Κατασκευαστές

AMC IT-Mini τερματικό GSM View full size

AMC IT-Mini τερματικό GSM

AMC IT-Mini τερματικό GSM - Μονάδα εφεδρικής επικοινωνίας μέσω GSM με επιτήρηση PSTN γραμμής

More details

IT-Mini

105,00 €

AMC IT-Mini τερματικό GSM <p>AMC IT-Mini &tau;&epsilon;&rho;&mu;&alpha;&tau;&iota;&kappa;ό GSM - &Mu;&omicron;&nu;ά&delta;&alpha; &epsilon;&phi;&epsilon;&delta;&rho;&iota;&kappa;ή&sigmaf; &epsilon;&pi;&iota;&kappa;&omicron;&iota;&nu;&omega;&nu;ί&alpha;&sigmaf; &mu;έ&sigma;&omega; GSM &mu;&epsilon; &epsilon;&pi;&iota;&tau;ή&rho;&eta;&sigma;&eta; PSTN &gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;ή&sigmaf;</p> <p> </p> <div>IT-2000 &Mu;&omicron;&nu;ά&delta;&alpha; &epsilon;&phi;&epsilon;&delta;&rho;&iota;&kappa;ή&sigmaf; &epsilon;&pi;&iota;&kappa;&omicron;&iota;&nu;&omega;&nu;ί&alpha;&sigmaf; &mu;έ&sigma;&omega; &delta;&iota;&kappa;&tau;ύ&omicron;&upsilon; GSM &gamma;&iota;&alpha; &sigma;&upsilon;&sigma;&tau;ή&mu;&alpha;&tau;&alpha; &alpha;&sigma;&phi;&alpha;&lambda;&epsilon;ί&alpha;&sigmaf;, &tau;&eta;&sigmaf; &Iota;&tau;&alpha;&lambda;&iota;&kappa;ή&sigmaf; AMC Ellettronica. &Delta;&iota;&alpha;&theta;έ&tau;&epsilon;&iota;&nbsp;&lambda;&epsilon;&iota;&tau;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;ί&alpha; &epsilon;&pi;ί&beta;&lambda;&epsilon;&psi;&eta;&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf; &sigma;&tau;&alpha;&theta;&epsilon;&rho;ή&sigmaf; &tau;&eta;&lambda;&epsilon;&phi;&omega;&nu;&iota;&kappa;ή&sigmaf; &gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;ή&sigmaf;&nbsp; (PSTN). &Epsilon;&pi;&iota;&beta;&lambda;έ&pi;&epsilon;&iota; &tau;&eta;&nu; &tau;&eta;&lambda;&epsilon;&phi;&omega;&nu;&iota;&kappa;ή &gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;ή &kappa;&alpha;&iota; &sigma;&epsilon; &pi;&epsilon;&rho;ί&pi;&tau;&omega;&sigma;&eta; &delta;&iota;&alpha;&kappa;&omicron;&pi;ή&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf; &pi;&epsilon;&rho;&nu;ά &alpha;&upsilon;&tau;ό&mu;&alpha;&tau;&alpha; &sigma;&tau;&omicron; GSM &delta;ί&kappa;&tau;&upsilon;&omicron;. &Delta;&iota;&alpha;&theta;έ&tau;&epsilon;&iota; &psi;&eta;&phi;&iota;&alpha;&kappa;έ&sigmaf; &epsilon;&xi;ό&delta;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &epsilon;&nu;&epsilon;&rho;&gamma;&omicron;&pi;&omicron;&iota;&omicron;ύ&mu;&epsilon;&nu;&epsilon;&sigmaf; &sigma;&epsilon; &alpha;&pi;&omicron;&tau;&upsilon;&chi;ί&alpha; &tau;&eta;&lambda;&epsilon;&phi;&omega;&nu;&iota;&kappa;ή&sigmaf; &gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;ή&sigmaf;, &chi;&alpha;&mu;&eta;&lambda;ή &sigma;&tau;ά&theta;&mu;&eta; &mu;&pi;&alpha;&tau;&alpha;&rho;ί&alpha;&sigmaf;, &alpha;&pi;&omicron;&tau;&upsilon;&chi;ί&alpha; &delta;&iota;&kappa;&tau;ύ&omicron;&upsilon; GSM, &sigma;ή&mu;&alpha;&tau;&omicron;&sigmaf; lifetest &kappa;&alpha;&theta;ώ&sigmaf; &epsilon;&pi;ί&sigma;&eta;&sigmaf; &delta;&iota;&alpha;&theta;έ&tau;&epsilon;&iota; &kappa;&alpha;&iota;&nbsp;&epsilon;ί&sigma;&omicron;&delta;&omicron; &epsilon;&nu;&tau;&omicron;&lambda;ή&sigmaf; &gamma;&iota;&alpha; &alpha;&pi;&omicron;&kappa;&lambda;&epsilon;&iota;&sigma;&tau;&iota;&kappa;ή &chi;&rho;ή&sigma;&eta; &tau;&omicron;&upsilon; GSM &delta;&iota;&kappa;&tau;ύ&omicron;&upsilon;(&pi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;ά&mu;&pi;&tau;&omicron;&nu;&tau;&alpha;&sigmaf; &tau;&omicron; &sigma;&tau;&alpha;&theta;&epsilon;&rho;ό PSTN &delta;ί&kappa;&tau;&upsilon;&omicron;), &alpha;&nu; &kappa;ά&tau;&iota; &tau;έ&tau;&omicron;&iota;&omicron; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &chi;&rho;ή&sigma;&iota;&mu;&omicron; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&eta;&nu; &epsilon;&phi;&alpha;&rho;&mu;&omicron;&gamma;ή &sigma;&alpha;&sigmaf;.<br /> <p>-</p> <div><img src="http://www.emimikos.gr/Documents/redtick.png" alt="" width="20" height="20" align="absmiddle" />&Pi;&rho;&omicron;&sigma;&omicron;&chi;ή: &Delta;&epsilon;&nu; &upsilon;&pi;&omicron;&sigma;&tau;&eta;&rho;ί&zeta;&epsilon;&iota; &alpha;&mu;&phi;ί&delta;&rho;&omicron;&mu;&eta; &epsilon;&pi;&iota;&kappa;&omicron;&iota;&nu;&omega;&nu;ί&alpha; &alpha;&pi;ό &kappa;&alpha;&iota; &pi;&rho;&omicron;&sigmaf; &tau;&omicron;&nu; &sigma;&upsilon;&nu;&delta;&rho;&omicron;&mu;&eta;&tau;ή</div> <p>&Tau;&omicron; IT-Mini</p> <p>&Tau;&omicron; IT-Mini &tau;&eta;&sigmaf; AMC, &sigma;&epsilon; &alpha;&nu;&tau;ί&theta;&epsilon;&sigma;&eta; &mu;&epsilon; &tau;&omicron;&nbsp;IT-2000,&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">&delta;&epsilon;&nu; &upsilon;&pi;&omicron;&sigma;&tau;&eta;&rho;ί&zeta;&epsilon;&iota; &alpha;&mu;&phi;ί&delta;&rho;&omicron;&mu;&eta; &epsilon;&pi;&iota;&kappa;&omicron;&iota;&nu;&omega;&nu;ί&alpha;</span>&nbsp;&tau;&eta;&lambda;&epsilon;&phi;&omega;&nu;&iota;&kappa;ώ&nu; &kappa;&lambda;ή&sigma;&epsilon;&omega;&nu;. &Sigma;&alpha;&sigmaf; &pi;&alpha;&rho;έ&chi;&epsilon;&iota; &tau;&eta;&nu; &delta;&upsilon;&nu;&alpha;&tau;ό&tau;&eta;&tau;&alpha; &kappa;&lambda;ή&sigma;&epsilon;&omega;&nu; &alpha;&pi;ό &tau;&omicron;&nu; &pi;ί&nu;&alpha;&kappa;&alpha; &sigma;&upsilon;&nu;&alpha;&gamma;&epsilon;&rho;&mu;&omicron;ύ &pi;&rho;&omicron;&sigmaf; &tau;&omicron;&nu; &sigma;&upsilon;&nu;&delta;&rho;&omicron;&mu;&eta;&tau;ή, &alpha;&lambda;&lambda;ά ό&chi;&iota; &alpha;&pi;ό &tau;&omicron;&nu; &sigma;&upsilon;&nu;&delta;&rho;&omicron;&mu;&eta;&tau;ή &pi;&rho;&omicron;&sigmaf; &tau;&omicron;&nu; &pi;ί&nu;&alpha;&kappa;&alpha;. &Sigma;&upsilon;&nu;&epsilon;&pi;ώ&sigmaf;, &delta;&epsilon;&nu; &sigma;&upsilon;&nu;ί&sigma;&tau;&alpha;&tau;&alpha;&iota; &gamma;&iota;&alpha; &epsilon;&gamma;&kappa;&alpha;&tau;&alpha;&sigma;&tau;ά&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; ό&pi;&omicron;&upsilon; &gamma;&iota;&alpha; &pi;&alpha;&rho;ά&delta;&epsilon;&iota;&gamma;&mu;&alpha; &omicron; &pi;ί&nu;&alpha;&kappa;&alpha;&sigmaf; &sigma;&alpha;&sigmaf; &upsilon;&pi;&omicron;&sigma;&tau;&eta;&rho;ί&zeta;&epsilon;&iota; &lambda;&epsilon;&iota;&tau;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;ί&alpha; &kappa;&lambda;ή&sigma;&epsilon;&omega;&nu; &pi;&rho;&omicron;&sigmaf; &tau;&omicron;&nu; &pi;ί&nu;&alpha;&kappa;&alpha;, &gamma;&iota;&alpha; ό&pi;&lambda;&eta;&sigma;&eta;, &alpha;&phi;ό&pi;&lambda;&eta;&sigma;&eta;, &kappa;&alpha;&iota; &lambda;&omicron;&iota;&pi;έ&sigmaf; &lambda;&epsilon;&iota;&tau;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;ί&epsilon;&sigmaf;.</p> <p><br />&Alpha;&pi;ό&lambda;&upsilon;&tau;&alpha; &sigma;&upsilon;&mu;&beta;&alpha;&tau;ό &mu;&epsilon; &tau;&alpha; &pi;&rho;&omega;&tau;ό&kappa;&omicron;&lambda;&lambda;&alpha; &epsilon;&pi;&iota;&kappa;&omicron;&iota;&nu;&omega;&nu;ί&alpha;&sigmaf; SIA FSK &kappa;&alpha;&iota; CONTACT ID&nbsp;&gamma;&iota;&alpha; &mu;&epsilon;&tau;ά&delta;&omicron;&sigma;&eta; &sigma;&eta;&mu;ά&tau;&omega;&nu; &sigma;&epsilon; &kappa;έ&nu;&tau;&rho;&alpha; &lambda;ή&psi;&eta;&sigmaf; &sigma;&eta;&mu;ά&tau;&omega;&nu;. &Pi;&rho;&omicron;&gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;&alpha;&tau;&iota;&zeta;ό&mu;&epsilon;&nu;&omicron; &mu;έ&sigma;&omega; SMS &mu;&eta;&nu;&upsilon;&mu;ά&tau;&omega;&nu;, &delta;&upsilon;&nu;&alpha;&tau;ό&tau;&eta;&tau;&alpha; &alpha;&upsilon;&tau;ό&mu;&alpha;&tau;&eta;&sigmaf; &alpha;&pi;&omicron;&sigma;&tau;&omicron;&lambda;ή&sigmaf; SMS &kappa;&alpha;&tau;ά&sigma;&tau;&alpha;&sigma;&eta;&sigmaf; &sigma;&epsilon; &pi;&rho;&omicron;&kappa;&alpha;&theta;&omicron;&rho;&iota;&sigma;&mu;έ&nu;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &tau;&eta;&lambda;&epsilon;&phi;&omega;&nu;&iota;&kappa;&omicron;ύ&sigmaf; &alpha;&rho;&iota;&theta;&mu;&omicron;ύ&sigmaf;, &delta;&upsilon;&nu;&alpha;&tau;ό&tau;&eta;&tau;&alpha; &pi;&rho;&omicron;ώ&theta;&eta;&sigma;&eta;&sigmaf; &epsilon;&iota;&sigma;&epsilon;&rho;&chi;ό&mu;&epsilon;&nu;&omega;&nu; &mu;&eta;&nu;&upsilon;&mu;ά&tau;&omega;&nu; &alpha;&pi;ό ά&gamma;&nu;&omega;&sigma;&tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &tau;&eta;&lambda;&epsilon;&phi;&omega;&nu;&iota;&kappa;&omicron;ύ&sigmaf; &alpha;&rho;&iota;&theta;&mu;&omicron;ύ&sigmaf;,&alpha;&upsilon;&tau;ό&mu;&alpha;&tau;&eta; &alpha;&pi;&omicron;&sigma;&tau;&omicron;&lambda;ή SMS &sigma;&epsilon; &lambda;ή&xi;&eta; &kappa;ά&rho;&tau;&alpha;&sigmaf; SIM ή &tau;έ&lambda;&omicron;&sigmaf; &mu;&omicron;&nu;ά&delta;&omega;&nu;.<br /><br /></p> <ul> <li>&Delta;&iota;&alpha;&tau;ί&theta;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &sigma;&epsilon; &sigma;&kappa;έ&tau;&eta; &pi;&lambda;&alpha;&kappa;έ&tau;&alpha; &mu;&alpha;&zeta;ί &mu;&epsilon; &kappa;&epsilon;&rho;&alpha;ί&alpha; GSM &mu;&epsilon; &kappa;&alpha;&lambda;ώ&delta;&iota;&omicron; &mu;ή&kappa;&omicron;&upsilon;&sigmaf; 3&mu;.</li> <li>&Tau;&rho;&omicron;&phi;&omicron;&delta;&omicron;&sigma;ί&alpha;: 12 VDC</li> <li>&Kappa;&alpha;&tau;&alpha;&nu;ά&lambda;&omega;&sigma;&eta;:&nbsp;</li> <ul> <li>110 mA &sigma;&epsilon; stanby mode</li> <li>600 mA &sigma;&epsilon; &chi;&rho;ή&sigma;&eta;</li> </ul> </ul> </div>
84,68 €

AMC IT-Mini τερματικό GSM - Μονάδα εφεδρικής επικοινωνίας μέσω GSM με επιτήρηση PSTN γραμμής

IT-2000 Μονάδα εφεδρικής επικοινωνίας μέσω δικτύου GSM για συστήματα ασφαλείας, της Ιταλικής AMC Ellettronica. Διαθέτει λειτουργία επίβλεψης της σταθερής τηλεφωνικής γραμμής  (PSTN). Επιβλέπει την τηλεφωνική γραμμή και σε περίπτωση διακοπής της περνά αυτόματα στο GSM δίκτυο. Διαθέτει ψηφιακές εξόδους ενεργοποιούμενες σε αποτυχία τηλεφωνικής γραμμής, χαμηλή στάθμη μπαταρίας, αποτυχία δικτύου GSM, σήματος lifetest καθώς επίσης διαθέτει και είσοδο εντολής για αποκλειστική χρήση του GSM δικτύου(παρακάμπτοντας το σταθερό PSTN δίκτυο), αν κάτι τέτοιο είναι χρήσιμο για την εφαρμογή σας.

-

Προσοχή: Δεν υποστηρίζει αμφίδρομη επικοινωνία από και προς τον συνδρομητή

Το IT-Mini

Το IT-Mini της AMC, σε αντίθεση με το IT-2000, δεν υποστηρίζει αμφίδρομη επικοινωνία τηλεφωνικών κλήσεων. Σας παρέχει την δυνατότητα κλήσεων από τον πίνακα συναγερμού προς τον συνδρομητή, αλλά όχι από τον συνδρομητή προς τον πίνακα. Συνεπώς, δεν συνίσταται για εγκαταστάσεις όπου για παράδειγμα ο πίνακας σας υποστηρίζει λειτουργία κλήσεων προς τον πίνακα, για όπληση, αφόπληση, και λοιπές λειτουργίες.


Απόλυτα συμβατό με τα πρωτόκολλα επικοινωνίας SIA FSK και CONTACT ID για μετάδοση σημάτων σε κέντρα λήψης σημάτων. Προγραμματιζόμενο μέσω SMS μηνυμάτων, δυνατότητα αυτόματης αποστολής SMS κατάστασης σε προκαθορισμένους τηλεφωνικούς αριθμούς, δυνατότητα προώθησης εισερχόμενων μηνυμάτων από άγνωστους τηλεφωνικούς αριθμούς,αυτόματη αποστολή SMS σε λήξη κάρτας SIM ή τέλος μονάδων.

  • Διατίθεται σε σκέτη πλακέτα μαζί με κεραία GSM με καλώδιο μήκους 3μ.
  • Τροφοδοσία: 12 VDC
  • Κατανάλωση: 
    • 110 mA σε stanby mode
    • 600 mA σε χρήση

No customer comments for the moment.

Write your review

AMC IT-Mini τερματικό GSM

AMC IT-Mini τερματικό GSM

AMC IT-Mini τερματικό GSM - Μονάδα εφεδρικής επικοινωνίας μέσω GSM με επιτήρηση PSTN γραμμής

Write your review