha;&Nu;&Eta; ARCADIA NET</h1> <p>&Eta; &tau;&alpha;&mu;&epsilon;&iota;&alpha;&kappa;&eta; &mu;&eta;&chi;&alpha;&nu;&eta; ARCADIA NET &epsilon;&iota;&nu;&alpha;&iota; &mu;&iota;&alpha; &nu;&epsilon;&alpha; &phi;&omicron;&rho;&omicron;&lambda;&omicron;&gamma;&iota;&kappa;&eta; &tau;&alpha;&mu;&epsilon;&iota;&alpha;&kappa;&eta; &mu;&eta;&chi;&alpha;&nu;&eta; &alpha;&upsilon;&xi;&eta;&mu;&epsilon;&nu;&omega;&nu; &delta;&upsilon;&nu;&alpha;&tau;&omicron;&tau;&eta;&tau;&omega;&nu;(&Phi;&Tau;&Mu;/&Alpha;&Delta;) &mu;&epsilon; &eta;&lambda;&epsilon;&kappa;&tau;&rho;&omicron;&nu;&iota;&kappa;&omicron; &tau;&rho;&omicron;&pi;&omicron; &delta;&iota;&alpha;&phi;ύ&lambda;&alpha;&xi;&eta;&sigmaf; &epsilon;&kappa;&delta;&iota;&delta;&omicron;&mu;&epsilon;&nu;&omega;&nu; &delta;&epsilon;&lambda;&tau;&iota;&omega;&nu;.</p> <p>&Eta; ARCADIA NET &epsilon;&iota;&nu;&alpha;&iota; &eta; &tau;&alpha;&mu;&epsilon;&iota;&alpha;&kappa;&eta; &mu;&eta;&chi;&alpha;&nu;&eta; &iota;&delta;&alpha;&nu;&iota;&kappa;&eta; &gamma;&iota;&alpha; &kappa;&alpha;&theta;&epsilon; &epsilon;&pi;&iota;&chi;&epsilon;ί&rho;&eta;&sigma;&eta;.</p> <p>Έ&gamma;&kappa;&rho;&iota;&sigma;&eta; &Upsilon;&pi;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;&epsilon;ί&omicron;&upsilon; &Omicron;&iota;&kappa;&omicron;&nu;&omicron;&mu;&iota;&kappa;ώ&nu;:&nbsp;15FFP 546/23-4-2014</p> <h2>&Tau;&Epsilon;&Chi;&Nu;&Iota;&Kappa;&Alpha; &Chi;&Alpha;&Rho;&Alpha;&Kappa;&Tau;&Eta;&Rho;&Iota;&Sigma;&Tau;&Iota;&Kappa;&Alpha; ARCADIA NET</h2> <ul> <li>&Epsilon;ί&delta;&eta;: 20000</li> <li>&Tau;&mu;ή&mu;&alpha;&tau;&alpha;: 16 + 16 (&epsilon;&mu;&phi;&alpha;&nu;&eta; &mu;&epsilon; shift &epsilon;&omega;&sigmaf; 60)</li> <li>&Chi;&epsilon;&iota;&rho;&iota;&sigma;&tau;έ&sigmaf;: 10 &mu;&epsilon; &delta;&upsilon;&nu;&alpha;&tau;ό&tau;&eta;&tau;&alpha; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&omicron;&lambda;&omicron;ύ&theta;&eta;&sigma;&eta;&sigmaf; &sigma;&upsilon;&nu;ό&lambda;&omicron;&upsilon; &alpha;&nu;ά &chi;&epsilon;&iota;&rho;&iota;&sigma;&tau;ή/&Epsilon;&pi;&iota;&lambda;&omicron;&gamma;ή &chi;&epsilon;&iota;&rho;&iota;&sigma;&tau;ή &mu;&epsilon; &chi;&rho;ή&sigma;&eta; &kappa;&omega;&delta;&iota;&kappa;&omicron;ύ/&Pi;&rho;&omicron;&gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;&alpha;&tau;&iota;&sigma;&mu;ό&sigmaf; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&beta;ά&sigma;&epsilon;&omega;&nu; &chi;&epsilon;&iota;&rho;&iota;&sigma;&tau;ή &sigma;&epsilon; &delta;&iota;&omicron;&rho;&theta;ώ&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf;, &alpha;&kappa;&upsilon;&rho;ώ&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &kappa;.&lambda;.&pi;</li> <li>&Tau;&rho;ό&pi;&omicron;&iota; &Pi;&lambda;&eta;&rho;&omega;&mu;&eta;&sigmaf;: 10 &tau;&rho;ό&pi;&omicron;&iota; &pi;&lambda;&eta;&rho;&omega;&mu;ή&sigmaf;/&Mu;&epsilon;&tau;&rho;&eta;&tau;ά/&Epsilon;&pi;&iota;&tau;&alpha;&gamma;έ&sigmaf;/&Pi;&iota;&sigma;&tau;&omega;&tau;&iota;&kappa;έ&sigmaf; &kappa;ά&rho;&tau;&epsilon;&sigmaf;/&Pi;&lambda;&eta;&rho;&omega;&mu;ή &mu;&iota;&kappa;&tau;ή (&mu;&epsilon;&tau;&rho;&eta;&tau;ά &kappa;&alpha;&iota; &kappa;ά&rho;&tau;&epsilon;&sigmaf;)/&Alpha;&upsilon;&tau;ό&mu;&alpha;&tau;&omicron;&sigmaf; &upsilon;&pi;&omicron;&lambda;&omicron;&gamma;&iota;&sigma;&mu;ό&sigmaf; &rho;έ&sigma;&tau;&omega;&nu;</li> <li>&Sigma;&upsilon;&nu;&nu;&alpha;&lambda;&alpha;&gamma;έ&sigmaf; &Pi;&omega;&lambda;ή&sigma;&epsilon;&omega;&nu;: &Pi;&omega;&lambda;ή&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &sigma;&epsilon;&nbsp;&tau;&mu;ή&mu;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &sigma;&epsilon; &epsilon;ί&delta;&eta; &mu;&epsilon;&nbsp;&epsilon;&lambda;&epsilon;ύ&theta;&epsilon;&rho;&eta; ή &pi;&rho;&omicron;&gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;&alpha;&tau;&iota;&zeta;ό&mu;&epsilon;&nu;&eta; &nbsp;&tau;&iota;&mu;ή/&Epsilon;&kappa;&pi;&tau;ώ&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &sigma;&tau;&omicron; &sigma;ύ&nu;&omicron;&lambda;&omicron; ή &beta;ά&sigma;&eta; &pi;&omicron;&sigma;&omicron;&sigma;&tau;&omicron;ύ &sigma;&tau;&omicron; &epsilon;ί&delta;&omicron;&sigmaf; ή &sigma;&tau;&omicron; &mu;&epsilon;&rho;&iota;&kappa;ό &sigma;ύ&nu;&omicron;&lambda;&omicron;</li> <li>&Sigma;&upsilon;&nu;&nu;&alpha;&lambda;&alpha;&gamma;έ&sigmaf; &Pi;&omega;&lambda;ή&sigma;&epsilon;&omega;&nu;: &Delta;&iota;&omicron;&rho;&theta;ώ&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf;-&alpha;&lambda;&lambda;&alpha;&gamma;έ&sigmaf;/&Pi;&omicron;&lambda;&lambda;&alpha;&pi;&lambda;&alpha;&sigma;&iota;&alpha;&sigma;&mu;ό&sigmaf; &mu;&epsilon; &chi;&rho;ή&sigma;&eta; &delta;&epsilon;&kappa;&alpha;&delta;&iota;&kappa;ώ&nu;/&Pi;&rho;&omicron;&beta;&omicron;&lambda;ή &mu;&epsilon;&tau;&rho;&eta;&tau;ώ&nu; &sigma;&tau;&omicron; &sigma;&upsilon;&rho;&tau;ά&rho;&iota;</li> <li>&Alpha;&nu;&alpha;&phi;&omicron;&rho;έ&sigmaf;: &Epsilon;&kappa;&tau;ύ&pi;&omega;&sigma;&eta; &eta;&mu;&epsilon;&rho;ή&sigma;&iota;&omega;&nu; &pi;&omega;&lambda;ή&sigma;&epsilon;&omega;&nu; &mu;&epsilon; &alpha;&nu;ά&lambda;&upsilon;&sigma;&eta; &alpha;&nu;ά &Phi;.&Pi;.&Alpha;/&Alpha;&nu;ά&lambda;&upsilon;&sigma;&eta; &tau;&alpha;&mu;&epsilon;ί&omicron;&upsilon; &pi;&omega;&lambda;ή&sigma;&epsilon;&omega;&nu; &alpha;&nu;ά &chi;&epsilon;&iota;&rho;&iota;&sigma;&tau;ή/&epsilon;ί&delta;&omicron;&sigmaf;/&tau;&mu;ή&mu;&alpha;/&Sigma;&upsilon;&gamma;&kappa;&epsilon;&nu;&tau;&rho;&omega;&tau;&iota;&kappa;ή &pi;&omega;&lambda;ή&sigma;&epsilon;&omega;&nu; &alpha;&nu;ά &tau;&mu;ή&mu;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &eta;&mu;&epsilon;&rho;&omicron;&mu;&eta;&nu;ί&alpha;</li> <li>&Alpha;&nu;&alpha;&phi;&omicron;&rho;έ&sigmaf;: &Sigma;&tau;&alpha;&tau;&iota;&sigma;&tau;&iota;&kappa;έ&sigmaf; &pi;&omega;&lambda;ή&sigma;&epsilon;&omega;&nu; &alpha;&nu;ά ώ&rho;&alpha;/&eta;&mu;έ&rho;&alpha;/&mu;ή&nu;&alpha;/&Alpha;&pi;ό&delta;&omicron;&sigma;&eta; &Phi;.&Pi;.&Alpha; &alpha;&pi;ό &eta;&mu;&epsilon;&rho;&omicron;&mu;&eta;&nu;ί&alpha; &omega;&sigmaf; &eta;&mu;&epsilon;&rho;&omicron;&mu;&eta;&nu;ί&alpha;/&Epsilon;&kappa;&tau;ύ&pi;&omega;&sigma;&eta; &pi;&rho;&omicron;&gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;&alpha;&tau;&iota;&sigma;&mu;&omicron;ύ &kappa;&alpha;&iota; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&mu;έ&tau;&rho;&omega;&nu; &laquo;΄&Epsilon;&kappa;&delta;&omicron;&sigma;&eta; &alpha;&nu;&tau;&iota;&gamma;&rho;ά&phi;&omicron;&upsilon; &laquo;&Zeta;&raquo; &eta;&mu;έ&rho;&alpha;&sigmaf;</li> <li>&Alpha;&pi;ό&delta;&epsilon;&iota;&xi;&eta;: &Tau;ί&tau;&lambda;&omicron;&sigmaf; &alpha;&pi;ό&delta;&epsilon;&iota;&xi;&eta;&sigmaf; &sigma;&epsilon; 8&nbsp;&gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;έ&sigmaf; 32 &chi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&tau;ή&rho;&omega;&nu;/&Gamma;&rho;&alpha;&phi;&iota;&kappa;ή &epsilon;&iota;&kappa;ό&nu;&alpha; &sigma;&tau;&eta;&nu; &alpha;&rho;&chi;ή &kappa;&alpha;&iota; &sigma;&tau;&omicron; &tau;έ&lambda;&omicron;&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf; &alpha;&pi;ό&delta;&epsilon;&iota;&xi;&eta;&sigmaf;/6&nbsp;&gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;έ&sigmaf; &upsilon;&pi;ό&tau;&iota;&tau;&lambda;&omicron;&sigmaf; (20-32 &chi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&tau;ή&rho;&epsilon;&sigmaf;)</li> <li>&Epsilon;&kappa;&tau;&upsilon;&pi;&omega;&tau;ή&sigmaf;: &theta;&epsilon;&rho;&mu;&iota;&kappa;ό&sigmaf;&nbsp;&epsilon;&kappa;&tau;&upsilon;&pi;&omega;&tau;ή&sigmaf; &nbsp;Easy Load/&Chi;&alpha;&rho;&tau;&omicron;&tau;&alpha;&iota;&nu;ί&alpha; 57mm(1) & &kappa;ά&rho;&tau;&alpha; &mu;&nu;ή&mu;&eta;&sigmaf;/32 &Chi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&tau;ή&rho;&epsilon;&sigmaf; &alpha;&nu;ά &gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;ή/&Alpha;&nu;&iota;&chi;&nu;&epsilon;&upsilon;&tau;ή&sigmaf; &tau;έ&lambda;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &chi;&alpha;&rho;&tau;&omicron;&tau;&alpha;&iota;&nu;ί&alpha;&sigmaf;</li> <li>&Pi;&lambda;&eta;&kappa;&tau;&rho;&omicron;&lambda;ό&gamma;&iota;&omicron;:&nbsp; 53 &Pi;&lambda;ή&kappa;&tau;&rho;&omega;&nu;</li> <li>&Omicron;&theta;ό&nu;&eta;: &Delta;&upsilon;&omicron; &omicron;&theta;ό&nu;&epsilon;&sigmaf;/&Phi;&omega;&tau;&iota;&zeta;ό&mu;&epsilon;&nu;&epsilon;&sigmaf;/&Alpha;&lambda;&phi;&alpha;&rho;&iota;&theta;&mu;&iota;&tau;&iota;&kappa;έ&sigmaf; &tau;ύ&pi;&omicron;&upsilon; LCD/16 &chi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&tau;ή&rho;&omega;&nu;/&Pi;&epsilon;&rho;&iota;&sigma;&tau;&rho;&omicron;&phi;&iota;&kappa;ή &omicron;&theta;ό&nu;&eta; &pi;&epsilon;&lambda;ά&tau;&eta;</li> <li>&Eta;&lambda;&epsilon;&kappa;&tau;&rho;&omicron;&nu;&iota;&kappa;ά &Chi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&tau;&eta;&rho;&iota;&sigma;&tau;&iota;&kappa;ά: &Epsilon;&xi;&omega;&tau;&epsilon;&rho;&iota;&kappa;ό &tau;&rho;&omicron;&phi;&omicron;&delta;&omicron;&tau;&iota;&kappa;ό 230 V out 12V 2.5A</li> <li>&Theta;&lambda;&upsilon;&rho;&epsilon;&sigmaf; &Epsilon;&omicron;&iota;&kappa;&omicron;&iota;&nu;&omega;&nu;ί&alpha;&sigmaf;: 2 USB&nbsp;&gamma;&iota;&alpha; &sigma;ύ&nu;&delta;&epsilon;&sigma;&eta; &mu;&epsilon; &Eta;/&Upsilon; & Ethernet/web/RS-232 &gamma;&iota;&alpha; &sigma;ύ&nu;&delta;&epsilon;&sigma;&eta; &mu;&epsilon; Barcode,&zeta;&upsilon;&gamma;&alpha;&rho;&iota;ά,&epsilon;&xi;&omega;&tau;&epsilon;&rho;&iota;&kappa;ή &omicron;&theta;ό&nu;&eta;,&epsilon;&xi;&omega;&tau;&epsilon;&rho;&iota;&kappa;ό &pi;&lambda;&eta;&kappa;&tau;&rho;&omicron;&lambda;ό&gamma;&iota;&omicron;</li> <li>&Delta;&iota;&alpha;&sigma;&tau;ά&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf;: 310 X 380 X 220mm</li> </ul>
395,16 €

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ARCADIA NET

Η ταμειακη μηχανη ARCADIA NET ειναι μια νεα φορολογικη ταμειακη μηχανη αυξημενων δυνατοτητων(ΦΤΜ/ΑΔ) με ηλεκτρονικο τροπο διαφύλαξης εκδιδομενων δελτιων.

Η ARCADIA NET ειναι η ταμειακη μηχανη ιδανικη για καθε επιχείρηση.

Έγκριση Υπουργείου Οικονομικών: 15FFP 546/23-4-2014

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ARCADIA NET

 • Είδη: 20000
 • Τμήματα: 16 + 16 (εμφανη με shift εως 60)
 • Χειριστές: 10 με δυνατότητα παρακολούθησης συνόλου ανά χειριστή/Επιλογή χειριστή με χρήση κωδικού/Προγραμματισμός προσβάσεων χειριστή σε διορθώσεις, ακυρώσεις κ.λ.π
 • Τρόποι Πληρωμης: 10 τρόποι πληρωμής/Μετρητά/Επιταγές/Πιστωτικές κάρτες/Πληρωμή μικτή (μετρητά και κάρτες)/Αυτόματος υπολογισμός ρέστων
 • Συνναλαγές Πωλήσεων: Πωλήσεις σε τμήμα και σε είδη με ελεύθερη ή προγραμματιζόμενη  τιμή/Εκπτώσεις στο σύνολο ή βάση ποσοστού στο είδος ή στο μερικό σύνολο
 • Συνναλαγές Πωλήσεων: Διορθώσεις-αλλαγές/Πολλαπλασιασμός με χρήση δεκαδικών/Προβολή μετρητών στο συρτάρι
 • Αναφορές: Εκτύπωση ημερήσιων πωλήσεων με ανάλυση ανά Φ.Π.Α/Ανάλυση ταμείου πωλήσεων ανά χειριστή/είδος/τμήμα/Συγκεντρωτική πωλήσεων ανά τμήμα και ημερομηνία
 • Αναφορές: Στατιστικές πωλήσεων ανά ώρα/ημέρα/μήνα/Απόδοση Φ.Π.Α από ημερομηνία ως ημερομηνία/Εκτύπωση προγραμματισμού και παραμέτρων «΄Εκδοση αντιγράφου «Ζ» ημέρας
 • Απόδειξη: Τίτλος απόδειξης σε 8 γραμμές 32 χαρακτήρων/Γραφική εικόνα στην αρχή και στο τέλος της απόδειξης/6 γραμμές υπότιτλος (20-32 χαρακτήρες)
 • Εκτυπωτής: θερμικός εκτυπωτής  Easy Load/Χαρτοταινία 57mm(1) & κάρτα μνήμης/32 Χαρακτήρες ανά γραμμή/Ανιχνευτής τέλους χαρτοταινίας
 • Πληκτρολόγιο:  53 Πλήκτρων
 • Οθόνη: Δυο οθόνες/Φωτιζόμενες/Αλφαριθμιτικές τύπου LCD/16 χαρακτήρων/Περιστροφική οθόνη πελάτη
 • Ηλεκτρονικά Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό τροφοδοτικό 230 V out 12V 2.5A
 • Θλυρες Εοικοινωνίας: 2 USB για σύνδεση με Η/Υ & Ethernet/web/RS-232 για σύνδεση με Barcode,ζυγαριά,εξωτερική οθόνη,εξωτερικό πληκτρολόγιο
 • Διαστάσεις: 310 X 380 X 220mm

No customer comments for the moment.

Write your review

ICS ARCADIA NET

ICS ARCADIA NET

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ICS ARCADIA NET

Write your review