Κατασκευαστές

Fujitsu ESPRIMO E400 Core i3 3220 3.3 GHz - 8 GB - 500 GB View full size

Fujitsu ESPRIMO E400 Core i3 3220 3.3 GHz - 8 GB - 500 GB

Fujitsu ESPRIMO E400 Core i3 3220 3.3 GHz - 8 GB - 500 GB

More details

E400

Warning: Last items in stock!

240,00 €

Fujitsu ESPRIMO E400 Core i3 3220 3.3 GHz - 8 GB - 500 GB <div id="idTab1" class="rte"> <div class="spec-details"> <h3>&Epsilon;&pi;&epsilon;&xi;&epsilon;&rho;&gamma;&alpha;&sigma;&tau;ή&sigmaf;</h3> <dl><dt>&Mu;&omicron;&nu;&tau;έ&lambda;&omicron;: Intel Core i3 (3rd Gen) 3220</dt></dl><dl><dt>&Sigma;&upsilon;&chi;&nu;ό&tau;&eta;&tau;&alpha;: 3.3 GHz</dt></dl></div> <div class="spec-details"> <h3>&Mu;&nu;ή&mu;&eta; RAM</h3> <dl><dt>&Mu;έ&gamma;&epsilon;&theta;&omicron;&sigmaf;: 8 GB</dt></dl></div> <div class="spec-details"> <h3>&Sigma;&kappa;&lambda;&eta;&rho;ό&sigmaf; &Delta;ί&sigma;&kappa;&omicron;&sigmaf;</h3> <dl><dt>&Tau;ύ&pi;&omicron;&sigmaf;: HDD</dt></dl><dl><dt>&Chi;&omega;&rho;&eta;&tau;&iota;&kappa;ό&tau;&eta;&tau;&alpha;: 500 GB</dt></dl></div> <div class="spec-details"> <h3>&Kappa;ά&rho;&tau;&alpha; &Gamma;&rho;&alpha;&phi;&iota;&kappa;ώ&nu;</h3> <dl><dt>&Kappa;&alpha;&tau;&alpha;&sigma;&kappa;&epsilon;&upsilon;&alpha;&sigma;&tau;ή&sigmaf;: Intel</dt></dl><dl><dt>&Mu;&omicron;&nu;&tau;έ&lambda;&omicron;: HD</dt></dl></div> <div class="spec-details"> <h3>&Lambda;&omicron;&gamma;&iota;&sigma;&mu;&iota;&kappa;ό</h3> <dl><dt>&Lambda;&epsilon;&iota;&tau;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;&iota;&kappa;ό Windows 7/Windows 10</dt><dt></dt><dt></dt><dt><dl><dt> <p><strong>&Sigma;&upsilon;&chi;&nu;έ&sigmaf; &Epsilon;&rho;&omega;&tau;ή&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; :&nbsp;</strong><strong><br /><br />&Tau;&iota; &Epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &tau;&alpha; &Pi;&rho;&omicron;ϊό&nu;&tau;&alpha;&nbsp;</strong><strong>Refurbish&nbsp;?</strong>&nbsp;<br />&Pi;&rho;ώ&tau;&alpha; &alpha;&pi;ό ό&lambda;&alpha; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &Epsilon;&Upsilon;&Kappa;&Alpha;&Iota;&Rho;&Iota;&Epsilon;&Sigma; &pi;&omicron;&upsilon; &sigma;&alpha;&sigmaf; &delta;ί&nu;&omicron;&upsilon;&nu; &tau;&eta;&nu; &Delta;&upsilon;&nu;&alpha;&tau;ό&tau;&eta;&tau;&alpha; &nu;&alpha; &alpha;&pi;&omicron;&kappa;&tau;ή&sigma;&epsilon;&tau;&epsilon; &mu;&epsilon; &Pi;&Rho;&Alpha;&Gamma;&Mu;&Alpha;&Tau;&Iota;&Kappa;&Alpha; &pi;&omicron;&lambda;ύ &Chi;&Alpha;&Mu;&Eta;&Lambda;&Epsilon;&Sigma; &Tau;&Iota;&Mu;&Epsilon;&Sigma;, &tau;&alpha;&nbsp;TOP&nbsp;&Mu;&omicron;&nu;&tau;έ&lambda;&alpha; &tau;&omega;&nu; &pi;&iota;&omicron; &Kappa;&Omicron;&Rho;&Upsilon;&Phi;&Alpha;&Iota;&Omega;&Nu; &Kappa;&alpha;&tau;&alpha;&sigma;&kappa;&epsilon;&upsilon;&alpha;&sigma;&tau;ώ&nu;. &Tau;&alpha;&nbsp;Refurbish&nbsp;&epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &pi;&rho;&omicron;ϊό&nu;&tau;&alpha; &pi;&omicron;&upsilon; έ&chi;&omicron;&upsilon;&nu; &chi;&rho;&eta;&sigma;&iota;&mu;&omicron;&pi;&omicron;&iota;&eta;&theta;&epsilon;ί &tau;&omicron; &Lambda;&iota;&gamma;ό&tau;&epsilon;&rho;&omicron; &gamma;&iota;&alpha; 6&Mu;ή&nu;&epsilon;&sigmaf;, &tau;&omicron; &Pi;&epsilon;&rho;&iota;&sigma;&sigma;ό&tau;&epsilon;&rho;&omicron; 4 &Chi;&rho;ό&nu;&iota;&alpha; &kappa;&alpha;&iota;&nbsp;<strong>&Delta;&Epsilon;&Nu;</strong>&nbsp;έ&chi;&omicron;&upsilon;&nu; &pi;&alpha;&rho;&omicron;&upsilon;&sigma;&iota;ά&sigma;&epsilon;&iota;&nbsp;<strong>&Pi;&Omicron;&Tau;&Epsilon;</strong>&tau;&epsilon;&chi;&nu;&iota;&kappa;ό &pi;&rho;ό&beta;&lambda;&eta;&mu;&alpha;.</p> <p><strong>Έ&chi;&omicron;&upsilon;&nu; &Epsilon;&gamma;&gamma;ύ&eta;&sigma;&eta; &tau;&alpha;&nbsp;</strong><strong>Refurbish</strong><strong>&nbsp;?</strong><br />&Mu;&epsilon;ί&nu;&epsilon;&tau;&epsilon; Ή&sigma;&upsilon;&chi;&omicron;&iota; &delta;&iota;ό&tau;&iota; &eta; &epsilon;&tau;&alpha;&iota;&rho;ί&alpha; &mu;&alpha;&sigmaf; &delta;&epsilon;&sigma;&mu;&epsilon;ύ&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&omega;&pi;&iota;&kappa;ά &nu;&alpha; &alpha;&nu;&tau;&iota;&kappa;&alpha;&tau;&alpha;&sigma;&tau;ή&sigma;&epsilon;&iota; ά&mu;&epsilon;&sigma;&alpha; &tau;&omicron; &pi;&rho;ό&beta;&lambda;&eta;&mu;&alpha; ή &alpha;&kappa;ό&mu;&eta; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&omicron; &pi;&rho;&omicron;ϊό&nu; &chi;&omega;&rho;ί&sigmaf; &kappa;&alpha;&theta;&upsilon;&sigma;&tau;&epsilon;&rho;ή&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &chi;&rho;&omicron;&nu;&omicron;&beta;ό&rho;&epsilon;&sigmaf; &delta;&iota;&alpha;&delta;&iota;&kappa;&alpha;&sigma;ί&epsilon;&sigmaf;.&nbsp;</p> <p><strong>&Tau;&iota; &epsilon;&gamma;&gamma;ύ&eta;&sigma;&eta; Έ&chi;&omicron;&upsilon;&nu; &tau;&alpha;&nbsp;</strong><strong>Refurbish</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&Pi;&rho;&omicron;ϊό&nu;&tau;&alpha; ?</strong><br />Gold&nbsp;Warranty. Ό&lambda;&alpha; &tau;&alpha;&nbsp;Refurbish&nbsp;&Pi;&rho;&omicron;ϊό&nu;&tau;&alpha; &kappa;&alpha;&lambda;ύ&pi;&tau;&omicron;&nu;&tau;&alpha;&iota; &alpha;&pi;ό 1 &Chi;&rho;ό&nu;&omicron; &epsilon;&gamma;&gamma;ύ&eta;&sigma;&eta; &kappa;&alpha;&lambda;ή&sigmaf; &lambda;&epsilon;&iota;&tau;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;ί&alpha;&sigmaf; &mu;&epsilon;&nbsp;<strong>&Delta;&Epsilon;&Sigma;&Mu;&Epsilon;&Upsilon;&Sigma;&Eta;</strong>&nbsp;&epsilon;&pi;&iota;&sigma;&kappa;&epsilon;&upsilon;ή&sigmaf; ή &alpha;&nu;&tau;&iota;&kappa;&alpha;&tau;ά&sigma;&tau;&alpha;&sigma;&eta;&sigmaf; &epsilon;&nu;&tau;ό&sigmaf;&nbsp;<strong>48 &Omega;&rho;ώ&nu;*</strong>Bring&nbsp;in&nbsp;And&nbsp;Return.</p> <p><strong>&Tau;&alpha;&nbsp;</strong><strong>Refurbish</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &pi;&rho;&omicron;ϊό&nu;&tau;&alpha; &pi;&omicron;&upsilon; έ&chi;&omicron;&upsilon;&nu; &chi;&alpha;&lambda;ά&sigma;&epsilon;&iota; &kappa;&alpha;&iota; &epsilon;&pi;&epsilon;&sigma;&tau;&rho;ά&phi;&eta;&sigma;&alpha;&nu; &sigma;&tau;&eta;&nu; &Alpha;&nu;&tau;&iota;&pi;&rho;&omicron;&sigma;&omega;&pi;&epsilon;ί&alpha; ?</strong></p> <p>&Tau;&alpha;&nbsp;Refurbish&nbsp;&epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &pi;&rho;&omicron;ϊό&nu;&tau;&alpha; &pi;&omicron;&upsilon;&nbsp;<strong>&Delta;&Epsilon;&Nu;&nbsp;</strong>έ&chi;&omicron;&upsilon;&nu; &pi;&alpha;&rho;&omicron;&upsilon;&sigma;&iota;ά&sigma;&epsilon;&iota; &pi;&rho;ό&beta;&lambda;&eta;&mu;&alpha;&nbsp;<strong>&Pi;&Omicron;&Tau;&Epsilon;</strong>. &Sigma;&upsilon;&nu;&epsilon;&pi;ώ&sigmaf;&nbsp;<strong>&Delta;&Epsilon;&Nu;</strong>&nbsp;&epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &epsilon;&pi;&iota;&sigma;&kappa;&epsilon;&upsilon;&alpha;&sigma;&mu;έ&nu;&alpha;, &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &alpha;&pi;&lambda;ά &pi;&rho;&omicron;&kappa;&alpha;&tau;&epsilon;&chi;ό&mu;&epsilon;&nu;&alpha;. &Eta; &alpha;&rho;&chi;ή &tau;&eta;&sigmaf; &epsilon;&tau;&alpha;&iota;&rho;ί&alpha;&sigmaf; &mu;&alpha;&sigmaf; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &nu;&alpha; &epsilon;&mu;&pi;&omicron;&rho;&epsilon;ύ&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &Mu;&Omicron;&Nu;&Omicron;&Nu; &epsilon;&gamma;&gamma;&upsilon;&eta;&mu;έ&nu;&omicron; &epsilon;&xi;&omicron;&pi;&lambda;&iota;&sigma;&mu;ό &pi;&omicron;&upsilon; &theta;&alpha; &sigma;&alpha;&sigmaf; &kappa;ά&nu;&epsilon;&iota; &chi;&alpha;&rho;&omicron;ύ&mu;&epsilon;&nu;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &Delta;&Epsilon;&Nu; &theta;&alpha; &sigma;&alpha;&sigmaf; &beta;ά&lambda;&epsilon;&iota; &sigma;&epsilon; &delta;&upsilon;&sigma;ά&rho;&epsilon;&sigma;&tau;&epsilon;&sigmaf; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&pi;έ&tau;&epsilon;&iota;&epsilon;&sigmaf;.</p> <p><strong>&Gamma;ί&nu;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &kappa;ά&pi;&omicron;&iota;&omicron;&sigmaf; έ&lambda;&epsilon;&gamma;&chi;&omicron;&sigmaf; &sigma;&tau;&alpha;&nbsp;</strong><strong>Refurbish</strong><strong>&nbsp;?</strong><br />&Phi;&upsilon;&sigma;&iota;&kappa;ά. &Eta; &Epsilon;&tau;&alpha;&iota;&rho;ί&alpha; &mu;&alpha;&sigmaf; &Phi;&rho;&omicron;&nu;&tau;ί&zeta;&epsilon;&iota; &nu;&alpha; &pi;&rho;&omicron;&beta;&epsilon;ί &sigma;&epsilon; ό&lambda;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &alpha;&pi;&alpha;&rho;&alpha;ί&tau;&eta;&tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &Tau;&epsilon;&chi;&nu;&iota;&kappa;&omicron;ύ&sigmaf; &Epsilon;&lambda;έ&gamma;&chi;&omicron;&upsilon;&sigmaf; ό&pi;&omega;&sigmaf; &epsilon;&pi;ί&sigma;&eta;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &nu;&alpha; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&pi;&omicron;&iota;&eta;&theta;&epsilon;ί &tau;&alpha; &pi;&rho;&omicron;ϊό&nu;&tau;&alpha; έ&tau;&sigma;&iota; ώ&sigma;&tau;&epsilon; &nu;&alpha; &phi;&tau;ά&sigma;&omicron;&upsilon;&nu; &sigma;&tau;&alpha; &Chi;έ&rho;&iota;&alpha; &sigma;&alpha;&sigmaf; 100% &Epsilon;&gamma;&gamma;&upsilon;&eta;&mu;έ&nu;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &Alpha;&xi;&iota;ό&pi;&iota;&sigma;&tau;&alpha; &alpha;&pi;ό &Lambda;&epsilon;&iota;&tau;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;&iota;&kappa;ή&sigmaf; Ά&pi;&omicron;&psi;&eta;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &sigma;&tau;&eta;&nu; &kappa;&alpha;&lambda;ύ&tau;&epsilon;&rho;&eta; &Delta;&upsilon;&nu;&alpha;&tau;ή &epsilon;&xi;&omega;&tau;&epsilon;&rho;&iota;&kappa;ή &Kappa;&alpha;&tau;ά&sigma;&tau;&alpha;&sigma;&eta;.</p> <p><strong>&Sigma;&epsilon; &tau;&iota; &kappa;&alpha;&tau;ά&sigma;&tau;&alpha;&sigma;&eta; &theta;&alpha; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &tau;&omicron; &pi;&rho;&omicron;ϊό&nu; &mu;&omicron;&upsilon; ? &Theta;&alpha; έ&chi;&epsilon;&iota; &chi;&tau;&upsilon;&pi;ή&mu;&alpha;&tau;&alpha; &eta; &phi;&theta;&omicron;&rho;έ&sigmaf; ?</strong><br />&Eta; &Epsilon;&tau;&alpha;&iota;&rho;ί&alpha; &mu;&alpha;&sigmaf; &theta;έ&tau;&epsilon;&iota; &upsilon;&psi;&eta;&lambda;ά&nbsp;Standard&nbsp;&pi;&rho;&iota;&nu; &pi;&rho;&omicron;&beta;&epsilon;ί &sigma;&epsilon; &kappa;ά&pi;&omicron;&iota;&alpha; &alpha;&gamma;&omicron;&rho;ά. &Sigma;&upsilon;&nu;&epsilon;&pi;ώ&sigmaf; &pi;&rho;&omicron;&mu;&eta;&theta;&epsilon;&upsilon;ό&mu;&alpha;&sigma;&tau;&epsilon; &pi;&rho;&omicron;ϊό&nu;&tau;&alpha; &pi;&omicron;&upsilon; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &sigma;&epsilon; &kappa;&alpha;&lambda;ή &kappa;&alpha;&tau;ά&sigma;&tau;&alpha;&sigma;&eta; &kappa;&alpha;&iota; &Delta;&Epsilon;&Nu; &phi;έ&rho;&omicron;&upsilon;&nu; έ&nu;&tau;&omicron;&nu;&epsilon;&sigmaf; &phi;&theta;&omicron;&rho;έ&sigmaf; ή &sigma;&eta;&mu;&alpha;&nu;&tau;&iota;&kappa;ά &chi;&tau;&upsilon;&pi;ή&mu;&alpha;&tau;&alpha;. &Gamma;&epsilon;&nu;&iota;&kappa;ό&sigmaf; &tau;&omicron; &kappa;&rho;&iota;&tau;ή&rho;&iota;&omicron; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &tau;&omicron; &pi;ώ&sigmaf; &theta;&alpha; &theta;έ&lambda;&alpha;&mu;&epsilon; &epsilon;&mu;&epsilon;ί&sigmaf; &omicron;&iota; ί&delta;&iota;&omicron;&iota; &nu;&alpha; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; έ&nu;&alpha; &pi;&rho;&omicron;ϊό&nu; &pi;&omicron;&upsilon; &theta;&alpha; &alpha;&gamma;&omicron;&rho;ά&zeta;&alpha;&mu;&epsilon; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&omega;&pi;&iota;&kappa;ά &sigma;&upsilon;&nu;&epsilon;&pi;ώ&sigmaf; &Delta;&epsilon;&nu; &theta;&alpha; &sigma;&alpha;&sigmaf; &alpha;&pi;&omicron;&gamma;&omicron;&eta;&tau;&epsilon;ύ&sigma;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon;.</p> </dt></dl></dt></dl></div> </div>
193,55 €

Επεξεργαστής

Μοντέλο: Intel Core i3 (3rd Gen) 3220
Συχνότητα: 3.3 GHz

Μνήμη RAM

Μέγεθος: 8 GB

Σκληρός Δίσκος

Τύπος: HDD
Χωρητικότητα: 500 GB

Κάρτα Γραφικών

Κατασκευαστής: Intel
Μοντέλο: HD

Λογισμικό

Λειτουργικό Windows 7/Windows 10

Συχνές Ερωτήσεις : 

Τι Είναι τα Προϊόντα 
Refurbish ? 
Πρώτα από όλα είναι ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ που σας δίνουν την Δυνατότητα να αποκτήσετε με ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ πολύ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ, τα TOP Μοντέλα των πιο ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ Κατασκευαστών. Τα Refurbish είναι προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί το Λιγότερο για 6Μήνες, το Περισσότερο 4 Χρόνια και ΔΕΝ έχουν παρουσιάσει ΠΟΤΕτεχνικό πρόβλημα.

Έχουν Εγγύηση τα Refurbish ?
Μείνετε Ήσυχοι διότι η εταιρία μας δεσμεύεται προσωπικά να αντικαταστήσει άμεσα το πρόβλημα ή ακόμη και το προϊόν χωρίς καθυστερήσεις και χρονοβόρες διαδικασίες. 

Τι εγγύηση Έχουν τα Refurbish Προϊόντα ?
Gold Warranty. Όλα τα Refurbish Προϊόντα καλύπτονται από 1 Χρόνο εγγύηση καλής λειτουργίας με ΔΕΣΜΕΥΣΗ επισκευής ή αντικατάστασης εντός 48 Ωρών*Bring in And Return.

Τα Refurbish είναι προϊόντα που έχουν χαλάσει και επεστράφησαν στην Αντιπροσωπεία ?

Τα Refurbish είναι προϊόντα που ΔΕΝ έχουν παρουσιάσει πρόβλημα ΠΟΤΕ. Συνεπώς ΔΕΝ είναι επισκευασμένα, είναι απλά προκατεχόμενα. Η αρχή της εταιρίας μας είναι να εμπορεύεται ΜΟΝΟΝ εγγυημένο εξοπλισμό που θα σας κάνει χαρούμενους και ΔΕΝ θα σας βάλει σε δυσάρεστες περιπέτειες.

Γίνεται κάποιος έλεγχος στα Refurbish ?
Φυσικά. Η Εταιρία μας Φροντίζει να προβεί σε όλους τους απαραίτητους Τεχνικούς Ελέγχους όπως επίσης και να περιποιηθεί τα προϊόντα έτσι ώστε να φτάσουν στα Χέρια σας 100% Εγγυημένα και Αξιόπιστα από Λειτουργικής Άποψης και στην καλύτερη Δυνατή εξωτερική Κατάσταση.

Σε τι κατάσταση θα είναι το προϊόν μου ? Θα έχει χτυπήματα η φθορές ?
Η Εταιρία μας θέτει υψηλά Standard πριν προβεί σε κάποια αγορά. Συνεπώς προμηθευόμαστε προϊόντα που είναι σε καλή κατάσταση και ΔΕΝ φέρουν έντονες φθορές ή σημαντικά χτυπήματα. Γενικός το κριτήριο είναι το πώς θα θέλαμε εμείς οι ίδιοι να είναι ένα προϊόν που θα αγοράζαμε προσωπικά συνεπώς Δεν θα σας απογοητεύσουμε.

No customer comments for the moment.

Write your review

Fujitsu ESPRIMO E400 Core i3 3220 3.3 GHz - 8 GB - 500 GB

Fujitsu ESPRIMO E400 Core i3 3220 3.3 GHz - 8 GB - 500 GB

Fujitsu ESPRIMO E400 Core i3 3220 3.3 GHz - 8 GB - 500 GB

Write your review